0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Political Parties and Climate Change: Positions, Polarisation and Policy Relevance (PARTYCLIM)

Til tross for at politiske partier er sentrale i å utvikle klimapolitikk, er det forsket lite på strategiene og påvirkningen deres, spesielt i et sammenlignende perspektiv. Målet med dette prosjektet er å adressere mangelen på systematiske og sammenlignbare data på partiers klimaposisjoner, og å ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Fostering digital capabilities among youth

Digital teknologi er nå en integrert del av våre daglige liv, spesielt i svært digitalisert samfunn som Norge. Den spiller en essensiell rolle i ulike aspekter av arbeidsliv og tilgang til velferdstjenester. Imidlertid mangler vi tilstrekkelig kunnskap om hvordan unge mennesker i sårbare situasjo...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Vestland

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Elite Politics in Electoral Autocracies

Elite Politics in Electoral Autocracies

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Developing Human Rights Values in Mathematics Teacher Education: Education with and by Youth (ViMTE)

Forskingstema for ViMTE-prosjektet er integreringa av menneskerettsverdiar i norske lærarutdanningsprogram for matematikklærarar, og dermed i praksisen til framtidige matematikklærarar i skulen. Integrering av verdiar (spesifikt: etisk medvit, menneskeleg vyrdnad og demokratisk deltaking) i under...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Buskerud

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bridging Education and Future Work: Reframing Education and Competence Model for Remote Maritime Operations (REFRAME)

Fremveksten av fjernstyrte og autonome fartøy representerer en grunnleggende endring i sjøfartsoperasjoner, noe som nødvendiggjør en ny vurdering av menneskelige operatørers rolle og funksjon i denne nye konteksten. REFRAME-prosjektet forsøker å forklare endringene innenfor kunnskap, ferdigheter ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Collaborative innovation for reduced consumption: What governance factors drive transition from linear to circular economy?

Forskningsprosjektet CIRCULAR griper fatt i en aktuell og mangefasettert bærekraftutfordring: Å gå fra et lineært til et sirkulært økonomisk system. Sirkulærøkonomi handler om å gi mer tilbake til naturen enn vi tar ut. Varer og materialer må vare lengre og gjenbrukes på nye måter. Eksisterende f...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Training better clinical psychologists: new methods based on machine learning, AI, and deliberate practice

For å møte økte utfordringer innen psykisk helse, trenger vi å utdanne bedre psykologer. KI og maskinlæring tas nå i bruk i ferdighetstrening. I tillegg trengs mer forskning på målbevisst ferdighetstrening. De siste tiårene er ikke pasienters utfall i terapi blitt bedre, viser psykoterapistudier....

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2024-2029

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Greening Achilles heel sectors: Understanding environmental policy change in Latin American Primary industries

Latin-Amerikas unike biologiske mangfold og rike naturressurser gjør miljøpolitikk i denne regionen helt nødvendig for å nå globale miljø- og klimamål. Både Parisavtalen og Kunming-Montreal rammeverket for biodiversitet understreker statens ansvar for å vedta og styre i henhold til klima- og milj...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Critical Placemaking for Inclusive Cities

InclusiveCity tar sikte på å revurdere placemaking og 15-minutters bykonseptet gjennom linsen sosial inkludering, mangfold og FNs bærekraftsmål. Bygge på resultatene fra JPI Urban Europe-prosjektet PlaceCity og ved å bruke en integrert tilnærming som tar hensyn til aspektene ved sosial, økonomisk...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Marine resource gathering and infrastructure in the Norse North Atlantic

Sankede ressurser fra havet som drivved, tang og tare, skalldyr, kystplanter og ærdun var viktige deler av kostholdet og levesettet i fortida, men de overses ofte av arkeologer. I det siste har det imidlertid vært økende interesse for hvordan moderne samfunn kan dra nytte av slike ressurser. Dett...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Rogaland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous representation in majority-based parties and “the green shift”: Structures, strategies, and policy effects

Mye av litteraturen om urfolks representasjon handler urfolks egne organisasjoner eller organer. I prosjektet IMPART forsker vi derimot på hvordan urfolk søker å påvirke politikken gjennom majoritetsfolkets politiske partier: Vi ser på hvordan samer er – eller ikke er – inkludert i Norge og Sveri...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Student Voice and Participation - Developing and Enabling Student Agency and Potential in Schools

Dette doktorgradprosjektet vil undersøke forholdet mellom skoleledere som kulturbyggere og elevers medvirkning, for å fremme elevers handlekraft (Student Agency) og potensiale i skolen. Student Agency, eller elevers handlekraft, forstås her som elevers kapasitet til å sette et mål, reflektere ove...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Inntektssikring: Hva kan vi lære av andre lands borgerlønnseksperimenter?

