0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

Øke den norske deltakelsen til EU H2020 Blue-Action

Den Arktiske oppvarmingen er forventet å påvirke ekstremvær og klima på den nordlige halvkule. Nylige studier foreslår imidlertid at virkningene av den Arktiske oppvarmingen varier regionalt og med sesong, og individuelle modellstudier kan til og med vise det motsatte. Den simulerte Arktiske oppv...

Awarded: NOK 0.57 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimaendringer i Arktis - internasjonal workshop

Hovedmålsettingen med CHASE-prosjektet er å rekonstruere klima og miljøendringene i Russisk Arktis gjennom siste istid og frem til i dag, en periode på 120 000 år. Dette innbefatter fremveksten og tilbakesmeltingen av store isbredekker som i perioder bygget seg opp over Barents- og Karahavet, men...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Structure-based target exploration for the discovery of new leads for antibiotics

Det er ingen tvil om at det er et presserende behov for nye antibiotika. Vi må handle nå hvis vi vil unngå å bli kastet tilbake i medisinens mørke alder der mange bakterieinfeksjoner endte dødelig. I dette prosjektet utforske vi tre forskjellige mål for nye antibiotika. Ved bruk av beregningsmeto...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antimicrobial peptides (bacteriocins) as alternative to conventional antibiotics

Mange hudinfeksjoner er forårsaket av bakterielle patogener, og behandling av disse infeksjonene har blitt stadig vanskeligere på grunn av økende antibiotikaresistens. Dette gjelder også for personer med spedalskhet eller diabetes som ofte lider av alvorlige infeksjoner i beina. Begge typer infek...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Biannual Conference of the Political Ecology Network (POLLEN), Oslo 20-22 June 2018

Political ecology is the study of how different interests, forms of power and politics influence and frame access to, use and conceptions of the environment.As a follow-up of the national evaluation of geography in 2011 initiated by the Research Council of Norway (RCN), a national Norwegian netwo...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NERA2018- The 46th Congress of the Nordic Educational Research Association

Nordic Educational Research Association/ Nordisk forening for pedagogik (NERA/NFPF) is a scientific community with a broad mission to promote an active research culture in the field of educational research. NERA arranges annual congresses in cooperation with universities in the Nordic countries a...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

FabLearn Europe 2018: Conference on Creativity and Fabrication in Education

2018 FABLEARN EUROPE: Conference on Creativity and Making in Education FabLearn Europe 2018 is hosted from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). FabLearn Europe brings together international researchers, educators, designers, and makers to discuss and explore digital fabri...

Awarded: NOK 64,216

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Cancer Cell Reprogramming (CanCell)

Senter for kreftcellereprogrammering (CanCell) har som fokus å undersøke kreftcellers svake punkter («Akilleshæler»), og deretter benytte disse svakhetene til å behandle kreftsykdom med nye metoder. Senteret benytter mange avanserte metoder slik som lysmikroskopi, elektronmikroskopi, genredigerin...

Awarded: NOK 167.0 mill.

Project Period: 2017-2028

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ME/CFS forskerkonferanse

ME/CFS Forskerkonferanse 20.-21. november 2017 Vertskap Folkehelseinstituttet, Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME og Norges ME-forening. Forskerkonferansen omfatter både en konferanse for forskere over 2 x 1/2 dag + en åpen konferanse for helsepersonell og brukere. Målgruppen for forskerk...

Awarded: NOK 66,450

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Oslo Life Science Conference 2018

Oslo Life Science Conference er en møteplass for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsvirksomhet og politikk innen livsvitenskap. Konferansen arrangeres for tredje gang. I 2018 er arrangementet planlagt å vare over 4 dager, 12.-15. februar 2018. Konferansen arrangere...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Fertility and Health , Senter for fruktbarhet og helse

Senter for fruktbarhet og helse er et senter for fremragende forskning ved Folkehelseinstituttet. Senteret har som mål å øke kunnskapen om årsaker og konsekvenser av endringer i fruktbarhet og familiestrukturer, og hvordan dette påvirker barns og voksnes helse gjennom sosiale og biologiske mekani...

Awarded: NOK 136.0 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Hybrid Technology Hub Senter for hybridteknologi

For å kunne gjenskape anatomiske, fysiologiske og patologiske aspekter av human biologi er kreves komplekse in-vitro modeller. Organoid- og Organ-on-a-Chip teknologi representerer plattformer til dette formålet. Begge teknologiene benyttes for å gjenskape sentrale aspekter av humane organer og ve...

Awarded: NOK 158.6 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Rosseland Centre for Solar Physics, Rosseland senter for solfysikk (RoCS)

Sentrets visjon er forståelsen av den aktive Solen. Magnetisme er roten til de fleste fenomener observert i solens atmosfære og i heliosfæren som omslutter hele solsystemet. Solens magnetfelt er skapt av dunkle dynamo-prosesser i solens indre, er organisert i komplekse aktivitetsmønster observe...

Awarded: NOK 167.0 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Arts and Public Education: Integration or Separation?

Seminaret "The Arts and Education: Integration or Separation" ønsker å utforske og diskutere følgende spørsmål: -­ i hvilken grad bør samtidens kunst og samtidens utdanning dele samme filosofier, arenaer og visjoner? -­ hva er det grunnleggende ved kunst og hva er det grunnleggende ved utdannin...

Awarded: NOK 94,999

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

FIBROMYALGIA AND CHRONIC PAIN. -RESERACH FOR BETTER TREATMENT AND REHABILITATION

Seminaret «FIBROMYALGI OG LANGVARIGE SMERTER. -FORSKNING FOR BEDRE BEHANDLING OG REHABILITERING» skal arrangeres på Diakonhjemmet sykehus 24. oktober 2017. Seminaret arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Norsk Revmatikerforbund (NRF), Norges Fibromyalg...

Awarded: NOK 74,245

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Children's Information-Seeking Study - Pre-conference Workshop Grant

Dette er en sluttrapport for mottatt arrangementsstøtte (prosjekt #274166 - Children's Information Seeking Study - Pre-conference Workshop Grant, som var tilknyttet det overordnede prosjektet ?Children?s information seeking: Its development and impacts on learning? (ChInfoSeek; #254974). Form...

Awarded: NOK 22,188

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Early Sapiens Behaviour, Senter for tidlig sapiensadferd

SapienCE-senteret har som formål å spore utviklingen av adferd hos tidlig Homo sapiens i det sørlige Afrika for 120 til 50 tusen år siden. The sentrale forskningsspørsmålene som vi formulerte i 2017 og senere videreutviklet er fortsatt sentrale: Når ble menneskene adferdsmessig moderne, hva våre ...

Awarded: NOK 140.0 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion

Mennesker har en grunnleggende evne til å oppleve og skape rytme. Denne evnen er viktig for å strukturere og gi mening til hendelser som utspiller seg i tid. Rytme er også en del av menneskelig biologi, fra svingninger i nervesystemet til pust, puls og lengre kroppslige sykluser. Disse ulike nivå...

Awarded: NOK 140.7 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences

Ved Hylleraas-senteret studerer vi fenomener og problemstillinger i kjemi, fysikk og biologi ved å løse numerisk de fundamentale kvantemekaniske ligninger som bestemmer oppførselen av materie og stråling. Vi besitter en bred ekspertise innen matematisk analyse, kvantemekaniske modeller og metoder...

Awarded: NOK 146.0 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Dementia diagnostics and treatment: from research to clinic and from clinic to research - Sept 25 and 26, 2017 -Oslo: Oslo Congress Center

The Nordic Network in Dementia Diagnostics (NIDD) is a network of eight Memory Clinics in five Nordic countries and Lithuania was established in 2009 with financial help from NordForsk, which is a Nordic research board with responsibility for cooperation on research and training of researchers in...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestfold og Telemark

KLIMAFORSK-Stort program klima

CLIMATRANS Dissemination

CLIMATRANS project, a multidisciplinary research project, financed by the Research Council of Norway, in cooperation with Institute of Transport Economics (TØI) and Meteorological Institute (MET) in Norway and School of Planning and Architecture, Delhi (SPA), Indian Institute of Science, Bangalor...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Making and Unmaking the Environment

Design and designers hold an ambiguous place in contemporary environmental discourse. They are alternatively being blamed for causing environmental problems, and hailed as possessing some of the competences that could help solving those problems. Despite this long-standing centrality of design to...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Change at the Arctic Gateways

The consortium intends to organise an international scientific workshop entitled Climate Change at the Gateways, to develop benchmarks of ice-ocean fluxes and associated processes at the Arctic Ocean gateways, to identify their role in Arctic change and to develop a reference dataset for model sk...

Awarded: NOK 51,126

Project Period: 2017-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate forestry under extreme climate - developing plant physiological parameters under extreme drought for climate model application

Enhanced CO2 sequestration by terrestrial ecosystems is of growing interest as a mitigation option for international climate policy (IPCC 2014). Sequestration of carbon in forest biomass (so-called 'climate forestry') appears to be an attractive option, as it has technological as well as cost adv...

Awarded: NOK 94,763

Project Period: 2017-2019

Location: Vestland

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Chu Songyun

...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Wu Huiqiong

...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Quantum Spintronics Senter for kvante-spinntronikk

I 2022 har vi nådd en milepæl når det gjelder kvinneandel blant masterstudentene. 50% av disse er i år kvinner. Dette skyldes en langsiktig satsning på å øke kvinneandelen og deltakelse i NFR´s Balanseprogram 2021-2022. Vi har fortsatt et godt antall publikasjoner. Når rundt 75% av publikasjonene...

Awarded: NOK 129.2 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Laboratories for an Energy Efficient Industry

Det nasjonale laboratoriet HighEFFLab skal være den ledende plattformen for eksperimentell forskning innen energieffektivisering av industrielle prosesser, og skal tilby avansert forskningsutstyr for utvikling og demonstrasjon av innovative løsninger for industrien. HighEFFLab skal støtte opp und...

Awarded: NOK 50.0 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Ding Lianzhi

...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

ENUMATH 2017: cutting-edge science building on a long tradition

The European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications (ENUMATH) is a series of conferences held every two years to provide a forum for discussion of basic aspects and new trends in numerical mathematics and challenging scientific and industrial applications at the highest lev...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland