0 projects

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring ved NMBU og NIBIO

Prosjektet er et felles-prosjekt mellom fire samarbeidspartnere: NIBIO, NMBU, Ard Innovation og Validé. Hovedmålet med prosjektet er å videreutvikle den gode modellen miljøene har, der økt idéinnhenting og økning av innovasjonskompetanse i institusjonene og tidligfase ideutvikling frem mot søk...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Viken

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NIBIO

...

Awarded: NOK 20.5 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Viken

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NIBIO (2017-2020)

van der Veen har hatt utvikling av nye statistiske metodar for modellering av økologiske samfunn som tema. Eit sentralt element i prosjektet er ein type statistiske modellar som ofte blir omtalt som generaliserte lineære modellar med latent variablar (engelsk: generalized linear latent variable m...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Use of sensors to improve water quality monitoring and process understanding in agricultural catchments

Sensorteknologi kan benyttes til overvåking av vannkvalitet, men teknologien er fremdeles relativt ny og alle bruksområder er ennå ikke utforsket. Sensorer gir høyfrekvente data som kan brukes som substitutt for tradisjonell overvåking, og kan i tillegg gi oss bedre innblikk i hvordan vannbåren o...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Effects of climate change on nutrient losses from agricultural ecosystems

AGRI-LOSS-prosjektet har også tatt initiativ til et spesialnummer av et vitenskapelig tidsskrift om nitrogen-avrenning fra landbruket i de Nordiske og Baltiske land. Bechmann og Stålnacke (fra Bioforsk) utgjør 2 av 3 redaktører for dette specialnummer, som består av 13 artikler publisert i tidssk...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Thresholds of Environmental Sustainability

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Towards River Basin Twinning Synergies

...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2008-2008

Location: Viken

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Nutrient load from inland sources to coastal water

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2007-2008

Location: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Strategies and tools for integrated management of water, land and ecosystems - an interdisciplinary twinning approach

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Viken

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Strategy and methodology for improved IWRM: An integrated interdisciplinary assessment in four twinning river basins

The STRIVER project a STREP funded under the following Environment Programme in FP6: Global Change and Ecosystems Research area: II. Water cycle, including soil-related aspects II.3.1. Integrated water management at catchment scale SUSTDEV-2005-3.II.3.6: Twinning European/third countries river ...

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Viken

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Thresholds of Environmental Sustainability

...

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

USA - Advances in nutrient source apportionment in river basins using two state-of-the-art statistical models

We will in the pre-project elucidate the two models MESAW and SPARROW. Both models relate in-stream water-quality measurements to spatially referenced characteristics of river basins, including pollution sources and factors influencing terrestrial and str eam/riverine transport. Both models empi...

Awarded: NOK 99,597

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo