0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Investigating the ENvironmental impacts of TRANSformed engineered nanomaterials released from wastewater treatment plants

Med økt produksjon, diversitet og bruk av syntetiske nanomaterialer (Engineered Nano Materials, ENM) i forbrukerprodukter, øker også omfanget av disse i renseanlegg gjennom utslipp fra husholdninger og industrielle kilder. Syntetiske nanomaterialer er dynamiske av natur og kan gjennomgå store fys...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Self-sufficient Electromechanical Implants: Enabling Piezoelectric Functionality for in vivo Devices

Piezoelektriske materialer innehar den unike egenskapen å kunne skape en elektrisk ladning når man pålegger dem et mekanisk trykk. Dette elektriske signalet utnyttes i en mengde dagligdagse innretninger, alt i fra trykkfølsomme sensorer i skjermer og biler til vibrasjonsdemping i fly. Men hva o...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Magnetic Recycling of Oilfield Production Chemicals - A New Green Approach Giving Zero Chemical Discharge

Til tross for et globalt grep mot mer fornybare energikilder, vil også olje- og gassproduksjonen fortsette i mange tiår. I løpet av produksjonsfasen av olje tilsettes mange kjemikalier til brønnstrømmen for å forhindre en rekke problemer som korrosjon og strømningslinjer som for eksempel gasshydr...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano- and micro- poro-elastic fog nets for water harvesting

Tilgang til ferskvann er grunnlaget for liv på jorden som skaper store begrensninger og krav til levende vesner i områder som strever med vannmangel, et problems som trolig vil øke med de voksende effektene av klimaendringer. Tåkenett er en veldig lovende og lav-kostnad vannoppsamlingsteknologi d...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

3D Printed Engineered Nano-Composite Templates for Bone Regeneration

Store beindefekter på grunn av traumer, medfødt misdannelse eller fjerning av svulster regnes som betydelige helseproblemer over hele verden. Bone Tissue Engineering (BTE) har utviklet en ny tilnærming for å behandle eller reparere beinfeil. I BTE implanteres 3D-scaffolds (konstruerte biomaterial...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Natures way from molecule to crystal - 3D imaging with coherent X-rays (ICONIC)

Biomineralisering er en naturlig prosess som brukes av alle organismer for å produsere mineraliserte vev optimalisert for å utføre spesifikke funksjoner. Disse materialene er svært komplekse og har hierarkisk struktur, for eksempel har bein flere nivå av hierarki, dannet av et nettverk av kollage...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: SSELA CVD - Scaling diamond CVD for market applications

iden 1950-tallet har vitenskapelige fremskritt gjort det mulig å reprodusere diamanter med like egenskaper som naturlige diamanter. De unike egenskapene har blitt brukt i mange ulike applikasjoner, fra borehoder til juvel-diamanter. Den mest bruke metoden for å lage diamanter er «Microwave Plasma...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Bioactive Bioinks for Micro Cell Manipulation

Hver dag dør pasienter i påvente av livreddende organtransplantasjon eller medisinsk behandling. Mange liv kan reddes dersom menneskelig vev og organer kan gjenskapes på laboratoriet. 3D-bioprinting og andre nye teknikker har brakt denne visjonen innen rekkevidde. Disse teknologiene tar sikte på...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Development of next generation smart packaging solutions for food industry

Det overordnede målet med dette prosjektet er å tilby nye løsninger for to av de store samfunnsutfordringene vi står overfor i dag; plastavfall (fra matemballasje) og matsvinn. Rundt 26 millioner tonn plastavfall produseres hvert år i EU. Rundt 60% av dette plastavfallet er emballasjerelatert. De...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Alloy development for additive manufacturing of prostheses and reconstructive implants

Alvorlige ulykker eller sykdommer kan føre til skader i kjeve og munnhule som krever kirurgi og bruk av implantater eller proteser. Når behovet inntreffer, kan det være helsemessig gunstig å raskt kunne skaffe tilveie spesialtilpassede metalliske deler. Dette kan gjøres ved å benytte de mulighete...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Engineering exosomes as natural nanovehicles for cancer therapy.

Vi skal i dette prosjektet utvikle naturlige nanopartikler til kreftbehandling. Kroppens celler har evne til å kommunisere med andre celler via bittesmå informasjonspakker. Disse pakkene er små vesikler kalt exosomer. Exosomene kan påvirke mottagercellen. Siden exosomer representerer et naturlig ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High Efficiency Micro-electromagnetic Energy Harvesting System for Self-powered Smart Environment--EMPOWER

Understøttet av den omfattende framveksten av trådløse sensornettverk (WSN) representerer Internet of Things (IoT) et potensial for en trådløst sammenknyttet verden som favner et bredt spekter av anvendelsesområder, slik som transport, bygg- og hjemmeautomatisering, helse, miljøovervåking, "smart...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano-selective, bio-mimetic membranes for integrated biotechnological production of biofuels from lignocellulosic biomass

Fettsyreesteren butylbutyrat er lovende med hensyn til å kunne erstatte diesel og flydrivstoff som energiforsyning på vei- og lufttransporten. Esterens byggeklosser, n-butanol og smørsyre, er i tillegg i seg selv viktige plattformkjemikalier som kan fremstilles ved hjelp av bioteknologiske proses...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mixed-anion compounds – a novel material design concept

Hvert krystallinske materiale som finnes på jorden er ofte sammensatt av flere forskjellige positivt ladede ioner (kationer), men bare en negativ ladet iontype (anion). Sistnevnte utgjør vanligvis basen for navnene deres: oksygen for oksider, svovel for sulfider og klor for klorider. Årsaken til ...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113720 Multi-Gas Sensing enabled by Meta-surfaces

Optimalisering av industrielle prosesser og redusering av luftforurensning som stammer fra dem er en mer og mer viktig oppgave for å øke prosesseffektiviteten, beskytte miljøet og sikre folks helse i hele Europa og verden. «Tunable diode laser absorption spectroscopy» (TDLAS) har blitt en godt a...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Synthesis and Characterization of New emerging Nanomaterials and tools for evaluating impacts on human health and Environmental Risks

Med SCANNER-prosjektet er målet å bidra med viktig kunnskap for å få en bedre innsikt i hvordan nanomaterialer påvirker miljøet og human helse. Prosjektet vil også kunne bidra med kunnskap som legges til grunn for fremtidig regulering av nåværende og nye nanomaterialer. Nanomaterialer er kjemiske...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High-throughput Synthesis of Non-spherical Plasmonic Nanoparticles (NPs) for Applications in Endotoxin Sensing (Nano-Syn-Sens)

Administrativ: Da prosjektet gikk inn i sitt andre år, har hovedfokuset vært å innrette forskningsaktivitetene til både norske og indiske partnere mot de forhåndsinnstilte prosjektmilepælene. Det ser ut til å være fortsatt finansieringsutfordringer på indisk side på grunn av endring i infrastrukt...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

OPTIMIZATION OF STEM CELL-LADEN SMART BIOMATERIALS FOR 3D BIOPRINTING OF HUMAN CORNEA

Hornhinneblindhet påvirker livskvaliteten til millioner av mennesker over hele verden. Ifølge Verdens helseorganisasjon har mer enn 200 millioner moderat til alvorlig nedsatt syn, og mer enn 40 millioner mennesker har blindhet som et resultat av hornhinnesykdommer så vel som grå stær. For øyeblik...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

31st International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS)

ICDS is a biannual international conference bringing together the leading experts and students in the field, and aim to include all important advances in the field since the previous meeting. The conference is the 31st of its kind, with the first conference taking place more than 60 years ago in ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

IN-situ Studies of highly conductive bonded interfaces between Aluminium and copper at the Nano-scalE

Muligheten for å produsere ledende Cu / Al-mikrosveiser med sterke og skarpe grenseflater er nøkkelen til suksess i produksjon av alle typer batteripakker. Slike sveiser eller skjøter vil sikre effektiv, pålitelig og bærekraftig energitransport og lagring. Så langt finnes det ingen teknologi for ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Deciphering enzyme mechanisms by neutron crystallography in combination with complementary methods

For å forstå den detaljerte funksjonen til biologiske systemer er det meget viktig å bruke metoder som kan zoome seg ned på et atomært og elektronisk nivå for å beskrive slike systemer i detalj. Her vil flere forskjellige biokjemiske og biofysikalske metoder benyttes. Hovedmetoden for å få strukt...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Screening of Emerging Anode Materials for Li-based Energy Storage Systems

Overgangen fra fossile til fornybare energikilder avhenger sterkt av tilgjengeligheten på billige og pålitelige energilagringsløsninger. Per nå er batterier det beste og mest realistiske alternativet for dette, der Li-ionebatterier den mest utviklede kandidaten. Dette leverer ikke bare den høyest...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

On-chip Raman-spectroscopy of extracellular vesicles

Introduksjon og samandrag: Ekstracellulære vesiklar (EV) er knøttsmå partiklar frå biologiske celler (diameter ca. 100 nm). Vesiklane kan sirkulera i kroppen, mens celler for det meste sit fast i vev. Det har vist seg at celler kan kommunisera med slike vesiklar og utveksla protein, lipid og gene...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Dual-Functional Anti-Gas Hydrate Surfaces (DAndra)

Det er omtrent 7800 km rørledninger i Nordsjøen alene, og en stor del av rørledningstransporten vil skje under gasshydratdannelsesforhold. Kostnadene som brukes for å dempe hydratproblemet, består av 70% av den totale flow assurance kostnadene. Hovedmålet med dette forskerprosjektet er å utforme ...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Development of CXCR4 targeting -nanosystem-imaging probes for molecular imaging of cancer cells and tumor microenvironment.

Immunterapi, som består i bruk av immunsystemet for å bekjempe kreft, har vist bemerkelsesverdige resultater i behandlingen av blodkreft som leukemi. Solide svulster har vært mer motstandsdyktige mot immunterapi, og dette skyldes blant annet det tumormikromiljøet og svulstenes evne til å spre seg...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Forskningsseminar: Recent advances in cellulose nanotechnology research - Production, characterization and applications

Forskningsseminaret arrangeres for åttende gang september / oktober 2020 av RISE PFI. Seminaret ble arrangert for første gang i 2006 og har blitt arrangert annen hvert år med stadig større oppslutning. I 2018 hadde vi ca. 70 deltakere. Dette er en arena der industri møter forskning da vi legger v...

Awarded: NOK 98,785

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Integrated III-V Semiconductor Frequency Comb on a Chip

Lyspærer avgir hvitt lys, bestående av et av synlig lys fra 380 til 740 nm. Lasere derimot avgir bare en bølgelengde (et veldig smalt spekter) av lys, men med mye høyere intensitet. I dette prosjektet vil vi studere en ny type laserkilde kalt frekvens-kam. Slike frekvens-kammer avgir laserlys med...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: Treatment of lung cancer with nanoparticles

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene vi har, og med svært dårlige prognose; 5-års overlevelse er i dag bare 18%. Med en så dårlig prognose er behovet for nye medisiner og behandlingsregimer mot lungekreft stort. Behandling med kjemoterapi er ofte begrenset av utilstrekkelig levering til ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

ENPERITO: Effective Nanoparticles for Treatment of Peritoneal Metastases

Peritoneale metastaser er en samlebetegnelse på spredning av svulstceller til bukhinnen, oftest med utgangspunkt fra andre organer i og rundt buken. Kreftspredning til bukhinnen er forbundet med dårlige prognoser da det ofte oppdages seint i sykdomsforløpet. Standardbehandling er kirurgi etterful...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Gut-targeted RNA-based nanoparticles for fibrostenotic Crohn’s Disease: a novel therapeutic approach - RuNNINg

RuNNINg er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Italia, Hellas, Frankrike og Norge. Konsortiet består av eksperter innen nanobærerutvikling og formulering, karakterisering av nanomedisiner og cellebiologi, samt kliniske spesialister på tarmsykdommer, som for eksempel inflammatori...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage