0 projects

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen til Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU for diagnostisering av prostatakreft

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til NTNU - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, hjerteforskning

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen til UiB, grunnforskning kreft

...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2017-2025

Location: Vestland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

State of Norwegian Entrepreneurship

...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Agder

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Biidrag til OECD for arbeid med å harmonisere definisjoner for innovasjon i Oslo-manualen med tilstøtende kodesystemer.

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2017-2017

Location: Ukjent Fylke

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Helseinnovatørskolen 2016

Helseinnovatørskolen Helseinnovatørskolen gir helse- og livsvitenskapsforskere verktøy og innsikt i hvordan innovasjon kan komme pasienter, helsevesenet og samfunnet vårt til gode. Det medisinske fakultet ved UiO er først ute i Norden med å etablere en ?Helseinnovatørskole.? Helseinnovatørsko...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra KG Jebsen til senter for tromboseforskning (TREC) ved UiT - Norges arktiske universitet

...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til forskning på Alzheimersb ved Univeritetet i Oslo

...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) til allmennmedisinsk forskning ved UiO

...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Statoil Petroleum AS til Handelshøyskolen BI, energiøkonomi

...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NORSAR

...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til CMR AS

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Norforsk

...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i medisin og odontologi, UiB

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Awarded: NOK 24.6 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Vestland

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i odontologi, UiO

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i psykologi, NTNU

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i medisin, NTNU

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i psykologi, UiO

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i psykologi, UiT

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Agderforskning AS

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Agder

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i medisin, UiO

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Awarded: NOK 25.9 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i medisin, UiT

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i psykologi, UiB

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Vestland

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NRP-instituttene

...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Møre og Romsdal

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Bidrag til OECD for støtte til case studies knyttet til bioøkonomi

...

Awarded: NOK 96,030

Project Period: 2017-2018

Location: Ukjent Fylke

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Arrangementsstøtte: War on Cancer

...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Ukjent Fylke

DIP-Design Pilot

DP052 Svinaktig god lønnsomhet - økt produktivitet for svineprodusentene!

...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Innlandet

DIP-Design Pilot

DP067 Lease the outfit

...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Bergens forskningsstiftelse til medisinsk fakultet ved UiB

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra K. G. Jebsen til UiB, senter for hjernekreft

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland