0 projects

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

AMR-Diag: A Novel Diagnostic Tool for Sequence Based Prediction of Antimicrobial Resistance

Infeksjoner forårsaket av bakterier resistente mot antibiotika (AMR; antimicrobial resistance) truer det moderne helsevesen og er ansvarlig for 700 000 og 33 000 dødsfall årlig, i henholdsvis verden og Europa. Et utfordring i møte med antimikrobiell resistens er upresis forskriving og feilaktig b...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Preconception exposures and related epigenetic mechanisms in asthma and allergies

Kan overvekt i tenårene, snusing eller sveisearbeid gi fremtidige barn eller barnebarn astma og allergi? Da vi startet dette prosjektet var det forskningsresultater, hovedsakelig fra dyrestudier, som kunne tyde på at slike og andre faktorer kunne gjøre noe med arvematerialet til fremtidige fore...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Understanding psychosis, cognitive impairment and motor symptoms induced by NMDA receptor dysfunction: mechanisms to prevention and therapy

Alvorlige psykiske lidelser begynner i ung voksen alder, fulgt i mange tilfeller av langvarige symptomer som gir behov for medisinsk behandling og sosiale problemer. Sykdomsmekanismene ved alvorlige psykiske lidelser slik som schizofreni er uklare, og de fleste medikamenter er utviklet uten empir...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11989 Secretoneurin (SN): a breakthrough blood biomarker for heart disease and sudden Cardiac Arrest risk

LEVERANSER: D5.1: Rapport med SN-nivåer, målt ved den nye ELISA, på tvers av SMASH 1-populasjonen (Leveringsmåned = 29) D5.2: Rapport med resultatsammenligning av RIA og nye ELISA på tvers av SMASH 1-befolkningen (Leveringsmåned = 29) VIKTIGE FUNN: 1. Endringer i SN-verdier er signifikant kor...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Linking synaptic dysfunction to disease mechanisms in schizophrenia - a multi-level investigation

Prosjektet har gjort fremskritt innen genfunn, både som en del av det store internasjonale psykiatriske genetikkonsortiet (PGC), og mer fokuserte studier. Vi har utført en dedikert studie innen SYNSCHIZ der vi har vist pleiotropi mellom fenotypisk uavhengige profiler av mental helse, hvorav noen ...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

SNAREopathies: Mechanisms of neuropsychiatric genetic diseases of the SNARE complex: towards therapeutic intervention

Feil i signaloverføring mellom nevroner forekommer ofte i forbindelse med store hjernesykdommer, og kan føre til epileptiske anfall når som helst i livet. Proteiner fra SNARE-komplekset spiller en viktig rolle i signaloverføringen. De regulerer frigjøringen av signalmolekyler fra et nevron til de...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Improving rational prescribing for UTI in frail elderly

Skrøpelige eldre, spesielt de som mottar hjemmesykepleiepleie eller bor i et sykehjem, er en sårbar befolkningsgruppe. De har ofte urinveisinfeksjon (UVI) og nesten 60% av antibiotika som brukes i denne populasjonen er for UVI. En vesentlig del av disse forskrivningen kan imidlertid være unødv...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Understanding development of mental health problems in the population utilizing large-scale health data and novel molecular genetic methods

På tross av at psykiske lidelser er en av de viktigste årsakene til sykefravær og uførhet i Norge, er vår forståelse av hvordan psykiske helseproblemer oppstår og utvikler seg fremdeles svært mangelfull. Hovedformålet med dette prosjektet er derfor å benytte store datakilder og avanserte analysem...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Multi-parametric Analysis of the Evolution and Progression of Low-Grade Glioma

I dette Transcan prosjektet koordinert av Andreas Bikfalvi (INSERM, University of Bordeaux) har vi som partner, 4 hatt en rolle i analyser av lav-gradige gliomer (LGG). Vevsprøver fra 230 lav gradige gliomer (Italiensk kohort) ble først analysert i Italia hvor inklusjonskriteriene var histologisk...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Innate lymphocyte-based strategies to predict and prevent acute graft-versus-host disease after HSCT.

Hematopoietisk stamcelletransplanatasjon (HSCT) er den eneste kurative behandlingen for mange blodkrefttyper, som leukemi og lymfomer. Med denne behandlingsformen blir pasienten transplantert med stamceller fra en donor, og de nye immuncellene som oppstår er tenkt å drepe kreftcellene. Behandling...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11808 Portable point-of-care test portfolio for instant veterinarian diagnostics

Målet med prosjektet er å utvikle en portefølje av kostnadseffektive hurtigtester (point-of-care) for det veterinærmedisinske diagnostiske markedet, hvor analysesvaret kan leses av umiddelbart med en portabel platform med tilsvarende kvalitet som ved eksterne testlaboratorier. Den første produkt...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Liquid Array Diagnostic (LAD) testing of the gut microbiota to determine predictive utility in a clinical setting

Tarmene våre er hjem til flere hundre bakteriearter. Til sammen utgjør disse bakteriene det vi kaller for mikrobiotaen i tarmen vår. Deres rolle i vår generelle helse er avgjørende; de hjelper oss med å opprettholde mange kroppslige funksjoner som vi ikke kan gjøre alene. Forholdet mellom de fors...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Intermittent negative pressure to improve peripheral blood flow – long term clinical effects

Otivio AS har utviklet en ikke-invasiv behandlingsmodalitet for å øke blodsirkulasjonen i underekstremitetene kalt FlowOx. Et trykkammer forsegles rundt pasientens ben like nedenfor knenivå, og appliserer sykluser med trykk på -40 mmHg og atomsfærestrykk. Studier har vist at intermitterende und...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12014 Adjusted Level of Effective Care (ALEC): closing the access and treatment gaps in mental health care

BRAIVE (internettbasert CBT [iCBT] og mental helsepersonell) og FRISQ (eHelsesystem utvikler) har en felles visjon om å bedre tilgjengelighet, kontinuitet og effektivitet i psykiatrisk omsorg gjennom et skalerbart mHealth-system som leverer en fullstendig 'LEON' løsning som tilpasser og justerer ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital assay development

SpinChip Diagnostics utvikler en banebrytende plattform for medisinske analyser. SpinChip plattformen gjør det mulig å overføre analyse av kritiske prøver fra sentrale laboratorier til legekontor, ambulanser og akuttenheter, noe som vil bidra til at korrekt behandling kan starte tidligere og derm...

Awarded: NOK 14.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Antimikrobiell overflateteknologi

Vekst av bakterier på utstyr til bruk i medisinsk behandling (medical devices), slik som sentralt vene-kateter, kan forårsake alvorlige infeksjoner hos pasienter. Ved siden av at slike infeksjoner i verste fall kan være livstruende, har de også en samfunnsmessig konsekvens med økt antall liggedø...

Awarded: NOK 14.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AutoCap: Automatic Anomaly Detection in Video Capsule Endoscopy

Hvert år oppdages nesten 3 millioner nye tilfeller av kreft i mage-tarmsystemet og forårsaker nesten 2 millioner dødsfall. Selv for de som overlever påvirker sykdommen i stor grad pasientens livskvalitet. Heldigvis er det mulig å forhindre at denne type kreft utvikles ved å oppdage og fjerne forl...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of an alpha-emitting product for cancer treatment

Peritoneal karsinomatose er en av de mest alvorlige komplikasjonene til gastrointestinale og gynekologiske maligniteter. Oncoinvents ledende produktkandidat, Radspherin®, er en ny alfa-emitterende radioaktiv mikropartikkel, designet for behandling av metastaserende kreft i kroppshuler. Radspherin...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SoftOx Biofilm Eradicator – Development of an antimicrobial drug composition for eradication of biofilm in chronic wounds

Utvikling av kroniske sår har blitt et stort og alvorlig problem og estimeres til at opp til 2% av populasjonen i utviklingsland anslås å ha kroniske sår. Antimikrobiell resistens og biofilm infeksjoner er viktige årsaker til dette. SoftOx’s teknologi er skreddersydd for å kunne eliminere mikrobe...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Macrophage heterogeneity in human and murine atherosclerosis: a therapeutic opportunity?

kroniske prosessen er hovedårsak til alvorlige komplikasjoner som hjerteinfarkt og slag. Selv om det har vært store framskritt i behandlingen av denne sykdommen forventer man at antall syke forårsaket av aterosklerose vil øke i årene som kommer bl.a. pga av aldrene befolkning. I tillegg opplever ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Exosomes isolation tool with nanofluidic concentration device (EXIT)

Prosjektet EXIT ("EXosome Isolation Tool with nanofluidic concentration device") utviklet et analytisk verktøy basert på nanoteknologi, for å isolere eksosomer fra blod og spinalvæske. Eksosomer er nylig oppdagede signalstoffer som opptrer i nanostørrelse i kroppsvæsker, og som kan blant annet tr...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

1st international symposium on nano Computer Tomography (NANO CT)

Uønskede immunreaksjoner i forbindelse med innsetting av biomaterialer kan resulterer alvorlig betennelse. Dette er en betydelig utfordring i moderne biomedisin . Kostnaden for revisjoner av for eksempel hofteleddsimplantater alene koster mellom 15-30 kEuro per prosedyre, og i Europa bli det bru...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Genome-directed breast cancer therapy

De første resultatene av studien på primær brystkreft er publisert (Eikesdal et al; Annals of Oncology 2021), og viser at bruk av såkalte PARP-hemmere for trippel-negativ brystkreft (TNBC) har et langt bredere anvendelsesområde enn tidligere antatt. TNBC er den brystkreftform med mest alvorlig pr...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Novel silicon carbide dosimeter in radiation therapy and radiation protection for improved healthcare

SINTEF MiNaLab og UiO, begge en del av Norfab, har den unike kompetansen til å fremstille silisiumkarbid (SiC) strålingssensorer ved hjelp av en kombinasjon av såkalt 'mikroelektromekanisk system' (MEMS) og 'Very Large Scale Integration' (VLSI) teknologi. Et internasjonalt samarbeid som består av...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Novel technology for production of alpha-emitters for radionuclide therapy

Medisiner med radioaktive atomer som sender ut alfa-partikler, såkalte alfa-emittere, er en lovende teknologi for å behandle kreft. Alfa-partikler består av heliumkjerner som sendes ut fra det radioaktive grunnstoffet. Denne stråletypen har høy energi, men rekkevidden er kort. Et tynt papirark (0...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Online insomnia treatment for wait-list patients in mental health care. A randomized controlled multicenter trial.

Søvn er et grunnleggende behov hos mennesker og har stor betydning for vår psykiske og fysiske helse. Hos mennesker med psykiske lidelser, ser vi at søvnvansker er et av de vanligste problemene og at det går igjen på tvers av alle typer lidelser. Lenge har en tenkt at disse søvnvanskene burde for...

Awarded: NOK 14.5 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antimicrobial peptides (bacteriocins) as alternative to conventional antibiotics

Mange hudinfeksjoner er forårsaket av bakterielle patogener, og behandling av disse infeksjonene har blitt stadig vanskeligere på grunn av økende antibiotikaresistens. Dette gjelder også for personer med spedalskhet eller diabetes som ofte lider av alvorlige infeksjoner i beina. Begge typer infek...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Norwegian Primary Care Research Network

Ca 70% av befolkningen er hos fastlegen sin hvert år. Likevel er det altfor lite forskning knyttet til fastlegene og deres pasienter. Infrastruktur som gir forskere effektiv tilgang til pasienter i primærhelsetjenesten og deres data har vært mangelvare. Mange pasienter ønsker å delta i studier, m...

Awarded: NOK 65.3 mill.

Project Period: 2018-2027

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NeIC-Norway: Norwegian Participation in the Nordic e-Infrastructure Collaboration

Prosjektet svarer på CERN-eksperimentenes behov for langsiktig drift og på anmodningen fra Nordisk Ministerråd om nordisk samarbeid rundt utvikling av tjenester for eInfrastruktur. Kontinuerlig investering i kompetanse, programvare og system-infrastruktur er viktig for å opprettholde spekteret av...

Awarded: NOK 27.1 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A 2nd generation intravascular microsensor

Prosjektet angriper tre utfordringer med GlucoSets sensor som må løses for at sensorteknologien kan nå bred anvendelse golbalt - sensoren skal være ufølsom for temperatur, medikamenter og degradering. Prosjektet oppnådde fungerende løsninger på alle tre utfordringene, tross det relativt høye ambi...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage