0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Travel grant for Indo-Norwegian IKTPLUSS call NTNU-IIITA

The project is about a comprehensive and systemic approach for combining cyber and physical security solutions to protect energy installations over their lifespan involving a wide variety of concepts, including, systemic risk management, prevention by design, monitoring and detection, response an...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2017-2017

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Preparation of Project Application for Crisis Monitoring and Response Using Big Social Data

The purpose of this application is to establishing a project proposal for the planned call "Joint Indian - Norwegian researcher projects on ICT." In this collaborative project, we primarily aim to establish a strong connection between the Indian Statistical Institute (India), National Institute o...

Awarded: NOK 12,132

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Virtual reality konferanse i helse

I strategidokumentet til Sykehus Innlandet 2018-2021 er det nedfelt at det skal etableres tettere samarbeid med universitets- og høyskolemiljøer, kommuner og næringsliv om innovasjonsprosjekter generelt, inkludert prosjekter som omfatter nye måter å drive ferdighetstrening, videreutdanning og and...

Awarded: NOK 38,749

Project Period: 2017-2017

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Design and Experimental Analysis of Novel Integrated Optimization Methods

Effektiv transport og logistikk er viktig i dagens samfunn. Godstransport står for rundt 10% av verdens CO2-utslipp, og det er ikke uvanlig at transport står for mer enn 10% av produktkostnadene. En nøkkel til mer effektiv logistikk er å velge ressurser og fastsette tider til oppgavene på best mu...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

FP2017Linkanalytix

I FP2017LinkAnalytix skal vi, i tråd med målene, gjennomføre en forundersøkelse av tilgjengelige metoder for data-drevet modellering av folkemengder. Metoder som egner seg for butikker, kjøpesentre, museer og messehaller vil bli valgt ut. Det vil bli laget plan for et forsknings- og utviklingspro...

Awarded: NOK 68,499

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

25th International Conference on Case-Based Reasoning

ICCBR's main track presents the latest research results in the field. International research groups present their work of original theoretical research, applied research and deployed application papers on all aspects of Case-Based Reasoning (CBR). ICCBR workshops will provide an informal setting...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Girl Tech Fest Lillehammer

Lillehammer bibliotek arrangerer Girl Tech Fest 11.oktober 2017 i samarbeid med Gjøvik bibliotek og litteraturhus, Oppland fylkesbibliotek, Vitensenteret Innlandet, NORSIS, NTNU Gjøvik, Ikomm AS og Cyberforsvaret Jørstadmoen. Girl Tech Fest er for jenter på 4.trinn. Arrangementet består av en ...

Awarded: NOK 42,567

Project Period: 2017-2017

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MEMBRANE in TMA PhD School

Traffic Monitoring and Analysis (TMA) is a well respected venue in the network measurement and analysis community. This year, the 7th TMA PhD School will be organized in conjuction with TMA. TMA PhD School will include 3 tutorials, by 3 distinct lecturers, over a 2 day program. Lectures will foc...

Awarded: NOK 24,999

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

GirlTechFest Gjøvik

Gjøvik bibliotek og litteraturhus arrangerer 18. oktober 2017 byens første GirlTechFest, en dag med koding og realfag, kun for jenter. Vi inviterer jenter fra 4. trinn i Gjøvik kommune, med et tak på 80 deltakere. I tillegg rekrutterer vi 15-20 veiledere/frivillige til dagen. Jentene vil få en ...

Awarded: NOK 47,836

Project Period: 2017-2017

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Karde - Eco system

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste. Norsk Regnesentral skal utarbeide grunnlagsrapport om kommersielle økosystemer. Teksten skal skrives på engelsk.

Awarded: NOK 81,249

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Continued Annual Workshop on Cyber Safety, Security and Resilience of Critical Energy Infrastructures (CSSR-CEI)

Workshopen "Cyber Safety, Security and Resilience of Critical Energy Infrastructures" (CSSR-CEI) har vokst fram som en del av samarbeidet mellom SINTEF, FFI og University of Tulsa i SAMRISK-II-prosjektet "New Strains of Society", knyttet til prosjektets mål om et komparativt fokus mellom Norge og...

Awarded: NOK 28,308

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

12TH INTERNATIONAL ENKF WORKSHOP

See the work-shop web-page for information: http://www.iris.no/enkf/enkf-homepage The invited speakers have accepted. Abstract deadline is 1st of March and the final program will be finished and posted on the web-page less than one week after 1st of March. The conference fee is not posted yet, a...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Scandinavian Conference on Image Analysis 2017

Scandinavian Conference on Image Analysis, Tromsø 11-14 juni 2017 (SCIA 2017) SCIA er en internasjonal konferanse av høy kvalitet, arrangert første gang i 1980. Konferansen arrangeres annen hvert år, og alternerer mellom de nordiske land. Proceedings blir publisert av Springer Lecture Notes. Hve...

Awarded: NOK 99,257

Project Period: 2017-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Partner Search:Joint Indian Norwegian ICT-call

The proposed visit aim to achieve the objectives: To meet the research groups in India which are interested to establish collaboration in research topic of interest for both parties and align with the topics in the project call. Exchange details on the available resources and infrastructure at ea...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Partner search for two INDONOR projects - 'Monitoring for safe living' and 'Smart Grid'

We have identified the potential partners and the key-personnel to prepare and submit the proposal for Indo-Norwegian call. The partners are based in the four different institutes: (1) Indian Institute of Technology (IIT) Hyderabad, International Institute of Information Technology (IIIT) Hyde...

Awarded: NOK 29,685

Project Period: 2017-2017

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskningsspor under EHiN 2017 (E-helse i Norge)

Programmet er ikke ferdigstilt. Vi jobber med å sette på plass programkomite og få inn forslag fra e-helsemiljøene. Se oversikt over hele konferansen her, forskningsspor i grønt: http://ehin.no/wp-content/uploads/2017/04/program_med_tider_2017.pdf Foreløpig program for forskningssporet, ettersend...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Mission-oriented autonomous systems with small satellites for maritime sensing, surveillance and communication

Fjerne områder som åpent hav, polområdene og enkelte kystområder har svært lite infrastruktur tilgjengelig for observasjon, overvåking og kommunikasjon for å støtte viktige samfunnsoppgaver. Dette inkluderer formål som havforskning, klimaforskning, ressursstyring og -overvåking, miljøovervåking, ...

Awarded: NOK 16.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Sensonor

Formålet med prosjeket er å knytte kontakter mot akademiaog utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig mate til bedriftens beste.

Awarded: NOK 33,899

Project Period: 2017-2017

Location: Vestfold og Telemark

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SANT: Sentiment Analysis for Norwegian Text

Språkteknologi er en del av fagområdet Kunstig Intelligens (`AI') og handler om å få maskiner til å forstå menneskelige språk. En anvendelse av språkteknologi som har funnet svært mange bruksområder de siste årene er såkalt sentimentanalyse (SA). Oppgaven til et SA-system er å automatisk identifi...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Leveraging information standards and terminologies for the Learning Healthcare System

The workshop will cover the following topics: -Definition of standard architectures to allow clients to exploit data reuse architectures to perform computations for clinical research. -Exploiting medical standards and ontologies such as openEHR and SNOMED-CT for secondary use of data. -Challen...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Ubiquitous Data-Driven Urban Mobility

Urban mobilitet er under endring i de fleste byer i velstående land. Endringene i urban mobilitet følger ikke lenger tradisjonelle mønstre. Bruk av smarttelefon legger til rette for at innbyggerne kan gjøre beslutninger om reisen mens de er på reise i byen. Dette åpner opp for muligheter om smart...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

School on Regularization Methods for Machine Learning

Understanding how intelligence works and how it can be emulated in machines is an age old dream and arguably one of the biggest challenges in modern science. Learning, with its principles and computational implementations, is at the very core of this endeavor. Recently, for the first time, we hav...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - TapCar

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Awarded: NOK 79,749

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt SILENSE ((Ultra)Sound Interfaces and Low Energy Integrated Sensors)

I SILENSE prosjektet ble det forsket på nye akustiske teknologier og nye konsepter utviklet for å kunne aktivere og styre utstyr ved hjelp av gest, data kommunikasjon og innendørs posisjonering, basert på disse nye akustiske teknologiene. Konseptene som ble utviklet kan brukes i forskjellige do...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Human-Chatbot Interaction Design

Chatboter er programvare som gir brukere tilgang til informasjon og tjenester gjennom dialog i naturlig språk. Det er økende interesse for chatbots, drevet frem av store fremskritt innen kunstig intelligens og maskinlæring, i kombinasjon med store data. Chatboter benyttes for eksempel i veilednin...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Advanced Analytics on Smart Data

Målsetningen for ANALYST-prosjektet har vært å utvikle nye metoder for analyse av store datasett med en romlig struktur. Med store datasett menes millioner til hundrevis av millioner punkter. Forskningen har, i samarbeid med Kartverkets Sjødivisjon, satt søkelys på havbunns og terrengdata samlet ...

Awarded: NOK 15.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt SCOTT - Secure Connected and Trustable Things

SCOTT («Secure COnnected Trustable Things») prosjektet ble etablert med de 8 norske partner Telenor, EyeNetworks, TellU, Wolffia, Movation, Smart Innovation Norway, OsloMet og UiO. Totalt har 57 partnere fra 12 land funnet sammen og dannet i Europas største sikkerhetsrelatert innovasjonsprosjekt....

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL Productive4.0 (Electronics and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering entire lifecycle)

Hovedformålet med Productive4.0 har vært å forbedre digitaliseringen av industrien og optimalisere de industrielle prosessene. Prosjektet har hatt tre pilarer: leveranselogistikk, smart produksjon og produktoppfølging. Prosjektets partnere utviklet metoder, begreper og teknologi i en infrastruktu...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Twenty-fifth Color and Imaging Conference

The Twenty-fifth Color and Imaging Conference (CIC) will be arranged in Lillehammer, Norway, September 11-15, 2017. We would like to support organization and content of the workshops at CIC, which in 2017 will focus on three topics that is highly relevant in the research field nationally and int...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MEMS WAFER LEVEL PACKAGING

In this project we will review the technical requirements for MEMS wafer level packaging (WLP) and the capabilities in Norway and if needed internationally. The main source of knowlege is currently with SINTEF Minalab.

Awarded: NOK 79,749

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo