0 projects

EVA-Evaluering

Kunnskapsgrunnlaget for rekruttering til norsk forskning

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Norske forskningsvilkår i et internasjonalt perspektiv. Prosjektet administreres av Vitenskap/177871

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Karl Erik Brofoss - Konsulentbistand for sluttrapport fra evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse

...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Researching Inequality through Science and Inequality

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

U-KNOW Understanding the Relationship between Knowledge and Competitiveness in the Enlarging European Union

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Hva fremmer og hva hemmer suksess i arbeidslivet blant arbeidsorientert minoritets- og majoritetsungdom?

Prosjektet vil følge flere ungdomskull fra grunnskole, gjennom videregående opplæring og ut i arbeidslivet. Kullene vil følges i inntil 6 år, og undersøkelsen tar sikte på å besvare spørsmålet: Hvilke faktorer fremmer og hvilke hemmer en vellykket overgan g til arbeidsmarkedet etter videregående ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

NIFU-STEP avtale om samarbeid med Chris Caswill

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

UTRED-Utredning

Oppfølging av kartleggingene av marin FOU og havbruksforskning for 2005

...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Innovasjonsstrategier i et evolusjonært perspektiv. Videreføring av prosjekt 156320/V10.

Utgangspunktet er evolusjonær teori og dennes fokus på de grunnleggende utviklingsmekanismene variasjon og seleksjon. På den ene siden finnes heterogenitetsskapende prosesser som åpner for nye kombinasjonsmuligheter, på den andre siden finnes seleksjonsme kanismer som sorterer ut og velger altern...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

GENPLAN-Gen. planlegging/utredn./eval

Ressurser til medisinsk og helserelatert forskning i Norge

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

GENPLAN-Gen. planlegging/utredn./eval

Ressurser til medisinsk og helserelatert forskning i Norge

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

UTRED-Utredning

Bioteknologisk FoU 2005 - ressursinnsats i UoH-sektoren (samfinans m/Vitenskap)

...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av mål og suksesskriterier for BIA - NIFU/STEP

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Oppsummering av forskningsresultater og formidling - KIM

...

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

From conservative to pragmatic modernization of education? International comparative analysis of the restructuring of educational policy.

We outline an international comparative study situated within the tradition of critical educational policy analysis focusing on changing political ideologies, visions and objectives, the implementation of reforms and new mechanisms, and activities related to structure, governance, content and sy...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

Foreign Ownership, Innovation and Diffusion

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Realfag eller ikke? - en fokusgruppestudie av motivasjonen for fagvalg blant elever i videregående opplæring

Hvilke faktorer som motiverer norske ungdommer i dag og som bidrar til vedvarende skjevheter mellom gutters og jenters fagvalg kan best besvares ved empiriske dypdykk. Vi foreslår å gjennomføre en kvalitativ studie av den sammensatte motivasjonen for valg / bortvalg av realfag i videregående skol...

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

STREP - Knowledge and Competitiveness in the Enlarged EU (U-Know)

...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

SAKI-Kunnskapsinvesteringer

Innovation and growth in the Norwegian economy

NORIG (NORwegian Innovation and Growth) Virtually all of the economic models based on endogenous growth theory rely on R&D, patent and/or education statistics. These studies only measure the inputs that go into the innovation process and economic growth . This project goes beyond these simple m...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

STREP - Knowledge, growth and welfare (KNOWEL)

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Priorities, strengths and comparative advantage in Norwegian research in relation to South Africa

...

Awarded: NOK 38,400

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Task 3.2.4 "Priority setting and development of new initiatives", ERA-Net, NORFACE, ERAS-CT-2003-510205

...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

The Transformation of Tertiary Education

The purpose of this book is to give an analysis of important change processes in the non-university tertiary education sector in Norway. This part of the educational system has undergone a radical transformation over the last 30-40 years. In 1968, the gov ernment decided to establish a new type o...

Awarded: NOK 32,377

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

OECD-KISA, bidrag til sluttrapportering

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

INTEREST - Integrating Research and Standardisation (STREP)

...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

EVA-Evaluering

Evaluering av nordisk språk og litteratur - faglig sekretariat

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

PLAN-Planlegging

Kartlegging av ressurser innenfor marin FoU og havbruksforskning 2003, inkl. bibliometrisk analyse på datatbasene NCR og NSI

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Technology, Talent and Tolerance in European Cities: A Comparative Analysis

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

REFLEX - The Flexible Professional in the Knowledge Society (STREP)

...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

NO-REST - Networked Organisations - Research into Standards (STREP)

...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo