0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

100 klimanøytrale byer

Som arktisk hovedstad ønsker Tromsø å bli et forbilde og en pådriver for bærekraftig utvikling og klimanøytralitet i Arktis. Mission 100 byer gir muligheten til en kunnskapsbasert, demokratisk, handlingsladet, transparent og langsiktig prosess. Dette er strategiske drivere som er kompatible med T...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Morgendagens skoler – Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring

Morgendagens skoler - Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring. Fremtidens skolebygg skal legge til rette for nye læringsformer og stimulere til elevenes motivasjon og lærelyst. I prosjektet 'Morgendagens skoler' foregår et tverrfaglig arbeid som utforsker samspillet mellom arkitekt...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Har veiledning i barnevernet effekt på forebygging av jobbstress og turnover?

Det er bred enighet om at man skal satse på å styrke barnevernet i Norge (BLD, 2012-2013). Et viktig aspekt i arbeidet med å heve kompetansen i barnevernet er veiledning og ideen er å innføre veiledet førsteår for nye ansatte i barnevernet. Dette vil innebære at alle nyansatte skal få en veileder...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Fra ide til kunnskapsbasert organisasjonslæring i Tromsøskolen?

edere har et særskilt ansvar. Tromsø kommune ønsker å finne løsninger. Høsten 2019 starter arbeidet med implementering av en ny plan med målsetting om å fremme elevenes utvikling i et inkluderende fellesskap. Helhetlig plan for tilpasset opplæring og spesialundervisning er utviklet i samarbeid me...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Veilederteam - riktig lederstøtte for å sikre skoleutvikling? Utprøving av lokalt veilederteam rettet mot skoleledelsen på utvalgte skoler

Studier viser at det å utvikle skoler som lærende organisasjoner skaper bedre læringsresultater for elevene. Erfaringene i Tromsøskolen er at noen skoler lykkes, mens andre strever med å utvikle skolens undervisning og læring. Spørsmålet både skoleeier og skolelederne stiller, er hvordan skoleeie...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku