0 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Multiphase flow and early fault detection

Xsens AS has developed a non-invasive flow meter challenging the performance of a wide range of invasive technologies, with respect to performance, as well as robustness. Xsens aim has been to measure complex flow from outside of the pipe, equally good or better than invasive technologies ava...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisk oljesølovervåking og risikovarsling fra satellittdata

Oljeutslipp fra skip og offshore-installasjoner, enten ulovlig eller fra ulykker, kan medføre store miljøskader. Med økt maritim trafikk og oljeutvinningsaktivitet nær sårbare områder er faren for skader fra oljeutslipp av økende bekymring. Satellittdata gir muligheter til å oppdage oljesøl og lo...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt for etablering av konsortium for hovedprosjekt Fullskala-testing av ny teknologi for tilstandsovervåkning av brønnhode rør

Det skal utarbeides skisser for å presentere / formidle mulige design konsept for anvendelse av FEMM måle system for overvåkning av tilstanden i casing-rør i brønnhodet. Dette materialet skal være basis for diskusjon om mulige tekniske utfordringer og des ign løsninger for slik anvendelse og for ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Piloting of CoilCam System

Vision Io AS har siden etableringen i 2008 utviklet seg til å bli en ledende leverandør av innovativ kamerateknologi til offshoreindustrien i Norge. Selskapet har blant annet utviklet IP-intensive løsninger som FlexCam og ReadyCam. Videre forsker og utvik ler selskaper nye konseptet som inkludere...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Prospects for Norwegian Petroleum Extraction and implications for the Norwegian Economy as a whole

Prosjektet PROSPECTS analyserer utsiktene for den norske petroleumsaktiviteten og virkningene for den norske økonomien på lang og mellomlang sikt. Fase I av prosjektet ser på betydningsfulle enkeltfaktorer for petroleumsnæringen, samt vier oppmerksomhet til utviklingen av petroleumsaktiviteten i ...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The emergence of a new petroleum province in the High North - integrated or fragmented?

Prosjektet har tatt for seg den økende petroleumsvirksomheten i Barentshavet, som lenge har blitt utropt som den nye petroleumsprovinsen. Vi har sett på hvilke utfordringer leverandørene og hovedoperatørene møter når aktiviteten forskyves og ny virksomhet skal bygges opp i nord. Vi har kartlagt d...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Prototypefremstillelse, FAT og kvalifisering av 5 1/2" mekanisk brønnplugg med tilhørende elektrisk manipulajsonsverktøy for flere settinger

Plug som i dag består av 10 høyt motiverte ansatte ble startet i 2008 med planer om å utvikle en rørplugg for tetting av rør på overflaten. Satsingsområde ville da være vedlikehold og reparasjoner av rørledninger under modifikasjon og vedlikehold. Spesielt ved revisjonstans på olje og gass plattf...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Bringing "OilShaver" to market II

OilShaver er et høyhastighets (>2 knop) oljespilloppsamlingssystem som opereres fra et enkelt fartøy uten bruk av paravaner eller andre spredingsinnretninger. Systemet har bevist sin funksjonalitet i Wendy Schmidt Oil Spill X Challenge konkurransen i USA der vi samlet opp 8,5 tonn olje på ett mi...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kvalifisering av B-annulus monitoreringsystem for subsea brønner

Oljeselskapene har et høyt fokus på å øke utvinningsgraden fra gamle brønner og å forlenge levetiden til disse og nye brønner ved hjelp av ny teknologi. Nye metoder knyttet til lett brønnintervensjon øker påkjenningen på gamle brønnhoder og annen infrastruktur. Utvikling av marginale felt og områ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Condition monitoring tool for separators based on combined use of tracer technology and multiphase flow modeling

Alle snakker om digitalisering, men hvordan skal man egentlig digitalisere et prosess-system? Dette forskningsprosjektet har utviklet tilstandsmåling for et prosess-anlegg ved hjelp av en kombinasjon av målinger og matematiske beregninger. Teknologien er utviklet for gass-væske separatorer (gas...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Thermo Responsive Elastomer Composites for cold climate application

Lave temperaturer er kjent for å representere en utfordring for elastomermaterialer, siden mange blir uakseptabelt stive eller sprø ved nedkjøling. Selv om bruken av elastomerer i olje- og gassindustrien er relativt beskjeden sammenlignet med andre materialer, så er rollen til disse materialene s...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improving Efficiency of Offshore Drill-cuttings Handling Process

Oljeboring til havs benytter to typer borevæsker, vannbaserte og «ikke vannbaserte» borevæsker. Fra selve boreprosessen produseres det overflødig borevæske, borekaks og oljerester. Forskjellige teknikker benyttes for å separere faststoff fra borevæsken. Selve borekakset behandles videre og overfl...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Seismic expression of fault and fracture zones in Barents Sea petroleum reservoirs (SEISBARS)

Forkastningssoner kan kanalisere, bremse eller blokkere væskestrømmer i undergrunns olje og gassfelt. Disse effektene styres i stor grad av forkastningssonenes indre oppbygning. Det er imidlertid vanskelig å kartlegge denne arkitekturen ved hjelp av seismikk; dels fordi strukturene kan være for s...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

NORRUSS-Nordområdene og Russland

The Permian/Triassic evolution of the Timan-Pechora and Barents Sea Basins

Permian / Triass overgangen, omtrent 250 millioner år siden, preges av den største massedødeligheten av marine og jordbaserte biota i jordhistorien. Det er en voksende vitenskapelig konsensus om at denne biotiske krisen var knyttet til en store vulkanutbrudd, de sibiriske LIP. Imidlertid er det d...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of functional cold weather protection for workers in the Arctic

Innovasjonsprosjektet Arctic Protection ble gjennomført fra Q1 2014 til Q1 2017, og er nå avsluttet. Prosjektpartnere var Wenaas Workwear (prosjektledelse), SINTEF (FoU), Statoil og Eni Norge. Et flerlags bekledningssystem ble utviklet i prosjektet. Dette inkluderer et utvalg av plagg designet fo...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Møre og Romsdal

PETROMAKS2-Stort program petroleum

New technology and methods for mapping and monitoring of seabed habitats

Oljeindustrien ekspanderer nordover, og det er flere eksempler på leteboring i områder med sårbare havbunnshabitater (OSPAR-habitat), som kaldtvannskorallrev og svampesamfunn. På bakgrunn av dette har miljømyndigheter i Norge og EU satt krav til habitatskartlegging før og etter boreoperasjoner fo...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Assessment of long-term effects of oil exposure on early life stages of Atlantic haddock using state-of-the-art genomics tools in combinatio

Formålet med dette prosjektet er å studere langtidseffekter av lavdose oljeeksponering på hyseegg og larver. Det skal undersøkes om det finnes utviklingsstadier som er spesielt følsomme for eksponering. Dette prosjektet designer eksponeringsforsøk ut fra realistisk blow-out eksponeringsscenario m...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Advanced Composite Well Intervention Rod for Extended Operating Environments

Etterhvert som kompleksiteten øker for eksisterende olje- og gassfelt, samt at flere felt utvikles med ultra dype og ultra langtrekkende brønner, har behovet økt for nye og kostnadseffektive brønnintervensjons metoder. ComTrac systemet som er utviklet av C6 Technologies bruker et lettvekts kompo...

Awarded: NOK 13.6 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fire Simulation for Understanding and Prevention of Major Accidents

I olje- og gassindustrien kan konsekvensene av en brann være katastrofale. Slike ulykker kan føre til tap av mange liv, alvorlig forurensning av miljøet og total ødeleggelse av installasjoner med dertil enorme økonomiske konsekvenser. Katastrofale branner oppstår typisk som et resultat av eskale...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Formation and behaviour of thin oil films and evaluation of response methods including HSE

Tynne oljefilmer som dannes ved utslipp av oljekondensater, lette råoljer og raffinerte oljeprodukter, er en økende utfordring i norsk oljevernberedskap. Denne utviklingen skyldes økt produksjon av kondensat og lette råolje samt risiko for undervannsutblåsninger på norsk sokkel. Videre er det en ...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Shale rock physics: Improved seismic monitoring for increased recovery

Vi har utviklet verktøy (modeller) for industrien for å forstå hvordan bergmassene som ligger over petroleumsforekomstene endres når olje og gass produseres. Disse overliggende bergmassene, som kalles for takbergarter (skifer), har sørget for at olje og gass har blitt samlet opp i de underliggend...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Knowledge basis for repair contingency of pipelines

Transport av olje og gass til landbaserte installasjoner i Norge og Europa skjer hovedsaklig i rørledninger av stål. I de siste årene er rørledninger med innvendig beskyttelse mot korrosjon, i form av et korrosjonsmotstandig stål eller en nikkel-legering, sålkallte clad og lined pipes innstalle...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Seismological research related to geophysical processes in the European Arctic

De siste årene har det blitt vist en økt interesse for mulighetene for gass- og oljeutvinning i Barentshavet og hele det europeiske arktiske området. På samme tid har seismiske undersøkelser vist at denne regionen har et potensial for større jordskjelv. Dagens overvåking av det europeiske Arktis ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Reconstructing the Triassic northern Barents Shelf; basin infill patterns controlled by gentle sags and faults

Trias-lagrekka i Barentshavet utgjør et petroleumssystem med potensial for nye funn. Det er derfor et behov for grunnleggende kunnskaper om systemet. Industrien trenger alt fra regionale bassenganalyser til mer emnebaserte studier. Dette prosjektet undersøker den vestlige trias-Barents-sokkelen g...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Hole Cleaning Performance of Oil and Water based Drilling Fluids in Circular and Non-Circular Boreholes.

Boring av brønner i olje- og gassindustrien kan i dag gjøres til lengder over 10.000 meter, og hoveddelen av en så lang brønn vil være horisontal. En viktig forutsetning for å kunne bore slike brønner er en effektiv fjerning av borkaks fra hullet. Dette skjer ved å bruke komplekse borefluid desig...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Seasonal variation in sensitivity of krill to oil

Økt olje- og gassaktivitet i Nordområdene vil føre til økte utslipp av produsert vann med olje. Krill er nøkkelorganismer i tempererte og arktiske økosystemer. Derfor er det viktig å undersøke hvordan krill påvirkes av oljekonsentrasjoner som er relevante for produsert vann utslipp fra oljeplattf...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

A unit for automatic detection and reduction of produced water

Uønsket vannproduksjon er en av de største utfordringene oljeindustrien har i dag og kan i sin ytterste konsekvens bety tidlig stenging eller plugging av brønner. En reduksjon eller utsettelse av produsert vann som kan gi økt levetid for brønnen vil derfor være av stor verdi for operatørselskapen...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

URE 2014-18 Integration of Seismic, Well and Production data constrained by Physical/Geological Models

Populærvitenskapelig presentasjon: Hydrokarbonforekomster i Norge er offshore og ligger på et par tusen meters dyp. Bergartene i reservoarene er heterogene med sand og skifer lag samt ulike hydrokarbon kildebergarter. Porene i bergartene er fyllt med brine (saltvann), olje eller gass. For å ut...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nytt konsept for plugging av brønner

Intensjonen bak prosjektet er å komme med et konsept for permanent nedstengning av brønner som tilfredsstiller myndighetskravene gitt i NORSOK D-010. For å møte kravene må man sette en dyp barriere plugg i kappeberget så nærme reservoaret som mulig. Barri eren skal dekke hele tverrsnittet inklude...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Hydrogen-induced degradation of offshore steels in ageing infrastructure - models for prevention and prediction (HIPP)

Aldrende infrastruktur i olje- og gassfelt i Nordsjøen, krever tiltak for levetidsforlengelse. Aldrende stålkonstruksjoner er utsatt for degraderingsmekanismer som korrosjon, utmatting og hydrogensprøhet. Forvaltning av denne infrastrukturen er viktig for å minimere skader på miljøet, samt å unng...

Awarded: NOK 17.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage