0 projects

EUROSTARS-EUROSTARS

Prediction of postoperative infections

Sårinfeksjoner etter operasjon rammer omlag en av fire pasienter, og årlig mer enn 10 millioner pasienter i Europa. Infeksjoner fører til økt antall reinnleggelser og krever i mange tilfeller omfattende behandling, som bidrar til å forringe pasientens livskvalitet. I tillegg, bidrar slike sårinfe...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12813 Microscopic cryoplankton feed for early-stage larvae in marine fish aquaculture

En av hovedårsakene til at marin oppdrett av fisk ikke har lyktes, er en krevende startfôringsperiode hvor levendefôr må benyttes. I dag benyttes hjuldyr og saltkreps som startfôr, men dette er ikke er et naturlig fôr for marine fiskelarver. Som en følge, vil fiskens utvikling være suboptimal (ve...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12894 An advanced investment tool based on machine learning and big data

Prosjektets hovedmål har vært å utvikle effektive metoder for finansielle porteføljer og forlenge tidshorisonten for investeringer med kontrollert risiko. Avanserte maskinlæringsmetoder kombinerer tradisjonell tidsserieanalyse med tilbakekoblingsmekansimer og resultatene som oppnåes er mye bedre ...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12808 - ADNSpine A revolutionary new Industry 4.0 digital spinal brace service

Skoliose (skjev rygg), er en lidelse som påvirker 1,6 millioner barn i Europa. Behandling for milde og moderate tilfeller er i hovedsak støtte med ortoser. Alvorlige tilfeller trenger kirurgi. Produksjon av ortoser på tradisjonelt vis, foregår ved gipsavstøpninger, noe som gjør det nødvendig at ...

Awarded: NOK 83,145

Project Period: 2019-2021

Location: Vestfold

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12757 COLDLIGASE

COLDLIGASE, er et samarbeidsprosjekt mellom UiT Norges arktiske universitet, det danske selskapet Legomics og det norske selskapet ArcticZymes Technologies ASA. Målet er å utvikle DNA-ligaser som muliggjør en teknologiplattform for gensyntese. Vi karakterisert en håndfull enzymer som viser ligase...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12703 Graphene oxide membranes for ground-breaking audio speaker performance

Dette prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Abalonyx AS i Norge og ORA Graphene Audio Inc. i Canada. Abalonyx produserer grafenoksid i pilotskala og har i prosjektet utviklet en optimalisert kvalitet av grafénoksid for bruk ORAs høytalermembraner, mens ORA har optimalisert sine høytale...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12881 Efficient electronic navigation at sea

No updates to popular sciences presentation available as of dec 2019. The original text is still valid. (No new developments to update since last report.)

Awarded: NOK 93,969

Project Period: 2019-2022

Location: Vestfold

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12873 Airborne Instrument for Reliable Shallow Water Imaging and Mapping

Prosjektet AIRSWIM er et prosjekt med deltakerene Maritime Robotics og sveitsiske CSEM. Prosjektet omhandler utvikling og kommersialisering av et dronebasert LiDAR-system for grunntvannskartlegging og deteksjon av objekter under overflaten. Måleteknologien baserer seg på "flash" LiDAR teknologi u...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12815 Touchback: Sensing-enabling prosthetic hand users

Hy5 har utviklet en håndprotese som fyller gapet mellom standard myo-elektriske klyper og avanserte og kostbare håndproteser. Vår løsning anvender moderne mikro-hydrauliske pumper og sylindre med funksjonalitet innebygd i avansert 3D printet titan og polymer. Som et resultat, åpning og lukking av...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12852 A novel bio-material is to dramatically decrease the cost of treatment of severe wounds and burns.

Målsettninger for prosjektet ble oppfylt som opprinnelig planlagt til tross for Covid 19. På grunn av Covid 19-pandemien og nedstengningsperioden var det imidlertid en forsinkelse å oppnålese av disse målene. Covid 19 påvirket for det meste våre partnere CICA og IMREDD, men også i mindre grad Bio...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12788 COOLHEAD - An on-the-go intra-nasal cooling device for self-treatment of migraine

Vi gjennomførte en klinisk pilotstudie for å evaluere effekten og tolerabiliteten av selv-administrert intranasal kjøling som anfallsbehandling ved migrene og migreneassosierte symptomer. Behandlingen var hjemmebasert. Resultatene var skuffende. Bivirkningene, spesielt smerte under behandling, va...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12842 Windfarm integrated radar sensors for digital operations and management

Vindturbiner genererer turbulente luftstrømninger og vaker som forplanter seg videre innover vindparken. Turbulent vind genererer viberasjonseffekter og uønsket last fordeling. Dette leder til tapt produksjon og økte kostnader til vedlikehold. Det finnes flere europeiske forskningsinitiativ ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12777 ConSense - sensing and predicting concrete maturity

Moderne byggteknologi bruker i dag betong som er et bærekraftig og miljøvennlig byggemateriale. Den brukes for eksempel i bygninger, broer og tunneler. Før betongen kan belastes, må den herde og herdingsprosessen tar tid avhengig av betongtype, temperatur og fuktighet. I byggeprosjekter må mange ...

Awarded: NOK 0.84 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12838 Automated multiple marker test for diagnosis and monitoring of bowel diseases

Gastrointestinale (GI) sykdommer er ofte vanskelig å diagnostisere fordi de har lignende kliniske symptomer, som uforklarlig diaré, vekttap, dårlig fordøyelse og magesmerter. For disse symptomene kan diagnosene være irritert tarmsyndrom (IBS), inflammatorisk tarmsykdom (IBD), Pancreatic Exocrine...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Østfold

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12494 Immortal Virtual Machine - solving the problem of file format and infrastructure obsolescence

Målet med Immortal Virtual Machine (iVM) -prosjektet er å bygge en omfattende bevaringsløsning som sikrer tilgang til nåværende digitale data i fremtiden (500+ år). Vi har utviklet en virtuell maskin (VM) for å rekonstruere data i fremtiden, den er integrert med Piql Services. En virtuell maskin...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Buskerud

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12344 Water and Wastewater Pipeline Inspection

Vi har utviklet et system (WAWPINS) for inspeksjon av vann- og avløpsledninger. Systemet kan inspisere rørledninger for defekter med full 3D digital rekonstruksjon av både røret og dets umiddelbare omgivelser. Systemet kan se igjennom ikke-ledende materialer som plast, glassfiber og betong, og ve...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12528 Long-Range Unmanned Aircraft System (UAS) for Automatic Power Line Inspection and Documentation

SEVISI er et konsortium opprettet av Sevendof og SINTEF fra Norge, sammen med Visimind fra Sverige, for å gjennomføre Eurostars-prosjektet "Langdistanse Ubemannet Fartøyssystem for Automatisk Inspeksjon og Dokumentasjon av Kraftlinjer". Kraftnettet er en vital del av samfunnet, og kraftlinjer må ...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12408 Composite Electric Motors in Aerial Thrusters

CELMAT (Composite Electric Motors in Aerial Thrusters) er et internasjonalt forsknings- og utviklingssamarbeid mellom det norske elmotor-teknologiselskapet Alva Industries AS, en gruppe forskere ved WBK Institute of Production Science ved Karlsruhe Institute of Technology (KIT) og den tyske prop...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12375 New coolants for high-performance engines

Kjølemedier er en essensiell del av de fleste motorer. Nyere akademisk forskning har fokusert på utviklingen av såkalte nanofluider, som her forstås som nano-partikler i væsker - også kjent som suspensjoner. En teknisk utfordring med slike suspensjoner er å gjøre dem stabile slik at partiklene ik...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12432 A new medical device gel that reduces chronic inflammation and restores oral soft tissue health

Periodontale sykdommer fører til reduksjon av bein og støttevev i munnen, tap av tannfeste og tenner. Fokus for mange av dagens behandlingsstrategier er å bekjempe infeksjonene med antibiotika, og uten en klar strategi for å stimulere til biologisk gjenopprettelse av det tapte vevet. I dette...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12592 Smart City Shopping - Fully automated order fulfillment, from the producer to the end customer

Bakgrunn: Vi står på randen av en teknologisk revolusjon som kan løse oppgaver vi bare kunne drømme om for få år siden. Automatisering er ikke bare for kontrollerbare og repeterbare oppgaver lenger. Datasyn og AI er den muliggjørende teknologien, som også muliggjør autonome kjøretøyer og robottek...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12479 A smart inflow control valve for oil production pipes to reduce pollution and maximize oil recovery

InflowControl har utviklet en autonom innstrømningsventil (AICV) som maksimerer produksjonen fra modne og nye oljefelt ved å stoppe gass- og vanngjennombrudd under oljeproduksjonen. Teknologien trenger ikke strøm eller ekstern kontroll for å betjene og bruker væskeegenskaper (viskositet og tetthe...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12433 Safe Area Monitoring (SAM) for Open, Fenceless Factory Automation

Safe area monitoring for open, fenceless factory automation - SAM4ROB, har utviklet "SAM", et avansert, lavkost sikkerhetssystem for industri-roboter. SAM gjør det mulig å innstallere robotene uten bruk av sikkerhetsgjerder, og dermed åpne opp for samarbeid ved behov, med menneskene i fabrikkloka...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11880 Validation of a novel immune response capturing platform for immunotherapy development and monitoring.

Fremveksten av immunterapi har vært en av de mest lovende utviklingene for kreftbehandling på flere tiår. Immunterapier som kreftvaksiner, celleterapier og antistoffer styrker kroppens eget immunsystem til å bekjempe kreft. ImmunoMonitor-prosjektet adresserer et udekket medisinsk behov med en lø...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12060 Silicone-free thermal interface materials based on graphene nanocomposites.

I prosjektet SIGNIFICANT utvikler vi en forbedret, silikon-fri varmeledende pasta for bruk til å lede bort varme fra elektroniske komponenter som utvikler varme. I prosjektet er målet å nå varmeledningsverdier på opp til 15 W/m*K, langt høyere enn det som er på markedet idag, som skal kunne bruke...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12004 Ultrasonic and physical elimination of Caligidae sea lice from salmon fish farms

Ved hjelp av integrert ultralyd, dypvannspumpe og spesialskjørt skal prosjektet finne løsninger for å hindre og fjerne lakselus i lakseoppdrett. Skjørtet skal redusere antall lus som kommer i kontakt med laksen. Det skal pumpes opp lusefritt dypvann som vil fortynne en eventuell lusemengde som er...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Møre og Romsdal

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12158 Mode Vivo - et innovativt sensorplaster til forebygging av dehydrering blant eldre

Dehydrering blant eldre er en global utfordring som er forbundet med alvorlige personlige helsekonsekvenser og betydelige samfunnsøkonomiske kostnader. For å løse utfordringen trengs nye praktiske og nøyaktige metoder for å forebygge dehydrering. I tråd med dette utvikler Mode Sensors AS, i samar...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11989 Secretoneurin (SN): a breakthrough blood biomarker for heart disease and sudden Cardiac Arrest risk

LEVERANSER: D5.1: Rapport med SN-nivåer, målt ved den nye ELISA, på tvers av SMASH 1-populasjonen (Leveringsmåned = 29) D5.2: Rapport med resultatsammenligning av RIA og nye ELISA på tvers av SMASH 1-befolkningen (Leveringsmåned = 29) VIKTIGE FUNN: 1. Endringer i SN-verdier er signifikant kor...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11909 Electrical Faults Diagnosis and Prognosis of Wind Turbine System Failures

Ifølge "Vindenergioperasjoner og vedlikeholdsrapporten" 2014 gjennomsnittlige drift og vedlikeholdskostnader for vindmøller er ca. EURO 0,019/kWh. Dette kan høres ut som en liteninvestering, men drift i lønnsomme vindparker kreves at operatørene kan ikke ha unødvendige kostnader. Ifølge rapporten...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12051 wheel.me WALL - Autonomously moving walls with smart wheels and next generation indoor navigation

Prosjektet har som mål å utvikle en Internet-of-Things (IoT) løsning som sømløst og autonomt beveger ikke-bærende vegger gjennom bruk av smarte hjul ("embedded robots") og neste generasjons teknologi for innendørs navigasjon. Bruksområder er knyttet til smarte hjem og smarte bygninger - samt nye ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo