0 projects

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

KB-N Pluss: Begrepssystematisering og brukergrensesnitt

KB-N Pluss utgjør et lite men uhyre viktig trinn for å bringe KB-Ns kunnskapsteknologi og norsk/engelske språkressurser videre fram i den internasjonale forskningsfronten og sikre norsk fagspråk et brohode inn i det globale kommunikasjonssamfunnet. Konkre t innebærer dette en faglig og teknisk be...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

KB-N: Kunnskapsbank for norsk økonomisk-administrativt domene

KB-N satser på å skape språkteknologiske muligheter for at norsk fagspråk skal kunne overleve i den globale fagkommunikasjonen. For de store språkene, særlig engelsk, fins det i dag en rik flora av IT-verktøy og ressurser for språkhåndtering, men grensesn ittet til de mindre språk, herunder norsk...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Vestland