0 projects

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Nyheter i Bilder

Forprosjektet skal undersøke om grafiske tegn kan hjelpe personer med kognitive vansker og/ eller behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) til å lese og forstå nyheter som presenteres på internett. Prosjektet går ut på å utvikle en lettle st nettavis med grafiske tegn, og gjennom...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Viken

EVITA-eVitenskap

Arbeidsgruppe for organisering og finansiering av nasjonal eInfrastruktur

...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

KUnstige BArnestemmer

Barn uten eller med mangelfull stemme må i dag bruke en kunstig voksenstemme i sin kommunikasjon med andre. På denne bakgrunn gjennomførte MediaLT i 2010 forprosjektet Barnestemme (prosjektnr: 201975), der målsetningen var å undersøke hva som skal til for å utvikle en norsk, syntetisk barnestemm...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

AAL - MYLIFE: Multimedia technology for independence and participation for people with dementia

The primary objective of the MYLIFE-project is to support self-serviced participation and quality of life in home environments of elderly persons with cognitive disabilities by transforming freely available internet-based services into an integrated, acce ssible and easy-to-use package on touch-s...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Brannvarsling for hørselshemmede - der du er - når det skjer ! Modell 2.

I følge folkehelseinstituttet er ca 14,5 % av landets befolkning betydelig hørselshemmet. Dette innebærer at ca 600 000 nordmenn blir ekskludert fra å bli varslet om brann i det offentlige rom. Samtidig er det ca 130 000 publikumsbygninger som ut i fra lovgivning rundt universell utforming/ pl...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Vestfold og Telemark

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Ormen Lange Subsea Compression_Remote Sensing Study

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Naxys AS og Shell AS. I forbindelse med testing av Ormen Lange Subsea Compression i testbasseng ved Nyhamna utplasseres non intrusive sensorsystemer i testbasseng. I første omgang er det ønskelig å verifisere at de non intrusive systemene er i stand ti...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

ITSK2011 V

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

FRITEK-Teknologi

The 13th Eurographics / IEEE vgtc Symposium on Visualization in Bergen, Norway

The University of Bergen (and it's Visualization Research Group at the Department of Informatics) has been entrusted to organize Europe's most important and biggest annual visualization conference in 2011 in Bergen, Norway: EuroVis 2011, i.e., the 13th Jo int Eurographics / IEEE vgtc Symposium on...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

EVITA-eVitenskap

Nordisk eVitenskap samarbeid

...

Awarded: NOK 17.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Security Divas

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2011

Location: Innlandet

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian participation to the Nordic Tier-1 collaboration

The Large Hadron Collider (LHC) at CERN will push the energy frontier out by a factor of ten in 2009 and is expected to provide clues to many riddles in high-energy physics, such as the origin of mass, the nature of dark matter and new phases of ordinary matter. Through the CERN-collaboration, N...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Snake Locomotion in Challenging Environments

Prosjektet utvikler nye forskningsresultater innen styringssystemer, informasjons- og kommunikasjonsteknologi for robotisert fremdrift i ukjente og utfordrende omgivelser. Inspirert av biologiske slanger har slangeroboter lange, slanke og fleksible kropper som kan gi robuste fremdriftsegenskaper ...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

EVITA-eVitenskap

A method for automated de novo optimisation of functional transition-metal complexes

Transition metal complexes are vital components in functional compounds and materials ranging from lasers to industrial and biological catalysts. The search for and development of such complexes is still largely manual and with an almost complete lack of modern methods for in silico virtual scre...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRITEK-Teknologi

CSL'11 - the 20-th Annual Conference of the European Association for Computer Science Logic

Computer Science Logic is the interdisciplinary field between mathematical logic and computer science. Computer Science Logic (CSL'yy) is the annual conference of the European Association of Computer Science Logic (EACSL, www.eacsl.org). The EACSL promote s computer science logic in the areas of ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

ModelFusion: Model Management for Distributed Software Development

Modern society is increasingly dependent on large-scale embedded software systems. The increasing complexity of these systems makes their development complicated, challenging, and costly. Development of embedded software systems normally requires the collaboration of several organizational units ...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

EVITA-eVitenskap

eGenVar - Handling, integrating, and analysing biobank data in a hypothesis-driven framework

Variants in DNA that affect gene expression - so-called regulatory variants - are thought to play important roles in common complex diseases, such as cancer. In contrast to variants in protein-coding regions, regulatory variants do not affect protein sequence and function. Instead, regulatory var...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

EVITA-eVitenskap

Energy markets: modelling, optimization and simulation

EMMOS-prosjektet forkuserer på forskjellige temaer innen analysen av energymarkeder. Foroverkontrakter (kjent som forwards og futures) er likvide finansielle produkter i energimarkeder, og krever sofistikerte matematiske modeller for å kunne bli brukt effektivt i risikostyring. I EMMOS-prosjektet...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

EVITA-eVitenskap

In Silico Heart Failure - Tools for Accelerating Biomedical Research

Heart failure (HF) is a huge and growing health problem in the industrialized world, and is subject of considerable ongoing research. Computer simulations based on detailed biophysical models hold the promise to shed light on many important questions, and to provide a valuable supplement to trad...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

VRI Agder 2011-2013: Innovasjon gjennom samhandling

Bak søknaden står Aust- og Vest-Agder Fylkeskommuner, Innovasjon Norge Agder, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Sørlandets Kompetansefond og Cultiva (finansiører) Universitetet i Agder (UiA), Agderforskning AS og Coventure AS (konsortiedeltakere) Regionalt forskningsfond - Fondsregion Ag...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter

I pågående forskningsprosjekter >>Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon<< og >>Tilstandskontroll og restlevetid for nettkomponenter<< har Energi Norge sammen med kraft- og nettselskaper og SINTEF utviklet støttesystemer for tilstandskontroll, og prototyper av verktøy for levetids- og r...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Transient well flow modelling and modern estimation techniques for accurate production allocation

Rate allocation is the procedure of identifying the origin of the produced fluids (oil, water, gas) in a production system comprising multiple wells and/or producing zones. This information is essential for the daily management of the production, as well as for the long term planning. The ultima...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Selvtestende optisk H2S punktdetektor

Innen olje og gass industrien er gasslekkasjer fryktet. Naturgass består av både eksplosive og giftige gasser. Når oljebrønnen begynner å tømmes, er en større og større bestanddel av gassen som kommer opp H2S. Denne gassen er ekstremt giftig, og er dødeli g i så lave konsentrasjoner som 500 ppm (...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Drilling hazard identification

This project will provide drillers with a more accurate and quantitative set of drilling parameters that are based on static and dynamic measurement data, jointly analyzed and integrated into a geomechanical earth model. High quality mud window estimates and associated uncertainties will be calc...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Rogaland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NorNet - Norwegian Infrastructure for Network Experimentation

We propose the establishment of NorNet, a distributed network facility that will serve as a flexible platform for measurements, experimentation and innovation in the Norwegian communications infrastructure. NorNet will provide a unique platform for research and innovation in the networking domain...

Awarded: NOK 14.1 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Oslo

ROBUST-Robuste nett. Kjernekompetanse

Robuste nett senteret

Robuste nett senteret driver langsiktig forskning og innovasjon innen robusthet og pålitelighet i kommunikasjonsnettverk og applikasjoner. Senteret arbeider tett med Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet, og leverer hvert år en rapport om tilstanden til den norske ekominfrastrukturen ...

Awarded: NOK 39.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Kunnskapsbasert næringsutvikling på Agder

Prosjektet vil analysere hvordan FoU- og innovasjonsvirksomhet foregår i bedrifter i innsatsområdene (energi/prosess/olje og gass, kultur, IKT) til VRI-Agder, og hvordan utviklingssystemet på Agder kan utforme virkemidler for å stimulere innovasjonsaktivi tet i bedrifter i innsatsområdene. Prosje...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Increased preparedness for oil spill modeling using improved ocean models

Formålet med OilWave prosjektet har vært å øke beredskapen for oljeutslipp ved å forbedre systemene for oljedriftmodellering. Systemene som er i bruk i Norge for operasjonelle oljedriftsberegninger er systemet på Norsk Meteorologisk Institutt (Met) (som også omfatter rutiner for mann-over-bord og...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Overført restbevilgning fra prosjekt 176813/S10 "DeStore - Decentralized Storage of Multimodal User Data"

Prosjektet er siste delfinansiering av et doktorgradsstipend opprinnelig tilknyttet Fronters DeStore prosjekt. A P2P storage and processing network. In this project I will work on a Peer-to-Peer storage and processing network based on DeStore. I will lo ok at how the features of DeStore can be ...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

EVITA-eVitenskap

Convergent numerical approximations and analysis of viscous compressible flow

Partial differential equations modeling the flow of fluids such as air or water are widely used in both academics and industry. Typically, they are used to predict the behavior of a fluid prior to construction and experiments. By the aid of computers it is possible to construct approximations o...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Ukjent Fylke

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Norsk Informatikkonferanse (NIK) og Norsk konferanse for organisasjoners bruk av IKT (NOKOBIT)

...

Awarded: NOK 24,999

Project Period: 2010-2010

Location: Innlandet