0 projects

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Integration and investment behaviour of African migrant entrepreneurs in Europe: Investing at home?

...

Awarded: NOK 40,923

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Utvikling av søknad til Regions of Knowledge - Waste management

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2008-2011

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

"Sats på torsk" konferansen, 10 - 13 februar 2009. Scandic Bergen City.

Søknad om delstøtte til gjennomføring av torskenettverksmøtet for Sats på Torsk, 10 til 13 februar 2009 i Bergen Sats på torsk fokuserer på kunnskapsformidling mellom næring, forvaltning og forskning. Programmet er nå snart ferdig for møtet i februa r for det 11. nasjonale nettverksmøte so...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2008-2009

Location: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Research of improved polymyxin B analogues with reduced nephrotoxicity for use against Gram(-) bacteria by means of platform biocatalytic pr

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Phytochemical diversity of phenyl propanoids in Higher Plants from Earth’s hotspot areas

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2008-2009

Location: Rogaland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

DEgradation MItigation on Proton Exchange Membrane fuel cells (DEMIPEM)

...

Awarded: NOK 83,999

Project Period: 2008-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Technologic and scientific foundation for an international standard for fish farms based on net cage technology

...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2008-2009

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Maritim innovasjon 2009 Sikker sjøtransport - Forskningens utfordring

Den overordnede målsetning med seminaret er å: a) Formidle forskningsresultater fra utvalgte MAROFF og EU-prosjekt relatert til sikker sjøtransport. b) Belyse resultatenes betydning som ledd i en koordinert og langsiktig utvikling av IKT-verktøy for sjøsi kkerhet. c) Gi innspill til framtidig FoU...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Nordic welfare states and the dynamics and effects of ethnic residential segregation (NODES)

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Consumption in Recessions: Practises, values and behaviour

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Enhancing connectivity between research and policy-making in sustainable consumption

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Tools for adaptive forestry

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sammenfattende workshop for prosjektet KUBIK informasjonsutveksling mellom næring og forskning og innspill til plan for næringsutvikling

Prosjektet Kompetanseutvikling i blåskjellnæringa (KUBIK) skal avsluttes i 2008/2009. Prosjektet har sammen med dyrkere utviklet sytem for biomassebestemmelse og kvalitetesvurdering av dyrkete blåskjell. I den forbindelse er det planlagt en åpen workshop som skal sammenfatte erfaringer og vitens...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2008-2009

Location: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Veterinary and farmer integrated health and food safety system

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Møre og Romsdal

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Skoglauget - Økt rekruttering til skognæringen og skogfagsstudier

Søkningen til skogfagutdanningene på høyere nivå har falt dramatisk de siste årene. Opptaket i 2006 var historisk lavt og færre enn 10 studenter startet høyere utdanning i skogfag i Norge (3 ved UMB og 6-7 ved HiH). For 2007 var det en gledelig økning, me d 13 nye bachelor¬studenter i skogfag ved...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a more efficient technology and best practice for the fish processing industry for seperation and re-use of blood and organic

...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Joint Initiative on Sustainable Production of fuels, chemical, materials and energy in advanced biorefinery

...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2008-2010

Location: Viken

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Studietur til San Francisco 4.-8.1.2009

...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Forprosjekt: Utvikling av IKT-baserte betjenings- og styringsssystemer for "FlexiLift" og "FlexiGrip".

Forprosjektet skal utarbeide kravspesifikasjoner som grunnlag for utvikling av et IKT-basert, gjennomgående styrings- og betjeningssystem for FlexiLift 2 og 3 når disse blir anvendt som personheis. I tillegg skal systemet anvendes i FlexiGrip. FlexiLift 2 og FlexiGrip vil dermed gi en totalløsni...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Viken

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Sperr, Anneken Kari, eon ruhrgas rettsvit. kat 3

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2008-2009

Location: Ukjent Fylke

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Developing a 1.2 kW air-to-air single-room heat pump unit for heating, ventilation, and air-conditioning

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Viken

IS-RUOK-EONR-økonomi

Schwefer, Carsten J. eon r økonomi kat 1

...

Awarded: NOK 42,500

Project Period: 2008-2009

Location: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Honig, Thomas, eonr ruhrgas stip kat 1 08/09

...

Awarded: NOK 85,000

Project Period: 2008-2009

Location: Ukjent Fylke

INFRA-Infrastrukturtiltak

Pilotprosjekt FFA Forskningsinstituttenes Fellesarena

...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

INTEGRATED TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN OFFSHORE SHIPPING COMPANIES

In this project we emphasize the development of a value chain integrated total quality management system contributing to strategic entrepreneurship of offshore shipping companies. This includes the development of business intelligence systems for new comp lex products in arctic operations. We foc...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Helland, Ingvill, eon r juss 08

...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2008-2008

Location: Ukjent Fylke

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

An Universal Flexible Low-cost Plumbing and Heating pipe system fully Environment-compatible by using innovative Nanoparticle technology

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Integrated Spray System; with Reduced Energy Consumption and Waste, with Enhanced Functionality to Improve Competitiveness of EU SME Manufac

...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Prosjekteringsetableringsstøtte til etablering for en EU-koordinator for Innlandet m/ Gjøvik Kunnskapspark AS - 193804/D10 - 195938/I10

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Innlandet

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Klambach, Karolin, eon ruhrgas stat kat 1

...

Awarded: NOK 85,000

Project Period: 2008-2009

Location: Ukjent Fylke