0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Equations in Motivic Homotopy

En algebraisk varietet er samling av punkter hvor polynomer forsvinner. Algebraisk geometri er studiet av algebraiske varieteter. Når vi går tilbake til antikken, er mange sentrale problemer i matematikken opptatt av å telle og konstruere algebraiske varieteter. I nyere tid har algebraisk geometr...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Motivic Hopf equations

Punktene hvor en samling polynomer forsvinner definerer interessante geometriske objekter som er helt fundamentale for vår forståelse av verden. Matematikere har utviklet diverse teknikker for å forstå og nyttiggjøre denne type informasjon ved hjelp av invarianter. Prosjektet har spesielt flyttet...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Motivic Homotopies

Over global fields, the PI plans to compute with the Adams spectral sequence in the examples of connective algebraic K-theory and motivic Brown-Peterson theory. The approach is reminiscent of the local-to-global philosophy employed in class field theory. A local-to-global principle is a statem...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo