0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Should States Ratify Human Rights Conventions?

Med hensyn til om stater bør ratifisere menneskerettighetskonvensjoner, er et sentralt funn at noen av de viktigste innvendingene ikke stå seg ved nærmere granskning. Hva gjelder populære diagnoser om et legitimitetsunderskudd, har vi funnet at flere av de bekymringene som får mest oppmerksomhet ...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Elites in an egalitarian society

Et sentralt spørsmål som prosjektet har søkt ny kunnskap om, er om Norge virkelig er et så «spesialtilfelle» når det gjelder klasser og eliter som populære mediale, så vel som faglig funderte oppfatninger og forestillinger om Norge som et spesielt egalitæ rt samfunn synes å indikere, og hva denne...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Hansteen and the Observatory: The New Place for the Science of Space in Nineteenth Century Norway

Within Norwegian historiography, the role of the natural sciences has not been sufficiently taken into account when analyzing 1814 and the process of state-formation during the nineteenth century. This project will challenge such interpretations by focusi ng, first, on Christopher Hansteen, the m...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Music, Motion, and Emotion Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment

This project aims to throw light upon both aesthetic and therapeutic/prophylactic dimensions of musical meaning; the primary objective being to increase our awareness and understanding of the positive powers of music in everyday life, as well as in crisis . A selection of CD recordings (programs...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUROCORES - The Timing of Life: Understanding Cross-National Differences in the Organisation of the Life Course in Europe (LIFETIMING)

To what extent and in what ways do individuals engage in active life planning? This project will explore the extent to which youth, adults and elderly individuals engage in conscious life planning. Theoretical discussions have emphasized that there has b een a historical shift towards increasing...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Future of Russian: Language Culture in the Era of New Technology

New media technology has radically changed the conditions of linguistic communication worldwide. In Russia, the technological revolution has taken place at a time of dramatic political and social upheaval, which further reinforces the process and its cons equences in several areas, including lang...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Political Parties and Democracy: Decline or Change?

We study the role of political parties in contemporary democracies. The main research question is whether parties have primarily changed or declined as organizations and whether parties' contributions to democracy are stable or in decline. Our focus is th e behaviour and inter-relationship of par...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Language, Culture and Identity in Migrant Narratives

The issue of identity, or rather identities, has figured prominently in recent years in various disciplines in poststructuralist approaches to the discussion of the self and the other. A discourse unit that provides an excellent locus for investigating is sues of culture and identity is the narra...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The State of Literature: Exploring Genealogy and Autopoiesis in the Work of António Lobo Antunes

I intend to investigate the role of autopoiesis - or self-creation - in the work of Portuguese writer, António Lobo Antunes (1942-). By borrowing a term from biology, my analysis is based on an aesthetic paradigm which enables us to approach literature as a composite body, or autopoietic system....

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Jesus in Cultural Complexity: Interpretation, Memory and identification. Towards A New Paradigm for Historical Jesus Studies

The project will develop intersectional approaches from modern gender studies into a methodology for a study of the Jesus movement, and analyse Early Christian texts that contain multiple identity indicators. In a criticism of the positivist approach in m ost historical Jesus studies the project ...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Kvinnelige godseieres makt og innflytelse i senmiddelalderens Skandinavia

Prosjektets utgangspunkt er kvinners generelle fravær i tradisjonelle framstillinger av politisk historie i middelalderens Norden og Europa. Gjennom å kartlegge og analysere kvinnelige godseieres sosiale nettverk, ønsker jeg å synliggjøre i hvilken grad o g på hvilken måte adelskvinner utøvde mak...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sustainability for the 21st Century: Overcoming Limitations to Creative Adaptation in Addressing the Climate Challenge

The IPCC is accumulating sufficient evidence to the effect that that the current climate challenge poses a global threat to human survival on an unprecedented scale (IPCC 2007). There is a need for a new paradigm of sustainable development which would bot h take on board the latest climate resear...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Responsibility, individual choice and redistributive policy

The aim of the project "responsibility, individual choice and redistributive policy" is to analyse how considerations of individual responsibility can be incorporated into both normative and positive theory. In doing so, the project aims to clarify the fo undations of normative economic analysis ...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet fra 1814-1940

"Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet fra 1814-1940" er et tverrfaglig prosjekt i regi av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med historiske og kulturvitenskapelig e fagmiljøer i Norge, og dreier seg om hv...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Kola Birth Registry as a tool for populationbased studies of contaminants and influence on reproductive health and pregnancy outcome

A regional birth registry, compatible to the Norwegian birth registry, was initiated for Murmansk County in January 2006. The registry covers all 18 delivery departments in Murmansk County. The establishment of the birth registry has the potential of impr oving perinatal health and health care se...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Pacific Alternatives: Cultural Heritage and Political Innovation in Oceania

The key concepts of this project - "cultural heritage" and "political innovation" - will serve as an analytical platform for understanding social developments in the Pacific region, with a view to providing general insights into important processes in th e world today as nation states are weaken...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Influence of the Matrix on Species Richness in Ugandan Forest Fragments

The power-law species area relation (SAR) has been used to predict that as the size of a habitat fragment decreases, the number of species supported by that fragment will fall. Despite the widespread usage of the SAR in conservation biology, the relation ship is confounded by a number of factors...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2008-2017

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Youth Exclusion and Political Violence

Recent academic studies have found that large youth cohorts, or 'youth bulges', under conditions of social, economic and political exclusion, increase the risk of political violence such as small-intensity armed conflict, terrorism and rioting. However, these large youth cohorts may also represe...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Nature and Development of Language and Language Disorders in Children

Prosjektet, The Nature and Development of Language and Language Disorders in Children, er en longitudinell studie av muntlig og skriftlig språkutvikling i typisk og forsinket utvikling i overgangen barnehage-skole (4-9 år). Den består av to komponenter. Del 1 omfatter longitudinelle prosjekter, d...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2008-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ASKeladden - Morsmålstransfer i norsk innlærerspråk. En korpusbasert tilnærming

Den overordnede og samlende problemstillingen for prosjektet er hvordan morsmålet påvirker tilegnelsen av norsk som andrespråk. Morsmålstransfer i andrespråkslæring har vært et sentralt og kontroversielt spørsmål innenfor andrespråkforskning. Prosjektet t ar sikte på å gi ny innsikt i hvordan mor...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nye kjønn, andre krav? Likestillingens barn i skole og familie New world - old gender? Growing up in a gender equality era.

The project combines a cluster of 10 related projects studying boys and girls at different age levels and in the contexts of school, family and leisure activities. They focus on the relation between societal changes in gender and changes in the requiremen ts of skills and competence of citizenshi...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2007-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Narrating the Nation: Moroccan Personal and National Identity in the Post-Independence Arabophone Novel.

The overarching aim of this study is to investigate the creation of a personal, cultural and national identity in post-independence Morocco, and to what extent this was articulated in the arabophone novel. By analyzing how the notion of the new independen t Moroccan nation was narrated one will u...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Integrated Pest Management (IPM) in Urban and Peri-Urban Horticulture in Bénin

Urban and peri-urban (UPU) horticulture provides an increasingly important source of income in many African countries. A major factor driving the importance of UPU gardening is an increasing marketing opportunity for a growing population of unemployed and unskilled youths in the cities. However,...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2007-2014

Location: Akershus

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Shared Content

Introduction to research Topic: Shared Content Speakers, more often than not, succeed in mutual comprehension despite a diversity of beliefs, intentions, interests, goals, audiences, conversational contexts, and perceptual inputs. Not only do we easily un derstand each other despite such differen...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Informal Child Migration in Europe

The project will investigate how informal networks of care constitute a social and cultural potential for children and adult caretakers who are involved in informal and illegal migration within and into Europe. The degree to which people's activities with in these networks are exposed to differen...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Arktiske diskurser

Skildringer av arktiske eller subarktiske strøk og livet der utgjør et omfangsrikt materiale produsert både i disse strøkene og i andre deler av verden, f.eks. Europa og Amerika. Omfanget øker særlig i og med den systematiske vitenskapelige undersøkelsen av Arktis som er på plass etter romantikke...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Norwegian Peace Tradition

The main goal for this projects is to analyze the assumed peace tradition, whether such a tradition actually exists in any meaningful way, and if so how far back in time it extends. The goal will be pursued by means of eleven separate sub projects. Nine o f them are basically historical in their ...

Awarded: NOK 14.3 mill.

Project Period: 2005-2014

Location: Oslo