0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of energetic electron Precipitation In a Changing climate

Variabelt romvær forårsaker energisk elektronnedbør (EEP) i den øvre atmosfæren på høye breddegrader. EEP produserer nitrogenoksider (NOx), som har en lang kjemisk levetid i polarnatten vinterstid, og synker til stratosfæriske høyder via det meridionale sirkulasjonssystemet. Det har en betydelig ...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Machine Ocean – Combining Machine Learning and Earth Observations to Improve Simulations of Turbulent Behavior in the Earth System

Pålitelige vær- og havvarsler er grunnleggende for samfunnets sikkerhet, og forskere jobber kontinuerlig med å forbedre prognosemodellene. Atmosfæren og havet er deler av et komplekst system som kalles Jordsystemet. Globalt sett er dette systemet relativt enkelt: solenergi blir absorbert på jorda...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The impact of artificial light on arctic marine organisms and ecosystems during the polar night

Til enhver tid vil halvparten av jordens overflate være mørklagt. Og mens det er mørkt, er en vanlig antagelse at biologiske prosesser som ellers er regulert av solen opphører. Men mørket er også det foretrukne 'habitatet' for de mange nattaktive organismene som heller sover seg gjennom dagen. Fo...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Improving the representation of small-scale nonlinear ocean-atmosphere interactions in Climate Models

For å kunne initiere og støtte samfunnsinitiativer som reaksjon på klimaendringer, er fremtidige fremskrivninger av klimasystemet ved hjelp av koblede høyoppløselige klimamodelsimuleringer nødvendige. En viktig utfordring i høyoppløselig modellering er behovet for å løse prosesser som vanligvis h...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Float Your Boat

Formålet med aktiviteten er å øke forståelsen for klimaprosesser, Arktis og betydningen av forskning gjennom aktiv involvering av skoleelever. Prosjektet er basert på Nansensenterets pågående aktivitet i havet nord for Svalbard. Tilnærmingen er å invitere skolebarn til å bygge små trebåter som de...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Frost, flom og tørke - sju historier om klimaet historie

Jordens klima har aldri vært stabilt. Kloden har vekslet mellom å være et drivhus og et ishus. Går vi 55 millioner år tilbake, var planeten vår over fem grader varmere enn i dag, mens den for 20 000 år siden var fire grader kaldere. I historisk tid har klimaet bidratt til sivilisasjoners vekst og...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Permafrost ecosystems entangled with human life in Mongolia- evaluating the impact of land use change in a warming climate

Permafrost4Life er et prosjekt som undersøker permafrost og klima i Mongolia ved hjelp av feltmålinger, fjernanalyse og numerisk modellering. Fokuset er interaksjonene mellom permafrost, lokale økosystem, og påvirkningen fra den tradisjonelle, nomadiske gjeterlivsstilen som fortsatt i dag preger ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

MEATigation: Towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation

MEATigation er eit forskings- og industrisamarbeidsprosjekt som skal utforske eit viktig trinn i Noregs omstilling til ei lågutsleppssamfunn, nemleg transformasjon av matsystemet. Ein reduksjon i vestleg kjøttforbruk er viktig for å sørge for at vi har nok mat til alle menneske på jorda samstunde...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Nature In Your Face - Disruptive Climate Change Communication to Trigger Societal Transitions

Med mindre enn ti år igjen til å nå store innsparinger av drivhusgasser, trenger vi å forandre vår livsstil. Så langt har det vært enighet om at innbyggere må ikke forstyrres for mye og at forandring må introduseres gradvis, uten å sette spørsmålstegn til menneskers måter å gjør ting på. Prosjekt...

Awarded: NOK 12.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Extreme windstorms and related damage

Ekstrem vind og relaterte skader er en viktig faktor i det norske samfunnets generelle vær- og klimasårbarhet og stormskader (inkludert vind og stormflo) utgjør over halvparten av de private forsikringsutbetalingene knyttet til naturskade. Planlegging og avbøtende tiltak for å redusere vindrelat...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

NORTHERN FOREST: A multi-driver framework for near-term iterative forecasting of ecosystem states

Tilstanden til et økosystem bestemmes av et samspill mellom biologiske, fysiske og menneskelige faktorer. Menneskeskapte klimaendringer medfører at dette samspillet i dag er i endring i mange systemer. Fordi disse endringene skjer raskt og samspillet er komplisert, er det imidlertid vanskelig å f...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Is, Polhavet og klima: Lære fra nordpolarekspedisjoner (ISPOLÆR)

Det er 126 år siden at Fridtjof Nansen gjennomførte sin halvannen års lange polarekspedisjon hvor båten FRAM ble fryst inn nord fra Sibir for å drifte med isen over Nordpolen mot Grønland/Svalbard (no.wikipedia.org/wiki/Nansens_Fram-ekspedisjon). Selv om målet om å nå Nordpolen ikke ble nådd, var...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Erfaringsbasert klimaundervisning – forstå klima med egne observasjoner og analyser av forskningsdata.

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

KlimaMatBordet

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arctic Community Resilience to Boreal Environmental change: Assessing Risks from fire and disease

Klimaendringer og økt helserisiko fra skogbrann og sykdommer på høye breddegrader Klima og miljø i Arktis er i rask endring. De siste tiårene har polområdet opplevd en oppvarming som går dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet, med påfølgende økning i temperaturekstremer og endring i n...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Health effects and associated socio-economic costs of increasing temperatures and wildfires - A global assessment

Helseeffekter av ekstreme temperaturer er ikke uavhengig av andre stressfaktorer for folkehelse. Luftforurensning knyttet til utslipp utendørs og innendørs er i dag den viktigste miljørelaterte risikofaktoren for folkehelse. En rekke studier indikerer at kombinasjonen av høye temperaturer og luf...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Community collective action to respond to climate change influencing the environment-health nexus

Dette prosjektet undersøker med intervjuer, fokusgruppe diskusjoner og deltakerbasert tilnærming («participatory action research»), hvordan lokale frivillige organisasjoner i Sitka (Alaska, USA) og Toco (Trinidad og Tobago) håndterer klimaendringene og dets påvirkning på helse og helsesystemer. S...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Upscaling sustainable collaborative consumption using public libraries

Dette prosjektet tar for seg hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn. En slik transformasjon krever endringer på mange nivåer, ikke minst i hvordan vi forbruker varer og tjenester. En orga...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

PATHWAYS - towards reduced climate footprints in everyday and long-distance leisure mobilities

Prosjektet 'PATHWAYS towards reduced climate footprints in everyday and long-distance leisure mobilities' undersøker folks realistiske respons til en fremtid med mindre klimaavtrykk fra korte og lange fritidsreiser. Studien svarer på manglende kunnskaper om potensialer for redusert klimaavtrykk f...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Natural and societal consequences of climate-forced changes of Jostedalsbreen Ice Cap

JOSTICE-prosjektet kom for alvor i gang i 2021. Vårens feltarbeid på Jostedalsbreen ble utført i perioden 11.-24. april. På grunn av covid-restriksjonene ble mannskapet delt i tre kohorter, hvor to opererte på skift på den sentrale og sydlige delen av breen, mens en kohort opererte i nord. Der bl...

Awarded: NOK 17.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate adjusted design values for extreme precipitation and flooding

Flommen som traff Tyskland i sommer er den største flommen i Vest-Europa siden 1985. Vannet ga store skader på infrastruktur, tap av liv og den skapte utfordringer for beredskap og næringsliv. Samfunnet kan tjene på å være godt nok forberedt på været, også de ekstreme hendelsene, vi har i dag og ...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

CLIMPLEMENT - How farmers and agricultural actors can implement effective climate solutions

Jordbrukssektoren må redusere utslippene av klimagasser som en del av den globale innsatsen for å motvirke klimaendringene. I den forbindelse inngikk jordbrukets organisasjoner og regjeringen i Norge en intensjonsavtale i 2019, om betydelig reduksjon av utslipp og økt opptak av karbon fra jordbru...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Aviation in a low-carbon society

Ved starten av året publiserte vi en artikkel om hva som forklarer støtte til restriksjoner på fritidsreiser med fly basert på klimahensyn og basert på smittevern. Basert på statistiske analyser av en spørreundersøkelse finner vi at det er de samme faktorene som forklarer støtten til restriksjone...

Awarded: NOK 15.2 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Dynamical links between polar and midlatitude atmospheres

The Arctic climate system has warmed dramatically over the past few decades, and some have suggested that these changes are already affecting the mid-latitude jet streams which control much of our weather. However, the resulting scientific debate has revealed that much remains to be understood of...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Dissemination of climate change research outcomes in cold climate regions

The cold regions, including Arctic and some parts of the temperate climate regions, have been an emerging research topic in recent years. This is mainly motivated by the unprecedented observed changes in different components of the ecosystems of these regions, e.g. temperature, rainfall, snow, he...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Atlantic-Arctic Ocean Exchange

The North Atlantic Current (NAC) is an extension of the Gulf Stream, and transports warm, saline Atlantic water into the Nordic Seas and toward the Arctic. The NAC also represents the northern boundary of the Subtropical Gyre (STG), with the colder and fresher Subpolar Gyre (SPG) to the north. He...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Abrupt climate change and earth system modelling

This project is to seek funding for a research stay at Niels Bohr Institute (NBI), University of Copenhagen. The applicant is an early career scientist at NORCE Norwegian Research Centre. The planned research stay at NBI is a result of the ERC synergy project ice2ice, which was just finished in ...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

European heathland carbon storage synthesis (EuroHeath)

The European lowland heaths are cultural landscape that date back several millennia. Heathlands throughout Europe are habitat threatened by land-use abandonment and protection of forests for enhanced CO2 sequestration. The feasibility of tree planting in mid to high latitude ecosystems for climat...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2021

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

GEOFAREDAGEN 2019

Geofaredagen er en direkte følge av Forskningsrådets fagevaluering av geofagene i 2011. Som et resultat av utlyste midler i 2014 til oppfølging av funnene i evalueringen, ble en workshop arrangert i Åndalsnes høsten 2015, der planene om et årlig arrangement ble lagt. Geofaredagen har vært arrange...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Talking in the rain: an entertaining show about the weather

"Talking in the rain. An entertaining show about the weather" er en serie performative talkshow - eller krisera°d - hvor vi utforsker forskningsresultater i et språk og format som gjør det tilgjengelig utenfor akademia, og prøver a° finne ut av hva som skal til for at vi faktisk begynner a° handl...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Vestland