0 projects

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Universitetet i Oslo

...

Awarded: NOK 38.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Det teologiske menighetsfakultet

...

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Norsk Lærerakademi, Høyskolen for Kristendomskunnskap, pedagogikk og interkulturell forståelse

...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Solutions for Automotive/Security Radar and Future Wireless Applications

-

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2006-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

SWACOM - Secure and reliable Wireless and Ad-hoc COMmunications

Research areas: - secure wireless communication - using eliptic curves cryptography - using identy-based cryptography - secure routing in ad-hoc networks - user mobility and service continuity across heterogeneous wireless networks - user authentication ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Rogaland

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Bodø

...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Nordland - Nordlánnda

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Gjøvik

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Innlandet

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Hedmark

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Innlandet

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Narvik

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Oslo

...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Stord/Haugesund

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestland

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Østfold

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Østfold

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Norges idrettshøgskole

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Samisk høgskole

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Universitetet i Tromsø

...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Misjonshøgskolen i Stavanger

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Rogaland

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Handelshøyskolen BI

...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Advanced transmission electron microscopy in catalysis

Catalysis plays a crucial role in environmental and energy technology. The mechanisms of catalytic processes proceed at the atomic/molecular level and it is essential to understand these in order to improve existing systems and develop new ones. Metal and metal oxide particles, on a suitable sup...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Tillit som betingelse for samarbeid og utvikling i Nord

Prosjektet skal utvikle kompetanse om Nordområdeproblematikk gjennom teoretisk refleksjon og empiriske undersøkelser av sosiale/menneskelige vilkår for tillitsbygging, samarbeid og utvikling i Nordområdene. Gjennom å bruke tillit som inntak til å fokuse re på sosial organisering og sosiale rela...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Troms - Romsa - Tromssa

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Digitale utfordringer: deltakelse og funksjonshemming i informasjonssamfunnet

Det overordnede målet for prosjektet er å belyse samspillet mellom de sosiale, kulturelle og teknologiske mønstrene, slik de gjør seg gjeldende for personer med funksjonsnedsettelser. Prosjektet søker å belyse under hvilke betingelser IKT kan bidra til øk t sosial inkludering for personer med fun...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDSAM-Bedriftens samfunnsansvar

C(S)R in global value chains, a conceptual and operational approach.

This is a collaboration project between Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Social Research AS and the Norwegian School of Management (NSM). Through its facilitation of an institutionalised collaboration between NTNU and NSM this project will contribute to the building of a str...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDSAM-Bedriftens samfunnsansvar

The meanings of economical crime in the taxi trade - means for prevention?

A criminological research project that by means of qualitative in-depth interviews, focus-group interviews and open observation in occupational arenas will study the meaning of and the discourse about certain forms of economic crime commited in the occupa tional and corporate context of the taxi-...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Interdisciplinary Studies of Ethical and Societal Implications of Nanotechnology

This project will study long-term and broad-scoped ethical and societal issues related to a diverse set of nanotechnologies. Its mode of work consists of combining ethical and philosophical analysis with a workshop methodology emphasizing slow and broad d ialogue between ethicists, philosophers, ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Cross-Layer Optimization of Short-Range Wireless Sensor Networks

In this summary mainly the planned research of the Norwegian side is targeted. One important task will be the co-optimization of link adaptation schemes and node circuitry power consumption, for low-complexity energy-efficient transmission in short-rang e WSNs. The Finnish team will take the ma...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

The importance of post-translational glycosylation in the secretory pathway for expansion of the functional repertoire of gene products

Most proteins in animal and plant cells are glycosylated, a fact that must be taken into account for all aspects of protein studies, because the glycan portion often influences protein activity and cellular targeting, and more practically, protein purific ation, crystallization and structural det...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Gentic approaches to complex materials

It might be argued that it is fruitful to interpret the average structure observed experimentally in disordered materials as a time and spatial average of the different local environments which are energetically accessible at a given temperature. The diff erent local structural environments corre...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Akershus

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Akershus

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Characterization of nanotubular networks on cell adhesive micro- and nano-patterned surfaces

Project: Characterization of nanotubular networks on cell adhesive micro- and nano-patterned surfaces Recently we have discovered that mammalian cells are connected by thin membrane tubes. These tubes with a diameter of 50 to 200 nm are referred to as tu nneling nanotubes (TNTs). They are a cont...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Utviklingsprosesser i urbane språkmiljø (UPUS)

Den overordnete ambisjonen med prosjektet er å utvikle ny kunnskap og større innsikt i de språklige praksisformene en finner i norske byer i dag. Norsk talemålsforskning har i stor grad vært orientert omkring rurale og semi-urbane forhold, og den mer syst ematiske kunnskapen en har om språkforhol...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

European Animal Disease Genomics Network of Excellence for Animal Health and Food Safety - EADGENE Delprosjekt 4: Mastitt hos storfe

Dette prosjektet representerer ett av fire prioriterte områder innenfor EU nettverket "European Animal Disease Genomics Network of Excellence for Animal Health and Food Safety" - EADGENE. Den endelige målsetningen er gjennom internasjonalt og nasjonalt sa marbeid å bidra til å identifisere gener,...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Akershus