Konferansen vil gå over en dag og involvere forskere, brukere (i form av representanter for ulike organisasjoner) og politikere. Programmet tar utgangspunkt i dagens og framtidens utfordringer for det offentlige inntektssikringssystemet: 1) En over tid høy og dels økende andel mottakere av helser...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2024-2024

Location: Oslo

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

BlueGreen Governance

BlueGreen Governance

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Oslo

ERC-European Research Council (ERC)

Internal Fortress: Regulating European Freedom of Movement within the Nation-State, 1950-1980

Internal Fortress: Regulating European Freedom of Movement within the Nation-State, 1950-1980

Awarded: NOK 16.3 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

CL2-Culture, creativity and inclusive society

Climate, Inequality, and Democratic Action: The Force of Political Emotions

Climate, Inequality, and Democratic Action: The Force of Political Emotions

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Oslo

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

PERMAFROST – POLLUTION - HEALTH

PERMAFROST – POLLUTION - HEALTH

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Svalbard og 2 andre

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Empowering citizens in collaborative environmental compliance assurance via MOnitoring, REporting and action

Empowering citizens in collaborative environmental compliance assurance via MOnitoring, REporting and action

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Oslo og 2 andre

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Co-creating a blueprint of a harmonised European Forest Multifunctionality Monitoring System - MoniFun

Co-creating a blueprint of a harmonised European Forest Multifunctionality Monitoring System - MoniFun

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Akershus

CL3-Civil Security for Society

Interoperable applications suite to enhance European identity and document Security and fraud detection

Interoperable applications suite to enhance European identity and document Security and fraud detection

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Innlandet og 2 andre

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Reassembling politics across children's cultures to scale intersectional pedagogies

Reassembling politics across children's cultures to scale intersectional pedagogies

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

CL2-Culture, creativity and inclusive society

Re-Engaging with Neighbours in a State of War and Geopolitical Tensions

Re-Engaging with Neighbours in a State of War and Geopolitical Tensions

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Oslo

CL2-Culture, creativity and inclusive society

The Long Arms of Authoritarian States

The Long Arms of Authoritarian States

Awarded: NOK 13.2 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Vestland og 2 andre

CL2-Culture, creativity and inclusive society

REUNIR - Resilience, Enlargement, Union, Neighbourhood, International Relations Future-proofing EU security, Enlargement and Eastern neighbourhood policies for a new age of international relations

REUNIR - Resilience, Enlargement, Union, Neighbourhood, International Relations Future-proofing EU security, Enlargement and Eastern neighbourhood policies for a new age of international relations

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Harmonised L ife C ycle A ssessment methods for sustainable and circular BIO based systems

Harmonised L ife C ycle A ssessment methods for sustainable and circular BIO based systems

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Enhancing Social Innovation in Rural Areas

Enhancing Social Innovation in Rural Areas

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Innlandet og 2 andre

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Fostering Sustainable, Balanced, Equitable, Place-based and Inclusive Development of Rural-Urban Communities' Using Specific Spatial Enhanced Attractivenes Mapping ToolBox

Fostering Sustainable, Balanced, Equitable, Place-based and Inclusive Development of Rural-Urban Communities' Using Specific Spatial Enhanced Attractivenes Mapping ToolBox

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Akershus

CL2-Culture, creativity and inclusive society

dialoguing@rts – Advancing Cultural Literacy for Social Inclusion through Dialogical Arts Education

dialoguing@rts – Advancing Cultural Literacy for Social Inclusion through Dialogical Arts Education

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage og 4 andre

CL1-Health

REGULAR AND UNPLANNED CARE ADAPTIVE DASHBOARD FOR CROSS–BORDER EMERGENCIES

REGULAR AND UNPLANNED CARE ADAPTIVE DASHBOARD FOR CROSS–BORDER EMERGENCIES

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Enabling Ageing in Place

Det overordnede målet for prosjektet AgePlace er å frembringe kunnskap om forutsetninger for trygg aldring i eget hjem, og basert på denne kunnskapen, foreslå tiltak for å gjennomføre bo trygt hjemme politikk i norske kommuner. Bakgrunnen for prosjektet er demografiske endringer som fører til et ...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo