0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Myworkout GO som Medical Device. Digital treningsstøtte som medisin for personer med Multippel sklerose og Parkinson sykdom

Befolkningsendringen, med flere innbyggere, økt levealder og økt forekomst av livsstilssykdommer, er faktorer som vil gi helsevesenet store utfordringer i årene som kommer, og som vil kreve nye måter å gi behandling og helsehjelp på. Overordnet mål med prosjektet er å utvikle en helsetjeneste som...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital trening som medisin

Befolkningsvekst og økt levealder vil i fremtiden gi helsevesenet store utfordringer. Regelmessig fysisk aktivitet representerer et stort forebyggingspotensial både i forhold til folkehelsen generelt og de dominerende sykdomsgruppene. Samtidig er det godt dokumentert at bruk av fysisk aktivitet e...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fremtidens vernebekledning for smelteverksarbeidere

Smelteverksarbeidere utsettes for stort varmestress og metallsprut. I dag brukes vernebekledning i skinn med god beskyttelse mot metallsprut, men utfordringer er knyttet til varmestress, høy vekt, begrenset svettetransport og bevegelsesfrihet. Gjennom et samarbeid mellom Industriskinn AS og SINTE...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Innlandet

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Working environment and health in the Norwegian fishing fleet: Challenges and health promoting factors

Fiskere er ofte eksponert for ugunstige arbeidsforhold og har høy risiko for å bli utsatt for skader. Likevel velger mange fiskere å bli værende i jobben sin år etter år, noe som kan tyde på at det finnes noen arbeidsrelaterte faktorer som bidrar positivt til at fiskere velger å bli i yrket. Ufor...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Prosjektetablering mot PROGRAM för Europeiskt Territoriellt Samarbete (Interreg Sverige-Norge 2007-2013). Fysisk aktivitet og folkehelse

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Prosjektetablering mot PROGRAM för Europeiskt Territoriellt Samarbete (Interreg Sverige-Norge 2007-2013). Fysisk aktivitet og folkehelse

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Integrated Specialized Search and Rescue System

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Posisjonering for prosjekt mot EUs 7RP: First Responders Modernisation Program

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage