0 projects

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

French-Norwegian Forum: A Smart & Clean Ocean

Forumet "A Smart & Clean Ocean" holdes den 15. oktober på Handelshøyskolen BI. Arrangementet vil fokusere på samarbeid og innovasjon for et bærekraftig hav, med vekt på handlinger og prosjekter utført av store aktører innen marin / maritim og offshore næringer. Emner dekket: • Lavutslippsløsning...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Support for anniversary symposium - Ocean, weather and climate, science to the service of society.

The project entails the planning and execution of a 3-day symposium focusing on ocean science and climate in Southern Africa and the surrounding oceans, the symposium will take place on 10-12 March 2020 in Cape Town, South Africa. The symposium is arranged partly overlapping with the 23rd Sessio...

Awarded: NOK 51,137

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

Det overordnede målet med JPI FACTS-prosjektet er å avklare hvordan MP beveger seg vertikalt i vannsøylen over tid, under velkjente hydrodynamiske forhold. FACTS er strukturert rundt et sett med prøvetakingskampanjer fra Tyskebukta til Svalbard, samt kystområder som Byfjorden i Bergen. Plastparti...

Awarded: NOK 0.91 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

BIOPROSP_21: Unlocking the potential of biomolecules from marine environments

-

Awarded: NOK 42,246

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fish welfare, ethics, quality and added value in coastal fisheries.

EthiCatch vil kartlegge hvordan bruk av ulike kommersielle fiskeredskaper påvirker fiskens fysiologi og dødelighet og derved fiskens velferd og kvalitet. I dyrevernloven heter det at «dyr ikke skal lide unødig», men hva betyr dette for fiskeriene? Tidligere forsøk ved Nofima viser at det er mulig...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ARRANGEMENT AV KOMBINERT ICES FAST WORKING GROUP OG ICES FTFB WORKING GROUP, APRIL 20-24, 2020

Bakgrunn og behov ICES arbeidsgruppene innenfor fiskeriakustikk og fangstteknologi har eksistert siden 1982, og har årlige møter som flytter rundt mellom ICES landene hvert år. I år har Norge og Havforskningsinstituttet takket ja til å arrangere arbeidsgruppene, samt et fellesmøte mellom arbeid...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Beyond freshwater generation: Mineral extraction from seawater desalination brine and seawater greenhouse (SG) farming

Mangel på tilgjengelig eller rimelig ferskvann til husholdning og vanning for matproduksjon i tørre kystområder i minst utviklede land er et voksende problem. Det er grunnen til at avsaltning av sjøvann i økende grad forventes å spille en nøkkelrolle i å begrense gapet til etterspørsel etter vann...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Beyond freshwater generation: Mineral extraction from seawater desalination brine and seawater greenhouse (SG) farming

Salt-Mine prosjektet er et av 13 innvilgede prosjekter fra Belmont Forum forskning på havets bærekraft, innenfor rammen av FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG) 14 for bærekraftig bruk av hav og marine ressurser. Salt-Mine bringer sammen forskere fra 7 partner institutt og mange organisasjoner ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

BlueBio - 3D Printed Biomarine Wound Healing Accelerant “AquaHeal3D”

3D printet biomarint sårhelings plaster Prosjektet Aquaheal3D kombinerer fornybare, marine ingredienser for å utvikle et 3D-printet medisinsk plaster for sårheling. Dette oppnås i samarbeid mellom Regenics AS, RISE og Scantox. Plasteret inneholder et ekstrakt med bioaktive stoffer fra lakserog...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

PARTICIPATORY MODELLING OF INTEGRATED ECOSYSTEM-BASED MANAGEMENT REGIME FOR INVASIVE CRABS

Mange tenker at invaderende arter kun representerer en trussel mot biodiversitet og gir kostnader for samfunnet. Men noen invaderende arter kan også gagne oss, noe som gjør det vanskelig å finne den rette forvaltningsstrategien. Både kongekrabben (KK) og snøkrabben (SK) er invaderende arter i Bar...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Environmental DNA (eDNA) mapping and monitoring of marine fjord resources and biodiversity.

Når presset fra menneskeskapt aktivitet i fjorder øker, f. eks. fra havbruk og fiskeri, kreves det dedikerte forvaltningsmetoder, som er designet for å sikre bærekraftig bruk av fjordene. Et eksempel på dedikert forvaltningsmetode, er økosystembasert helhetlig forvaltning. For å klare dette, må v...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Are rare earth elements emerging contaminants of concern in the marine environment in Norway? (ELEMENTARY)

De 15 lantanoide elementene danner sammen med yttrium gruppen sjeldne jordarter og yttrium (REY). REY er klassifisert som teknologikritiske elementer og brukes i et bredt spekter av applikasjoner som batterier, magneter, lyskildekomponenter, tilsetningsstoffer i drivstoff, gjødsel og medisinske k...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Production in the Barents Sea Fisheries: Across species and fisheries

Det fyrste hovudformålet med prosjektet er å forstå korleis fiskarar i Barentshavet avgjer bruk av innsatsfaktorar som båtar, utstyr, mannskap og drivstoff under gitte forutsetningar om fiskebestandar, fiskerettighetar, og miljø- og marknadsforhold. Aktuelle tema er korleis faktorbruken endrast m...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

8th Norwegian Environmental Toxicology Symposium (NETS) – Ocean Health in the Anthropocene

The biannual NETS symposium series is one of the primary arenas where the Norwegian scientific communities within eco- and environmental toxicology gather and discuss environmental challenges. NETS is an interdisciplinary symposium with focus on research-based solutions to solve challenges relate...

Awarded: NOK 54,999

Project Period: 2019-2021

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Marine Research and Business Innovation Platform and Marine for Health Regulatory Seminar (seminar is free and open to public)

With the growth in ageing population, the burden of disease is increasing, as are the associated healthcare costs. There is a need for cost-effective and feasible treatments for prevention and treatment of disease. Marine products hold a great potential. Marine organisms produce biologically acti...

Awarded: NOK 81,099

Project Period: 2019-2020

Location: Møre og Romsdal

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

More Efficient Utilization of Marine Resources through Multiscale Magnetic Resonance Imaging

Sjømat spiller en viktig rolle i norsk økonomi og er en verdifull næringskilde for mennesker over hele verden. Til tross for verdien blir mellom en tredjedel og halvparten av all spiselig sjømat kastet, enten på grunn av forringende eller oppfattede kvalitetsfeil. Derfor er det både økonomisk og ...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The Xynteo Exchange / Norway 2019 Conference workshop: Digitalization-Ocean

The three main organizers of this Conference workshop, DNVGL, Microsoft, and Xynteo, will offer a high-quality, timely forum to explore the most important challenges for the oceans, specifically how enhanced use of digital tools and data-sharing can play critical roles aid in tackling these chall...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A green-blue link made browner: how terrestrial climate change affects marine ecology

Det er en utbredt forventning om at et varmere klima vil fremskynde hendelser på våren, som blomstring, fuglevandring og insektsutvikling, fordi temperaturen tillater det. Hva da, når vi finner det motsatte? Gjennom historiske analyser av gytetidspunkt hos Nordøstarktisk torsk (skrei) fant vi en ...

Awarded: NOK 18.1 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

How will climate change affect ecological and socio-economic sustainability of fisheries in Norway? - A research stay at UC San Diego

Produksjonsrisiko er av stor betydning i fiskeriene, der innsatsforskrifter ofte er en del av reguleringssystemet. Når reguleringene påvirker faktorbruk ved å begrense innsatsfaktorer som fartøystørrelse og redskapstyper for å kontrollere fiskeriinnsatsen, eller ved å subsidiere f.eks. kapital og...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestfold og Telemark

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Arctic Marine Evolution: using local adaptation to infer future evolutionary responses of Calanus copepods to a changing environment

Det å prøve å forutse effektene av klimaendringer på norsk og arktisk mangfold av norsk og arktisk marine arter står sentralt i en bærekraftig bruk og vern av Norges rike marine ressurser. I økende grad anerkjenner forskerne imidlertid at modellprediksjoner om virkningen av fremtidige klimaendrin...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Challenging the scientific legacy of Johan Hjort: Time for a new paradigm in marine research?

JUSTIFICATION: In 2019 we celebrate the 150-year anniversary of Johan Hjort (1869–1948), who introduced the fundamental theory for fisheries science with his concepts of the roles played by strong and weak year classes in population structure and productivity. Since then a wide range of new metho...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

French-Norwegian Sustainable Blue Growth Forum

Målet for denne konferansen er å utforske muligheter for videre bilateralt samarbeid innen maritime næringer, både innad i næringslivet mellom forskjellige bedrifter, og på det politiske plan. De tradisjonelt viktige norske eksportnæringene til Frankrike er maritime: olje, gass og sjømat. Konfera...

Awarded: NOK 78,999

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Uncovering key players for regulation of phytoplankton function and structure: lessons to be learned from algal virus-haptophyte coexistence

Vi har gjennomført omfattende infeksjonseksperimenter (både akutte og persistente systemer) hvor vi beskriver infeksjonsmønsteret (forskjellige karaktertrekk) til de ulike virus-vert systemene for å teste ut vår hovedhypotese som nylig er beskrevet i vår nylig publiserte oversiktsartikkel (Biolog...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A novel method for producing odour and taste neutral hydrolysed marine peptides for the human ingredient market

I arbeidspakke 1 er det gjennomført hydrolyseforsøk med 8-11 ulike kombinasjoner av proteaser med råstoff frå laks, torsk, sild og mesopelagisk. Hydrolysat frå alle forsøka blei testa for bitterhet i smakspanel på Nofima Ås. Hydrolysater med høgast bitterscore, hadde ein verdi på 4.8, på ein ska...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Metagenomic study into the production of polyhydroxyalkanoates (PHA) from marine raw rest materials using an open fermentation approach

Plast er en stor kilde til miljøforurensning. Bioplast tilbyr imidlertid en løsning og en mulighet til å utvide verdikjeden til den Norske fiskeri- og havbruksnæringen. I dette prosjektet vil flere fermenteringsstrategier bli benyttet for å konvertere ulike uutnyttede restråvarer fra norsk fiskei...

Awarded: NOK 53,999

Project Period: 2019-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ecology and management of the invasive snow crab: Predicting expansion, impacts and sustainability in the Arctic under climate change

Snøkrabben er et stort krepsdyr som har invadert Barentshavet siden 1996. Hvor krabben kommer fra, er fortsatt ukjent. Snøkrabben er en invaderende art som sprer seg raskt østover og nordover i Barentshavet, men er også en ressurs for kommersielt fiske. Tidligere studier har antydet at store krep...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Joint effects of climate and fishing on dynamics of exploited ecosystems

Marine økosystemer gir oss mat og andre tjenester. Mange økosystemer verden rundt er under sterk press fra fiskerier. Tross positiv utvikling mot økt bærekraft i enkelte områder, bedre forvaltning trenges i mange områder for å sikre sunt og produktivt hav med fortsatt god evne til å gi oss mat. S...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Resolving impacts of Atlantic cod body size on population replenishment and coastal ecosystem change

Bør vi la den store fisken svømme heller enn å fiske den opp? Stor torsk produserer langt flere egg enn små torsk. Studier av fisk i fangenskap har i tillegg vist at stor torsk gjerne produserer større egg med høyere energiinnhold som klekker til relativt store yngel. Imidlertid vet vi lite om hv...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

International Workshop on Risk, Resilience and Recovery in Marine Estates

The proposed workshop will be an interdisciplinary colloquium that brings together the leading researchers, managers and practitioners in terms of the marine estate. The purpose of the colloquium is to create new insights and understanding about how to manage the marine estate to effectively acco...

Awarded: NOK 49,366

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

BiodivERsA - The futures of reef services in the Anthropocene

I løpet av det første året av prosjektet har vi implementert en høyoppløselig regional koblet atmosfære-hav modell for det Caribbean området. Målet er å levere state-of-the-art modell simuleringer av viktige fysiske og biogeokjemiske drivere som bruker dem til å studere hvordan klimaendringer påv...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland