0 projects

DIP-Design Pilot

DP072 Raundalstien

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Implementering av innovativ produktutviklingsmetodikk basert på Rapid Prototyping-teknologi

...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Viken