0 projects

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Antastic Mobile researcher: Alessio Malizia, Spain

ANTASTIC - a bio-inspired approach to social search interactions aims to design, implement and test algorithms for the next Web searching paradigm going significantly beyond the state of the art. Our goal is to make substantial advances in the frontiers o f knowledge by designing algorithms based...

Awarded: NOK 81,000

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Semantic Days 2013

Semantic Days er en årlig konferanse for bruk av semantisk teknologi i industri og forsvarssektoren. Konferansen presenterer bidrag fra disse sektorene, og fra norske og utenlandske forskningsinstitutter og universiteter. Årets hovedtema er Business inte lligence (BI) og Applied Semantics. Fokus...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2013-2013

Location: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

The CONTACT Project: INNOVATIONS in Art and Cultural Heritage Research and Technologies

Prosjektet CONTACT skal avsluttes 31. oktober, 2013. En avsluttende konferanse er planlagt 26. - 27. september, 2013. Konferansen inkluderer et PhD seminar og skal formidle forskningsbidrag i CONTACT på tre spesifikke områder. DAG 1 1. Vitenskapelige bid rag. CONTACT-forskere leder et akkrediter...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Low-Cost Integrated Navigation Systems Using Nonlinear Observer Theory

-

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Collaborative Point-of-Care Services Agder: Follow-up of COPD patients as part of the United 4 Health EU Project

U4H er en del av et større EU-finansiert studie: UNIversal solutions in TElemedicine Deplyment FOR European HEALTH care = United4Health, med 33 partnere fra 15 land. Den europeiske studien har som mål å implementere telemedisinsk oppfølging i stor skala innenfor 3 forskjellige, kliniske områder ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Agder

FORNY20-FORNY2020

Heat control for harsh environments

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

ACM Multimedia Systems Conference 2013

MMSys is a yearly international conference focused on the challenges of multimedia systems. It is organized by the ACM Special Interest Group for Multimedia (SIGMM) and its proceedings are archived in the ACM Digital Library. Having replaced the SPIE MMCN conference in a grassroots effort of mul...

Awarded: NOK 24,999

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Nordisk velferdsteknologi konferanse

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)ønsker å arrangere en skandinavisk konferanse om velferdsteknologi som arrangeres som et samarbeid mellom Sveriges Ingeniører, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) og NITO. Konferansen tar for seg velferdstekno logi som aktiviserende og trygghetsskapen...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Konferansen Sikkerhetskultur 2013

Foredragene på konferansen har fokus på det menneskelige aspektet innen informasjonssikkerhet. For program se: https://www.norsis.no/arrangementer/sikkerhetskultur/index.html NorSIS har fått mange dyktige foredragsholdere, både fra det offentlige og det private, og også internasjonalt. Vi har f...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2013-2013

Location: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Konferansen Security Divas 2013

De fleste foredragene vil ha fokus på fagfeltet informasjonssikkerhet, mens noen få foredrag vil fokuserer på det å være kvinne i et mannsdominert miljø. NorSIS har fått mange dyktige foredragsholdere, både fra det offentlige og det private. Vi har fored rag innen forskning, innen svært tekniske...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2013-2014

Location: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Nordic Spring School in Logic 2013

Prosjektet går ut på, i samarbeid med Scandinavian Logic Society (SLS), å arrangere en "vårskole" i logikk ved Sophus Lie Conference Center i Nordfjordeid. Logikk er en viktig del av IKT både når det gjelder anvendelser og som grunnlagsfag. Det er viktig for utviklingen av IKT i Norge at tilstre...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Enumeration using structure: algorithms and complexity

Enumeration is at the heart of exact complexity. The following question was already asked in 1956 by Kurt Gödel in a famous letter to John van Neumann: "It would be interesting to know, ... how strongly in general the number of steps in finite combinatori al problems can be reduced with respect t...

