0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK - Raskere og bedre sårheling hos hest med autologe hudkomponenter

Limb wounds in horses are common, however healing is exceedingly slow and fraught with complications. Contrary to body wounds, limb wounds demonstrate only a small amount of wound contraction. The specialist procedure of applying split-thickness skin grafts to limb wounds stimulates wound contrac...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Running in circles – straightening out lameness diagnostics on the lunge

Horses are often assessed on the lunge during lameness examinations and it is a common method for owners to perform a quick lameness check at home. The circular movement can increase lameness visibility but also adds complexity that predisposes for misinterpretation. In this project, we aim to pr...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Improving technical riding skills through unmounted training – an unexplored opportunity for better performance and horse welfare

Horseback riding presents a significant neuromotor control challenge, requiring postural stability, balance and precise communication with the horse. Postural asymmetries are common in riders. While balance is extremely trainable if using frequent repetition with high precision, unmounted trainin...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Optimize canagliflozin doses - decrease hyperinsulinemia and prevent laminitis H-21-47-641

Equint metabolsk syndrom (EMS) er en samlebetegnelse på risikofaktorer for hormonelt betinget forfangenhet hos hest. Forfangenhet er en frekvent og svært alvorlig, smertefull tilstand som rammer hestens høver; lidelsen behandles i dag kun symptomatisk, og ender ofte fatalt. Tyngre hesteraser og p...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Ryttarkänsla i praktiken - hur man undervisar ryttare H-20-47-567

Formålet med dette prosjektet er å studere hvordan rideinstruktører instruerer rytterens innvirkning på hesten ved gjennomføring av bestemte bevegelser og øvelser. Studien vil omfatte ti ryttere, fem i Sverige og fem i Norge, som hver skal ri to hester for to forskjellige rideinstruktører. Prosje...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Forståelse av etiologien bak acquired equine polyneuropathy via studier av Schwanske cellekulturer H-18-47-409

For å komme nærmere etiologien bak sykdommen acquired equine polyneuropathy (AEP), var hovedmålet med prosjektet å etablere en plattform for studier av de sykelige forandringene, inkludert de spesielle inklusjonene, i de Schwannske cellene (SC) i nervene hos syke hester. Prosjektets første delmål...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Is 'Jumpers Knee' a clinical entity in horses? An investigation of patellar desmopathy as a cause of stifle lameness H-18-47-393

Ortopediske lidelser som gir halthet er et stort dyrevelferdsmessig problem hos hest. Bakbeinshaltheter kan være vanskelig å evaluere og diagnostisere, og feil eller manglende diagnose vil kunne medføre feil eller manglende behandling. Hos humane idrettsutøvere er smerte i kneskålsenen, såkalt 'j...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: Objective gait and lameness detection in Icelandic horses H-17-47-303

På grunn av sine særegne gangarter og hurtige fot-forflytning er klinisk halthetsundersøkelse av islandshester spesielt utfordrende i klinisk veterinærpraksis. Islandshester øker i antall og popularitet både i Skandinavia og i resten av Europa. Det er dermed behov for økt kunnskap og forståelse a...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Autologous biological treatments - content and effect on joint inflammation H-16-47-182

Autologt kondisjonert serum (AKS) er per i dag i klinisk bruk som intra-artikulær behandling ved leddbetennelser hos hest og menneske, til tross for at innholdet i slike produkter fremdeles er lite kartlagt. Mekanismene bak en eventuell positiv klinisk effekt er heller ikke kjent. Dette prosjekte...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK "As time goes by": movement symmetry in trotters and riding horses from rookie to athlete H-16-47-178

Tradisjonell halthetsundersøkelse baserer seg i stor grad på veterinærens subjektive vurdering av om hesten viser asymmetriske bevegelser, og det er spesielt utfordrende å undersøke hester som beveger seg i høy fart. Subjektiv halthetsvurdering kan komplementeres med objektive, sensor-baserte sys...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Blodtilførselen til vekstbrusken i glideleddene, med relevans for utviklingssykdommer og spatt H-16-47-192

Skjelettet i beina består hovedsakelig av lange rørknokler og korte, terningformede, såkalte kuboidalknokler, som finnes i framkneleddet og haseleddet. Begge knokkeltyper kan rammes av utviklingslidelser, som kjennetegnes av at de oppstår mens dyret fortsatt vokser, selv om de ofte oppdages først...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Mapping performance, genetic variation and health in the Coldblooded trotter H-15-47-075

Formålet med dette samarbeidsprosjektet mellom SLU og NMBU var å forbedre prestasjonene, helsa og dyrevelferden hos den norsk-svenske kaldblodstraveren. Eksperter innen klinisk hestemedisin, prestasjonsevaluering og genforskning har analysert genomet for denne hesterasen med hensyn på: 1) prestas...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Patomorfologi och immunbiologi vid Acquired Equine Polyneuropathy (AEP); en nyckel till etiologin? - H1447014

Du kanske har hört talas om silosyke/polyneuropati på häst? Hur flera hästar i samma stall har börjat snubbla med bakbenen, de hårdast drabbade hästarna har gått omkull, blivit liggande, och fått avlivas? Det är så den fruktade nervsjukdomen »acquired equine polyneuropathy», AEP ser ut. Ingen vet...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Runs of homozygosity for bestemmelse av innavlsgrad,effektiv popul.stør. og slektskap innen fjordhest i Nor. og Sve. - H1447015

Runs of homozygosity for bestemmelse av innavlsgrad, effektiv populasjonsstørrelse og slektskap innen og mellom fjordhestpopulasjonene i Norge og Sverige Abstact The project will establish a model for calculation of relationship within and between various Fjord Horse populations (by use of nose...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Forbedret behandling for økt overlevelse etter leddinfeksjon hos føll - H1447051

Målet var å undersøke ledd etter bakterier har kommet inn i sirkulasjonen på føll. Føll hadde blodkar som gikk inn i vekstbrusk slik at bakterier kunne binde seg. Dette førte til infarkt, forsinket forbeining og oppsprekking ved samme mekanisme som osteochondrose. Noen få leddbiter kan skyldes in...

Awarded: NOK 0.63 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK 'Biologisk leddbehandling' - cytokinprofil i Autolog Kondisjonert Serum (AKS) - H1247030

Autologt kondisjonert serum (AKS) er en form for biologisk leddbehandling som brukes i hestepraksis. AKS lages fra pasientens eget blod, ved at blodcellene stimuleres til å produsere kroppens egne betennelsesdempende stoff (cytokiner og vekstfaktorer). Sluttproduktet, kjent som AKS, sprøytes tilb...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Proteiner i osteochondrose: Nøkkelen til hvordan sykdomsprosessen styres og nedarves - H1247099

Prosjektets mål var å finne proteiner som er involvert i styring og arv av osteochondrose. Fra egne studier var det identifisert 4 proteiner som kunne være involvert, og underveis i prosjektet ble resultatene av en stor genetisk undersøkelse på gris også klare, noe som gav opphav til 8 aldri tidl...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Karkanalenes rolle i leddinfeksjoner hos føll - H1147117

Sepsis og infeksjon i ledd er en av de vanligste årsakene til neonatal mortalitet hos føll. Bakgrunnen for bakteriers predileksjon i ledd er ikke kjent. Vekstbrusken hos unge dyr har en egen blodtilførsel som løper i såkalte karkanaler. Studier av gris og fjørfe har vist at bakterier binder seg ...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK In vitro elektrofysiologiske studier av hestens tarmkanal - H1147076

Mage- og tarmlidelser (kolikk) er dessverre et vanlig problem hos hest. Til tross for dette har vi ennå begrenset kunnskap om de underliggende årsaker, noe som er overraskende med tanke på de velferdsmessige og økonomiske konsekvenser kolikk ofte har. I den senere tid har heldigvis flere studier ...

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Smertelindring ved hjelp av lidokain og dexmedetomidin hos hest

Våkne hester: Forsøket blir designet som et cross-over studie med minimum to uker wash-out periode mellom behandlingene. De to behandlingene som skal testes er kontinuerlig infusjon av lidokain og dexmedetomidin. NWR blir registrert på umedisinerte hester , så administeres en bolus av legemiddele...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Akershus

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Day blindness (hemeralopia) in wirehaired dachshunds

Day blindness is a naturally occuring genetic disease in the Norwegian population of wirehaired dachshunds.The disease has also been reported in other breeds, mongrels, human, rats and other species. Hemeralopia in wirehaired dachshund is a retinal disea se where the cones undergo early degenera...

Awarded: NOK 64,023

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Måling av glomerulær filtrasjonsrate hos hund.

Det har lenge vært et stor behov for enkle ikke-radioaktive metoder til måling av nyrefunksjonene hos hund. Som oppfølging av utarbeidelse av en plasma-clearance-metode (bare blodprøver) til estimering av GFR (ref. 24), ble planlegging av dette prosjektet igangsatt. Det er nødvendig med bedre va...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Skeletal lesions in growing dogs with regard to nutrition, growth rate, environmental and genetic factors. Step 2 project number 126935/122.

Complete step 2 of the project: Feeding, growth rate and development of skeletal lesions. Funding through August 1998 - Dec 2000, was granted in 1998 (project no 126035/110) Step 1 Preliminary results: Approx. 500 dogs of the breeds Irish Wolfhound, Newfo rundland, Leonberger and Labrador retriev...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo