0 projects

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nytt pulver nøytron diffraktometer - PUS 2

Pulver nøytrondiffraksjon er en sentral metode for strukturundersøkelser av funksjonelle materialer og nanomaterialer. Det er et stort behov for et nytt pulver nøytron diffraktometer, PUS 2, øremerket for in-situ og tidsoppløste studier i tillegg til det eksisterende høyoppløsningsinstrumentet PU...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Viken

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Critical regulatory networks for tumor-vascular interactions and activated angiogenesis in urogenital cancers

Angiogenesis and tumor-vascular interactions are essential for tumor spread. We focus on this aspect since anti-angiogenic therapy avoid treatment resistance. Adhesion molecules are important for the ability of tumor cells to invade surrounding tumor stro ma and to enter the vascular systems (blo...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Vestland

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Convergence, Control, and Communications (C3)

Convergence and control may be said to be central features of modernisation processes. With this as a background the project will focus on the study of: issues of human and citizens’s rights such as freedom of expression, access to free information, and t he right to privacy; the challenges to th...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Genetic predictors of mammographic density

Mammographic density represents a strong and independent breast cancer risk factor, and possibly a useful surrogate endpoint for breast cancer risk. Mammographic density decreases when women undergo menopause or start tamoxifen therapy, but increases in w omen starting postmenopausal hormone ther...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Knockout zebrafish (KO-ZFISH) model

The genome projects – from microorganisms to vertebrates and mammals – create huge amounts of undeciphered genetic information. This cumulated DNA sequence bank needs intelligent, but as simple as possible, model systems to turn the currency of genomics into functional genomics. Only in one ver...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

YFF-Yngre, fremragende forskere

Computing the mechanics of the heart

The goal for the project is to perform computer simulations of the mechanical behavior of the heart. This goal represents a number of challenges, ranging from matematical modelling of biophysical processes to implementation of complex computer algorithms. The movement of the heart muscle is a re...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Developmental biology of solid tumours may pave the way for advanced medicine

We study three human cancer diseases, colorectal cancer (CRC), testicular germ cell tumour (TGCT), and malignant peripheral nerve sheath tumour (MPNST), originating from different types of stem cells. All three diseases develop through morphologically def ined stages, and the stepwise molecular b...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Genetics of boar taint

Male pigs used for pork production are normally castrated very early in life to prevent boar taint or sex taint in the meat. However, castration will be prohibited in the near future and a major challenge for the pig production industries in the next 5-10 years is to decrease the boar taint in m...

Awarded: NOK 13.9 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Innlandet

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

DIGITAL EYE - Documentary and Realism in the Age of Audiovisual Convergence. New Modes of Articulation and Social Participation.

I og med skiftet fra analog til digital informasjon innenfor audiovisuelle medier er filmens og videoens tradisjonelle “sannhetspåberopelse” (“truth claim” – se Nichols 1991,Renov 1993,Winston 1995 og 2001) blitt problematisk. Der tilliten til det analoge bilde/lyd-uttrykket gjennom det 20.århun...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Akrylamid i matvarer - betydning for reproduksjon

Det er nylig avdekket at akrylamid dannes ved varmebehandling av matvarer med høyt stivelsesinnhold. I dyrestudier er det vist at akrylamid gir svulster, binder seg til og skader arvestoffet, og gir reproduksjonsskader. Vi har foreløpig liten kunnskap om i hvilket omfang befolkningen eksponeres f...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Gene repair by oxidative demethylation

We have recently discovered a novel mechanism for repair of alkylation damage in DNA, performed by the E.coli AlkB protein, and also by human AlkB homologues. This repair function involves the demethylation of 1-methyladenine and 3-methylcytosine lesions discoveries have opened up many interest...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Regulation of Protein Kinase C (PKC) membrane targeting and PKC-mediated activation of phosphatases

Protein Kinase C (PKC) familien består av 10 serin-threonin kinaser med viktige roller i ulike cellulære funksjoner som differensiering, apoptose, mitogenese og cellevekst. PKC aktivitet er nøye regulert gjennom fosforylering, konformasjonsendring og memb ran binding. Membranbinding og aktivering...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Metal Organic Chemical Vapour Deposition (MOCVD) for synthesis of complex oxides

The versatile equipment will serve several research activities. With respect to materials chemistry, MOCVD will be a crucial method for extending synthesis capabilities beyond the present deposition methods, in particular bridging the gap in film thicknes s that is provided by the ALCVD and sol-g...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

I-ImaS - Intelligent Imaging Sensors for Industry, Health and Security (STREP)

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

COMPOSE - Multicomponent nanostructured materials for separation membranes (STREP)

...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

NANOCAPS - Nano- and microcapsules - effective delivery of chemicals for special targets (STREP)

...

Awarded: NOK 0.79 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

TrustCom - A Trust and Contract Management framework eabling secure collaborative usiness processing in on-demand.. (IP)

...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Teknologi møter kultur: digitalisering av vitenskapelige tidsskrifter.

Prosjektet skal beskrive endringsprosessene som foregår når vitenskaplige tidsskrifter gradvis gjøres tilgjengelige i elektronisk form. Det vil beskrive de ulike aktørene, strategiene og valgene som ligger til grunn for noe som kan fremstå som en enhetlig og nødvendig teknologisk drevet utvikling...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Økt transportutnyttelse gjennom optimalisering av strømningskontroll og operasjonsstyring

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Molekylærbiologiske studier av gram-positive bakterier: Funksjonell genomikk og anvendelse.

The overall goal of this project is to conduct fundamental research on lactic acid bacteria (LAB) and propionibacteria (PAB) and to exploit this research for the benefit of the food, medicinal and agricultural industry. To achieve this we will address the following four research themes, (1) meta...

Awarded: NOK 23.0 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Skrapesjuke Nor98

Den atypiske formen av skrapesjuke som betegnes Nor98-typen og som til nå er påvist i vel 20 besetninger i Norge synes å han en annen opptreden enn klassisk skrapesjuke. Sjukdommen representerer en stor utfordring både for næring og forvaltning. Gjennom d ette prosjektet tar en sikte på å fremska...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of recombinant oral vaccines using a bacterial carrier. Antigen expression in M. capsulatus.

We show that it is possible to express heterologous protein epitopes as parts of endogeneous surface proteins in M. capsulatus. M. cap. will be used as vehicle for antigen presentation and immunisation. We will characterise, using injection immunisation p rotocols in rabbit and fish, the immunoge...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Vestland

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Naturlige karotenoider fra mikroalger

Promar har utviklet en fotosyntes bioreaktor som i gjennomført forskning har demonstrert kommersielt svært interessante resultater. Via samarbeid med Dr Geir Johnsen ved NTNU Institutt for Biologi har Promar fått tilgang på en patenterbar oppfinnelse; Kar otenoidet diadinoxanthin er et fettløslig...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

WIWIC II

The research in radio technology is important due to the need for mobile wireless broadband access. The key requirements of the users and operators of such systems are low cost and efficient use of the radio spectrum. The fulfillment of these requirements depends on advances within radio technol...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Opioids, Symptom Management and Palliation Research Group

The group was formally established in 2002 thanks to a research grant from Norwegian Research Council (NFR) (2001-2003). The group consist of core personnel in permanent positions at The Faculty of Medicine, NTNU and personnel supported by the above NFR grants and other grants including NFR. T...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

DISvaDRI - Dispersoids In Steel and value added Direct Reduced Iron

This project focuses on the production, properties and performance of new materials and products in the iron- and steel industry in an effort to disclose the fundamentals of non-metallic dispersoids acting as catalyzers for the nucleation of the primary c rystals in liquid steel and the secondary...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Nuclear program in health and disease - transcriptome approach to mechanisms

A central theme in the post-genomic era is to understand the fine-tuned symphony of gene expression. Transcription is the first and critical step of molecular events that turns the genome into a functional genome and weaves together target genes in coreg ulated cellular programs. In fact, many ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Function of Anti-Müllerian hormone in fish testis development and maturation to puberty

This project aims to determine the function of Anti-Müllerian hormone (AMH) in fish as a factor in testis determination, development, and maturation at puberty. AMH, also named Müllerian inhibiting substance or spermatogenesis preventing substance, belong s to the transforming growth factor-ß fam...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Vestland

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

RECON - Renewal of Concrete Infrastructure

Deterioration of reinforced concrete infrastructure due to reinforcement corrosion is a matter of great concern in many countries. The present project focuses on attention on the effects of steel reinforcement corrosion on structural performance and safet y and the development and use of new, inn...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Functional genomics studied by modern mass spectrometry

The human genome in itself does not explain the intricate molecular details of human cells and the origins of human diseases. The observed amazing complexity is rather realized via dynamical alterations of the gene products, the proteins. Proteomics research in cell biology and biomedicine in the...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo