0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. år - Between ally and adversary: 'the West' in Russian responses to international terrorism (2001-2014)

...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI Between ally and adversary: 'the West' in Russian responses to international terrorism (2001-2014)

Forskningslitteraturen har pekt på at det har skjedd et betydelig skifte i Russlands forhold til Vesten i kampen mot internasjonal terrorisme siden Putin kom til makten. På 1990 - og tidlig 2000- tallet anså viktige russiske aktører Vesten som en alliert, men i senere år er det dominerende russis...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Ukjent Fylke