0 projects

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - EU: Coordination of a Sub-Programme in the EERA Joint Programme "Smart Cities" in 2012 -2013

SINTEF and NTNU are coordinators of SP3 Energy-efficient Interactive Buildings, and form part of the core group that created and launched the JP Smart Cities. Thanks to this position it has been possible to influence SP3 structure to mirror in the best po ssible manner that of the Norwegian FME-Z...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 -European Platform of Universities Engaged in Energy Research, Education and Training, EPUE: Norsk deltakelse og nasjonal skyggegruppe

De norske universitetene søker om støtte til norsk deltakelse i European Platform of Universities Engaged in Energy Research, Education and Training (EPUE) og til etablering av en nasjonal skyggegruppe for plattformen. EPUE har i løpet av kort tid opparb eidet seg en sentral posisjon innenfor eu...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Exchange semester at Freie Universität Berlin

This is an application for the Ruhrgas Personal Mobility Grant for Political Science. My aim is to spend one semester at the Freie Universität Berlin, focusing on international relations and European integration. Along with academics, a better understandi ng of German culture and language are als...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2012-2013

Location: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Full time LLM-program at the University of Saarland, "European Integration" at the Europa-Institut

I plan to follow and complete the "European Integration" master program at the University of Saarland from fall 2012-fall 2013.

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2012-2013

Location: Ukjent Fylke

MVP-Marint verdiskapingsprogram

Produksjon av høykvalitets lakseprodukter

Siden forrige rapportering har det vært gjennomført 1 holdbarhetsstudie og en transporttest med ulike alternativer av D-pakk som oppfølging av tidligere gjennomført forsøk. Forsøkene har inkludert ulike produkter, typer emballasje (F-pakk og D-Pakk), pakkemetoder og bruk av aktiv emballering D...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

The European regulatory and supervisory regime for credit rating agencies - a critical assessment of selected aspects

The topic and purpose of the project is an in-depth legal analysis of (1) selected aspects of the European regulatory and supervisory regime for credit rating agencies (CRAs) and (2) the fundamental regulatory approach to the use of credit ratings in the European Union (Union). Focus will be on ...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2012-2013

Location: Ukjent Fylke

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fitness to dive - a translational approach to physiological challenges in the hyperbaric working environment

Yrkesdykking foregår i ekstreme omgivelser som utfordrer kroppens evne til tilpassing og gir risiko for helseskade. Under dykking øker omgivelsestrykket, og sammensetningen av pustegasser er annerledes enn på land. Gasser som oksygen endrer egenskaper under trykk, og gassbobler som dannes i kropp...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Skilled attendants at Every birth:Essential requirements for the delivery of basic emergency obstetric care

FNs bærekraftsmål representerer en ny giv i innsatsen for å nå Tusenårsmålene (MDGs). Oppnåelse av bærekraftsmål nummer 3 forutsetter at lavinntektsland klarer å styrke sine helsesystemer, og at de gjør det mulig for fødselshjelpere å tilby tjenester av god kvalitet. Hovedmålet med dette prosjek...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Enhancing Norwegian and International Sea Ice Research Collaboration

The main goal of the project is to integrate national and international sea-ice related interests and activities into a more coherent and interconnected set of activities with a considerably increased likelihood of successfully addressing the existing cha llenges of observing, explaining and pred...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Troms - Romsa - Tromssa

EUROSTARS-EUROSTARS

E 7301 PROLOG PRinted Organic LOGic circuits for low-cost smart tags

Det huvudsakliga målet med projektet PRinted Organic LOgic circuits for low-cost smart tags (PROLOG) var utvecklingen av tryckta logiska kretsar som kan koppla samman tryckta minnen, displayer (enkla bildskärmar) och batterier för smarta etiketter. Projektet har kopplat samman tre ledande organis...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Children Living in Families with Parental Mental Illness and/or Substance Abuse: Participation, Competence Development and Support

Mosaikk-prosjektet handler om barn/ungdom som vokser opp med foreldre som har rus- eller psykiske problemer, og består av tre delprosjekter: 1) barns hverdagsliv og deres oppfatninger om trygghet, trivsel og støtte, 2) møtepunkter mellom barn, foreldre og profesjonelle hjelpere, og 3) sammenhenge...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Innlandet

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA - Partially protected areas as buffers to increase the linked social-ecological resilience

Siden forrige rapporteringsperiode har aktiviteten i prosjektet dreiet seg om analyser av data og ferdigstilling av publikasjoner i tråd med målene. Samtidig har arbeidet med telemtrimerking av sjøørret i Tvedestrandfjorden pågått årlig, med støtte fra diverse finansieringskilder. Prosjektet ble ...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Agder

DIP-Design Pilot

Alfa Proff - tar brukerne på alvor - DP074

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Innlandet

DIP-Design Pilot

Nye høyspentmaster for norske landskap - DP137

...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Sustainable Management of Resilient Bee populations

...

Awarded: NOK 48,000

Project Period: 2012-2013

Location: Akershus

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

International Collaborative Establishment in Aviation and Icing Research

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Nordland - Nordlánnda

DIP-Design Pilot

Redesigning BIT’s service concept to close the gap between us and our customers through design thinking - DP087

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Multifunctional nanoparticles for drug delivery across the blood-brain barrier

Nanopartikler, mikrobobler og ultralyd forbedrer levering av legemidler over blod-hjerne barrieren En av hovedutfordringene ved behandling av sykdommer i sentral-nervesystemet er å levere legemidler til hjernen. Hjernevev er beskyttet av blod-hjernebarrieren der cellene som danner blodårevegge...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Combining indoor residual spraying and long-lasting insecticidal nets for preventing malaria: Cluster randomized trial in Ethiopia

Prosjektet MalTrials (Combining indoor residual spraying and long-lasting insecticidal nets for preventing malaria: Cluster randomized trial in Ethiopia) har som mål å informere nasjonale og globale beslutningstakere om kombinert bruk av IRS og LLINs for å kontrollere malaria. De viktigste malari...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

A multifaceted lifestyle intervention approach to improve cardiovascular outcome in patients with chronic kidney disease

...

Awarded: NOK 17,000

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

7th Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics

The first Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics was held at the University of Oslo in 2006, and has since established itself as an important meeting place for economists in this area. It has attracted participants from all the Scandin avian countries, and recently also more b...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2012

Location: Vestland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Lubricating the system: Wheels of change

...

Awarded: NOK 38,499

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Arne Næss Chair, Arne Næss Symposium & Arne Næss Seminarene

Arne Næss Chair in Global Justice and the Environment is designed to critically continue and develop the intellectual legacy of Arne Næss. The Chair is awarded to international scholars who promote cutting edge insights into research on development and th e environment. The Chair is awarded to in...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

NovelFish - DP039

...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Vestland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Semi-Transparent Solar Thermal Façade System for Energy Efficient Buildings

...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2012-2012

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a multi- adjustable ergonomic student chair for primary and secondary schools

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Akershus

DIP-Design Pilot

Fremtidens undervisning - DP160

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: European Ncycle meeting 2012

Dette er møte nr 17 i en serie som opprinnelig ble startet av britiske og nederlandske biokjemikere for å skape en arena for sin egen forskning på nitrogensyklus. Møtene drives av et uformelt nettverk av ledende europeiske forskningsgrupper innen biokjemi , mikrobiologi og mikrobiell økologi. Vår...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2012-2014

Location: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of an innovative electronic device for accurate biomass control in the aquaculture industry

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a Point of Care Detection Device and Self Sampling Device for Cervical Cancer Screening - Demonstration project

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Akershus