0 projects

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Syn, lys og farge. Et program for utvikling av kompetanse ved Institutt for optometri og synsvitenskap.

SYN, LYS OG FARGE - et program for utvikling av kompetanse ved institutt for optometri og synsvitenskap. Hovedmål: IFOS skal videreføre det systematiske arbeidet som er gjennomført i SHP prosjektet i 2003-2006 (156333/530) med å utvikle kompetansenivået til de ansatte mot professornivå, doktor...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Buskerud