0 projects

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

JPI Kulturarv - JPI CH Cultural Heritage in Landscape

I arbeidet som gjennomføres innenfor CHeriScape nettverket (CHeriScape betyr «Cultural Heritage in Landscape»), tas det utgangspunkt i at landskapet representerer en overordnet ramme hvor kulturarven kan bli forstått, verdsatt og tatt vare på. Den Europeiske Landskapskonvensjonen og Faro-konvensj...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Akershus