Awarded: NOK 63,000

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

A New Transport Framework for the Internet

The goal of this project is to start work on the design of an Internet transport-layer system underneath a protocol-independent API, that builds on the currently standardised transport technology, and that picks the best available transport protocols for a given application. Such a system should...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

COINS - Research School of Computer and Information Security

Formålet med foskerskolen COINS Research School of Computer and Information Security var å integrere norske forskergrupper innen informasjonssikkerhet til en større enhet. Dette skulle skje ved å samordne emneporteføljen for doktorstudenter, ved å knytte bånd mellom ph.d.-kandidater fra ulike ins...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2013-2021

Location: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

LEAP

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

FrackTrack

...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Scenario Composer - An interactive tool for efficient resource planning and optimized plan execution

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Scalable and Reliable Fabric Manager

En Fabric Manager er en liten software som styrer nettverket i store datasentre. Fabriscale er en ny Fabric Manager som benytter ny teknologi for å sikre rask feilhåndtering, skalerbarhet og "plug-and-play"-funksjonalitet. Vi adresserer de tre vanligste g runnen til nettverksvikt, og reduserer de...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Norsk Informatikkonferanse (NIK) og Norsk konferanse for organisasjoners bruk av IKT (NOKOBIT)

Norsk informatikk konferanse (NIK) er en veletablert nasjonal konferanse som tar opp teoretiske og praktiske temaer innen fagområdet. NIK er en felles arena for forskere og praktikere som er interessert i å utvikle kunnskap innen informatikk, og har vært arrangert årlig siden 1988. Norsk konfer...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2012-2012

Location: Nordland - Nordlánnda

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Spillexpo - Norges første spillmesse

Spillexpo vil være den første dedikerte spillmessen på norsk jord. Spillexo vil ha en bred publikumsprofil og være et samlende organ for det norske spillmiljøet. Inspirasjonskilden for messen er storheter som E3-messen i Los Angeles, svenske Gamex og tysk e Gamescom. Gamex i Sverige gjester hvert...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NWPT 2012 - 24th Nordic Workshop on Programming Theory

The NWPT series of annual workshops is a forum bringing together programming theorists from the Nordic and Baltic countries, but also from elsewhere. The previous editions were held in Uppsala (1989, 1999, and 2004), Aalborg (1990), Göteborg (1991 and 199 5), Bergen (1992 and 2000), Åbo (1993, 19...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NOKIOS 2012 Norsk konferansen for IKT i offentlig sektor

Tematisk område IKT ved NTNU er initiativtaker til konferansen. NTNU mener det er behov for sterkere innsats innen utdanning og forskning innrettet mot IKT i offentlig sektor. NTNU vil bidra ved å dreie noe på egen virksomhet og etablere en samlende konfe ranse for miljøene som arbeider med IKT o...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2012-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Bodynets 2012, konferansestøtte

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

7th International Conference on Critical Information Infrastructure Security

The CRITIS?12 conference is the well-established continuation of the series and aims to explore the new challenges posed by C(I)IP bringing together researchers and professionals from academia, industry and governmental agencies interested in all differen t aspects of C(I)IP. Especially promoted ...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2012-2013

Location: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

ISO 15926 and Semantic Technologies 2012

ISO15926 and Semantic Web Technologies Network ISO15926 and Semantic Web Technologies Network is an academic network on semantic technologies supporting data integration and reasoning. The network includes Norwegian universities, the major research insti tutions and representatives from the publ...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2012-2012

Location: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

IFIP EGOV og IFIP ePart

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2012-2012

Location: Agder

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

User Movements Tracker Mobile researcher: Octavio Rivera Romero, Spain

The proposal presented in this document is based in research project, TAIS-ASPACE, whose activities are being developed in University of Seville. This project takes place at the University of Seville in collaboration with ASPACE SEVILLA and it is focused in the development of assistive solutions...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

InfraWorld Avslutningsseminar

Vi arrangerer et avslutningsseminar for InfraWorld prosjektet (NFR prosjekt 187798)på Thon hotel Oslofjord i Sandvika 13. september. Gjennom prosjektet har vi utviklet mye spennende teknologi som det er viktig å få presentert og markedsført. Dette semina ret er en viktig del av vår formidlingsst...

Awarded: NOK 49,249

Project Period: 2012-2012

Location: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Security Tools and Techniques for Internet of Things in E-Health

The Internet of Things (IoT) is a complex "system of systems" including sensors, RFID, communication systems, data processing tools and other components essential for observing the status of patients and analyzing the data gathered through various sensing infrastructures. Health organizations ma...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

eHelseUKA 2012 / Nasjonalt nettverk for innovasjon i omsorg

eHelseUKA er en serie med arrangement som arrangeres 11-15. juni Sentralt i ukas arrangement er: - internasjonale workshops med deltakere fra University of Stirling, Skottland, Ålborg universitet, Danmark og Norge. - Formidling til grundervirkso mheter, leverandører og kommuner - etabl...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2012-2012

Location: Agder