0 projects

INFRA-Research infrastructures

POLARIN: POLAR RESEARCH INFRASTRUCTURE NETWORK

POLARIN: POLAR RESEARCH INFRASTRUCTURE NETWORK

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2024-2029

Location: Svalbard og 3 andre

EIC-The European Innovation Council (EIC)

NEXT GENERATION IMAGING FOR REAL-TIME DOSE VERIFICATION ENABLING ADAPTIVE PROTON THERAPY

NEXT GENERATION IMAGING FOR REAL-TIME DOSE VERIFICATION ENABLING ADAPTIVE PROTON THERAPY

Awarded: NOK 17.8 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Vestland

EIC-The European Innovation Council (EIC)

UNIVERSAL SENSOR BASED ON ELECTRICALLY-PUMPED MID-INFRARED SPECTROMETER ON SILICON CHIPS

High resolution optical spectroscopy in the mid-infrared (mid-IR) spectral range (3-12 µm wavelength) is an unambiguous way to detect and quantify small traces of greenhouse and toxic gases down to sensitivities of parts-per-billion. Such sensitivities are a prerequisite to safeguard low-pollutio...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Troms - Romsa - Tromssa

INFRA-Research infrastructures

Providing research infrastructure services to support Next Generation EU

Providing research infrastructure services to support Next Generation EU

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Vestland og 2 andre

INFRA-Research infrastructures

Research Infrastructure Services for Renewable Energy

Research Infrastructure Services for Renewable Energy

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

INFRA-Research infrastructures

Cooperation and AgReements enhancing Global interOperability for Aerosol, Cloud and Trace gas research infrastructures

Cooperation and AgReements enhancing Global interOperability for Aerosol, Cloud and Trace gas research infrastructures

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Akershus

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Emerging Nanotools for Soft Matter Characterisation and Manipulation

Advanced nanotools including atomic force microscopy, optical microscopy and correlative microscopy are enabling techniques for discoveries and knowledge generation in nanoscale science and technology. Many R&D efforts have been directed towards the performance improvement of such kinds of techni...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Improve offshore infrastructure resilience against geohazards towards a changing climate

Improve offshore infrastructure resilience against geohazards towards a changing climate

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage og 3 andre

EIC-The European Innovation Council (EIC)

Intelligent Radiation Sensor Readout System?

Intelligent Radiation Sensor Readout System?

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

AI for Open Source Software Security Certification

The main goal of CertifAIit project is to propose a holistic view on novel AI-based development technologies, data technologies and Cybersecurity compliance issues, by offering a toolset to implement secure code, easy to be integrated by third parties for releasing certified products, with a conc...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2024-2024

Location: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetablererstøtte til Eurostars

Agoprene AS har utviklet et nytt bioskum, et miljøvennlig alternativ til dagens petroleumsbaserte skumgummier. Agoprenes bioskum er laget av 100% biobaserte ingredienser, hovedsakelig sjøgress. Vi sikter på å levere en søknad til Eurostars-fristen den 14.mars 2024 (Eurostars 3 - Call 6). For å de...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2024-2024

Location: Vestfold

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

DIRS - A Digital Incentivisation & Regulation PaaS and ecoSystem for controlling connected mobility services

The purpose of the project is to prove the relevance, impact power, and technical and commercial feasibility of a new digital incentivisation & regulation PaaS and ecosystem solution, DIRS. The new services delivered by the new DIRS platform will be offered to the market within 12 months from the...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2024-2024

Location: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Project support for Lead optimization for nomination of a preclinical development candidate for AML therapy

The PES grant will be used to engage personnel in KinSea to have dedicated time to write and coordinate the project proposal.

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2024-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

RuralTwin PES

Writing a HE project proposal called RuralTwin. This is a follow-up proposal of NextGEOSS, (BLB was a partner and continue to maintain the resulting NextGEOSS datahub and platform), The H2020 project ILIAD developing the Digital Twin of the Ocean, BLB member of Coordination team as Innovation man...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2024-2024

Location: Buskerud

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Digital Twin for the Catchment-to-Shelf Continuum

The project addresses the critical importance of shelf seas for global societies by proposing the development of DT-Coast infrastructure. Shelf seas face various anthropogenic pressures and climate change impacts, necessitating adaptive observation and simulation strategies. The DT-Coast will inc...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2024-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Advanced Remote Infrastructure System Evaluation

The ARISE platform will continually update and digitally record the maintenance and repair status of infrastructure assets. It will adopt an interoperable data-sharing approach, adhering to existing standards and contributing to standardization. Moreover, ARISE will bolster skills development, of...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2024-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Søknad til EIC Accelerator steg 2 (Plug In)

