0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Optimize canagliflozin doses - decrease hyperinsulinemia and prevent laminitis H-21-47-641

Equint metabolsk syndrom (EMS) er en samlebetegnelse på risikofaktorer for hormonelt betinget forfangenhet hos hest. Forfangenhet er en frekvent og svært alvorlig, smertefull tilstand som rammer hestens høver; lidelsen behandles i dag kun symptomatisk, og ender ofte fatalt. Tyngre hesteraser og p...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Is 'Jumpers Knee' a clinical entity in horses? An investigation of patellar desmopathy as a cause of stifle lameness H-18-47-393

Ortopediske lidelser som gir halthet er et stort dyrevelferdsmessig problem hos hest. Bakbeinshaltheter kan være vanskelig å evaluere og diagnostisere, og feil eller manglende diagnose vil kunne medføre feil eller manglende behandling. Hos humane idrettsutøvere er smerte i kneskålsenen, såkalt 'j...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: Objective gait and lameness detection in Icelandic horses H-17-47-303

På grunn av sine særegne gangarter og hurtige fot-forflytning er klinisk halthetsundersøkelse av islandshester spesielt utfordrende i klinisk veterinærpraksis. Islandshester øker i antall og popularitet både i Skandinavia og i resten av Europa. Det er dermed behov for økt kunnskap og forståelse a...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Autologous biological treatments - content and effect on joint inflammation H-16-47-182

Autologt kondisjonert serum (AKS) er per i dag i klinisk bruk som intra-artikulær behandling ved leddbetennelser hos hest og menneske, til tross for at innholdet i slike produkter fremdeles er lite kartlagt. Mekanismene bak en eventuell positiv klinisk effekt er heller ikke kjent. Dette prosjekte...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK "As time goes by": movement symmetry in trotters and riding horses from rookie to athlete H-16-47-178

Tradisjonell halthetsundersøkelse baserer seg i stor grad på veterinærens subjektive vurdering av om hesten viser asymmetriske bevegelser, og det er spesielt utfordrende å undersøke hester som beveger seg i høy fart. Subjektiv halthetsvurdering kan komplementeres med objektive, sensor-baserte sys...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK 'Biologisk leddbehandling' - cytokinprofil i Autolog Kondisjonert Serum (AKS) - H1247030

Autologt kondisjonert serum (AKS) er en form for biologisk leddbehandling som brukes i hestepraksis. AKS lages fra pasientens eget blod, ved at blodcellene stimuleres til å produsere kroppens egne betennelsesdempende stoff (cytokiner og vekstfaktorer). Sluttproduktet, kjent som AKS, sprøytes tilb...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Viken