0 projects

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Medfinansering av INTERREG-programmet Science for Society

...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Kask Inkubator Match/Build2Grow

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo