0 projects

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

PES NOVA - Support for international applications

NOVAs fields of work are of high relevance for international socio-economic research. The research sections at NOVA include child, youth and the family; living conditions and ageing; welfare policies and migration. All sections participate in internationa l projects and networks and have internat...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Ramme-NILU-PES-ordning

NILU har i nesten 20 år deltatt i EUs rammeprogram for forskning, (Framework programmes, FP) med betydelig suksess. Dette er bygget på deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid som går mye lenger tilbake i tid. Instituttet har ambisjon om å oppretth olde et høyt antall EU-prosjekter og anne...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Rammebevilgningssøknad for prosjektetablering - TØI

Dagens portefølje av prosjekter med EU-finansiering består av 11 prosjekter. I tillegg var det tre prosjekter som ble avsluttet i 2007. TØIs portefølje av EU-prosjekter i 2007 og 2008 innebærer en totalaktivitet på 53,525 mill NOK fordelt over prosjektene s levetid. I 2008 innbærer porteføljen en...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Prosjektetableringsstøtte(PES) - søknad om rammebevilgning for Nofima konsernet

Pr. 11.9.2008 er det registrert 32 EU FP6 prosjekter for NOFIMA konsernet som helhet i E-Corda( (Kilde: Forskningsrådets EU-kontor). Det er Nofima Mat /Matforsk AS som har størst andel prosjekter i konsernet og har store ambisjoner om å holde aktiviteten høy i årene fremover. De andre forretning...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

ESSAS Project Office

An ESSAS (Ecosystem Studies of Sub-Arctic Seas) Project Office is to be located in the Institute of Marine Research in Bergen. ESSAS was established as a Regional Programme within International GLOBEC to compare, quantify and predict the impact of climate variability and global change on the pro...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Vestland

EEN-Enterprise Europe Network

EEN - Enterprise Europe Network - Kostnad

...

Awarded: NOK 21.0 mill.

Project Period: 2008-2015

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Linkages between Rural Institutions and Redistributional Networks: Ag. Marketing Coops, Corruption, and Patrimonialism in East Africa

The research subjects of this study are poor African farmers and the marketing institutions that are available to them. These institutions may be any of a range of marketing institutions, from single individuals who serve as intermediaries between farmers and markets, who buy agricultural output...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Møre og Romsdal

FME-Forskningssentre for miljøvenn

PES: Technology for offshore transmission networks

Forskningssentret vil legge hovedinnsatsen på teknologiutvikling for elektriske høyspenningskomponenter. Mer spesifikt dreier dette seg om kabler (for like- og vekselstrøm), brytere, konnektorer, transformatorer og kraftelektronikk; det aller meste av det te er for installasjon på havbunnen. Den...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Technical cooperation and support for setting up and initial strategy and operation of the National Geotechnical Facility (NGF) of India

-

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Efficient SUBSEA deployment and recovery of smaller objects, dataloggers in particular

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Viken

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Konferanser (SERAF)

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2008-2015

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

I kjønnslikestillingens navn? Om etniske minoritets- og majoritetsrelasjoner

Temaet for forskernettverket EMMA-nord er relasjonen kjønn og etnisitet. Hovedformålet er å undersøke hvordan den dominerende forestillingen om det norske samfunnet som et kjønnslikestilt samfunn bidrar til å skape kulturelle skillelinjer eller distanse m ellom majoritetsbefolkning og minoritetsb...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Battery powered Boats, providing Greening, Resistance reduction, Electric, Efficient and Novelty

...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Vestfold og Telemark

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Samf. Oppfølging/koordinering av EU-prosjekter

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2008-2015

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

HFSP kontingent

...

Awarded: NOK 48.2 mill.

Project Period: 2008-2020

Location: Ukjent Fylke

EU7RP-EUs 7. rammeprogram

EU-R&D Life Science Support Office (188148)

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Prosjektetablering EUs 7. rammeprogram (UiT i FP7)

Deltakelse i EU forskning er strategisk meget viktig for UiT. Ledelsen ved UiTø har derfor mobilisert til innsats mot FP7. Posisjoneringsmidlene fra Forskningsrådet vil sammen med Universitetets egne ressurser benyttes til målrettet innsats mot FP7. Aktiv iteten er langsiktig men vil i 2006 konse...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Norsk styremedlem i EADI

...

Awarded: NOK 72,423

Project Period: 2008-2014

Location: Viken

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Norsk teknologiplattform for næringsmiddelbransjen NTP Food for life (DL 200801193)

...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Venture Lab Investment Forum

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Viken

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Arbeid i vannteknologiplattformen i EU

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

EMBLNODE-Nord EMBLsenter i molekylærmed

Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) - Centre for Molecular Medicine Norway - Nordic EMBL Partnership

Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM) er et nasjonalt forskningssenter og fungerer som drivhus for unge, talentfulle forskere innen molekylærmedisin, bioteknologi og translasjonsforskning. Senterets overordnede visjon er å forbedre den molekylære forståelsen av helse og sykdom for å kunne forb...

Awarded: NOK 187.0 mill.

Project Period: 2007-2025

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Predator-prey interactions and how they influence the behaviour and morphology of the queen conch Strombus gigas for sea ranching

The doctoral study conducted by Ellen Sofie Grefsrud was carried out to investigate the defence capabilities in P. maximus of cultured and wild origin to better understand predator-prey interactions between crabs and scallops in culture (funded by The Res earch Council of Norway -project 137326)....

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Ocean Prediction Networking

Our proposal seeks funds (1) to network Norwegian resources, (2) to implement a formal collaboration on the national level, and (3) to foster international collaboration within the field of ocean prediction. Reliable ocean state description and forecasts of, e.g., extreme currents and waves, ha...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

POLRES-Polarforskning POLRES

Measurements of Black Carbon aerosols in Arctic snow - interpretation of effect on snow reflectance

Snow covered surfaces have relatively high albedo and most of the incoming solar radiation is reflected. Consequently, the temporal evolution of surface albedo in the Arctic is of high relevance for the surface energy balance, melting processes and climat e. BC particles emitted by fossil fuel an...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2007-2014

Location: Oslo

POLRES-Polarforskning POLRES

A comparison of data from atmospheric research stations at Summit, Greenland, and Zeppelin, Svalbard

Researchers from the U.S. and Norway have recently started an informal collaboration to share re-sources used to interpret atmospheric chemistry data and exploit data together from the Summit, Greenland and Zeppelin, Svalbard stations (Sjostedt et al., 20 06; Stohl et al., 2006). SUMSVAL shall st...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Viken

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

UngeAbel

...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2007-2023

Location: Viken

PROFORSK-Skole og samfunn

First Lego League

...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2007-2016

Location: Nordland - Nordlánnda

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Kjemiolympiaden

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2007-2023

Location: Oslo

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Fysikkolympiaden

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2007-2023

Location: Oslo