Kyoto Group AS er et teknologiselskap innen fornybar energi som utvikler standardiserte industriskala systemer for generering og lagring av varme, såkalte Termiske Batterier, eller Thermal Energy Storage system (TES). Systemene tillater lading med rimelig strøm om natten eller når kraften er bill...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2024-2024

Location: Akershus

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

OH-AMR-Diag: Novel technological solutions for rapid detection and screening of AMR from a One-Health perspective

Antimikrobiell resistens (AMR) er et av de kritiske helsetruende problemene for mennesker og dyr over hele verden. Feil bruk av antibiotika koster hvert år mellom 1,3 og 5 millioner menneskeliv globalt og det fører til mer resistens. Hvis ikke det kommer under kontroll, anslås det at AMR kan forå...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Innlandet

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Green and just LAbour Market (GLAM)

Formålet med GLAM er å få ny kunnskap om hvilke konsekvenser en grønn omstilling kan få for ulike grupper i samfunnet. Vi vil gjøre dette gjennom å undersøke hvilke yrkeskategorier og kompetanse vi kan forvente mer og mindre etterspørsel etter. En viktig hensikt med GLAM er å forstå mer om hvorda...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Aurora-like fragments: From fascinating discovery to understanding

En merkelig ny type nordlys har blitt oppdaget over Svalbard. De viser seg som små flekker (deler/biter/stykker?) av grønt lys og ble observert da de dannet kjeder nært nordlys-buer. Disse ble oppkalt "fragmenterte nordlys-lignende utslipp"- eller bare "fragmenter". Vi ønsker å finne ut hva som f...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Svalbard

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Using museum specimens to understand mushroom population genomics.

Using museum specimens to understand mushroom population genomics.

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Oslo

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Just Carbon Transitions

Just Carbon Transitions

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Oslo

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Enabling the integration of multi-functional reliable metamaterials in real-life industrial applications for enhancing structural and vibrational behavior

Enabling the integration of multi-functional reliable metamaterials in real-life industrial applications for enhancing structural and vibrational behavior

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Sustainability Wine Labelling: A French – Norwegian Scientific Cooperation

The backdrop for our collaboration is rooted in the historical and current landscape of the natural wine industry. The resurgence in popularity of natural wines, tracing back to its modern beginnings in France in the 1950s (Vigneron, 2022) and the subsequent boom after Isabelle Legeron's Raw Wine...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2024-2025

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The Northeast Atlantic Marine Tracking Network (NorTrack)

Havområdet i det nordøstlige Atlanterhavet (NEA), som inkluderer Irskesjøen, Den engelske kanal og Nordsjøen, er ikke bare et av Europas mest fruktbare fiskeområder, men også et av verdens mest sårbare marine økosystemer. Dette området har sett en markant oppvarming de siste 50 årene og er sterkt...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Development of a High Temperature downhole convertible coring and drilling system for a Geothermal drilling application.

The general project description is to develop and test a High Temperature system for a Geothermal well drilling application that allows drilling and selective coring without tripping, and which further includes controlling and adjusting the inclination of the wellbore by downhole adjustment of a ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2024-2024

Location: Rogaland

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Material Science Innovation for Accelerated, Sustainable and Safe Implementation of Carbon Capture and Storage

Material Science Innovation for Accelerated, Sustainable and Safe Implementation of Carbon Capture and Storage

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage og 3 andre

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Resilient Solutions for Coastal, Urban, Estuarine and Riverine Environments

The Doctoral Network (DN) “RESCUER“ (Resilient Solutions for Coastal, Urban, Estuarine and Riverine Environments) will focus on the training of young researchers (Fellows) in the general area of coastal oceanography, hydraulic and coastal engineering, applied mathematics, and scientific computati...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Vestland og 2 andre

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Polarisation, Affect, Identity: Nordic Populism and the Media Landscape

Prosjektet undersøker populisme i de nordiske samfunn og dens implikasjoner for demokratiet. Populisme fortsetter å forme politikken og deler samtidig samfunnet langs kulturelle, sosiale og politiske skillelinjer gjennom å mobilisere identiteter. Gjennom å appellere til emosjoner som skaper en fø...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Rogaland

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Post Consumption Citizenship: Conditions for and practices of engagement in sustainable well-being.

Post-Consumption Citizenship: rammer og praksiser knyttet til bærekraftig økt livskvalitet. Vekst og ukritisk bruk av ressurser har en bakside som viser seg mer og mer i dagens samfunn. Vekst er imidlertid dypt forankret i samfunn styrt av kapitalistiske og markedsliberalistiske idealer, og er v...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage