0 projects

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

VIOLM - Visually Impaired Online Learning Model

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Samhandling i offentlig sektor

Semicolon II vil gi et bidrag til å skape en effektiv og verdiøkende offentlig sektor ved bedret elektronisk samhandling på tvers av etater og forvaltningsnivåer. Prosjektet fokuserer på nye organisasjons- og styringsmodeller, slik som forpliktende samarb eid og nettverk mellom ulike aktører, som...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MobiHealth: Developing Health Service Networks through Mobile Solutions in Low Resource Settings

-

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Distribuert opplæring ved hjelp av delte ressurser og tynne klienter

Kirurgisk simulering utgjør mye av fundamentet i systemer for distribuert opplæringen av kirurgiske ferdigheter som vi arbeider med i dette prosjektet. En side av prosjektet ser på effekten av å trene laparoskopi på simulator og hvordan vi kan måle denne treningseffekten. En multisenterstudie me...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Tidal News: a Middleware Platform for Adaptive and Dependable Data Dissemination in the Internet of Systems

Tidal News prosjektet har oppnådd resultater som har hatt innvirkning på velkjente Internett tjenester som Spotify, og Internet og TV leverandør Altibox. Spotify er viden kjent for sin musikkstrømmetjeneste til titalls millioner av kunder i Europa og Nord-Amerika. Utover å tilby øyeblikkelig...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Games - Design and Research Conference

...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2010-2010

Location: Møre og Romsdal

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

RHYME - Co-creation through tangible interaction and music

Partnere i RHYME prosjektet er Senter for Musikk og Helse ved Musikkhøyskolen (NMH), Institutt for Design ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO) og Institutt for Informatikk (IfI) ved Universitetet i Oslo. Prosjektet startet med en omfattende aksjonsbasert studie av den første prototype...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2010-2017

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Real-time wireless communication for process control

De siste årene har det vært en eksplosiv utvikling i teknologi og internasjonale standarder for trådløs kommunikasjon. Dette har blant annet lagt til grunnlaget for utvikling og bruk av trådløse sensornettverk, som er definert som en samling av fysisk spr edte, selvstendige enheter med sensorer s...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Akershus

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Semantic Days 2010

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2010-2010

Location: Akershus

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Brukerundersøkelse for universell utforming av IKT - fra forskning til praksis

...

Awarded: NOK 5,449

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

12th NASA-ESA Workshop on Product Data Exchange

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Sustainable and green solutions for online media in enhanced networks

The rapid growth of legal and illegal peer-to-peer (P2P) file sharing services, combined with social network services (SNS), creates not only new opportunities but also several challenges to the digital media industry: - How to monitor traffic with a di gital content to secure fair revenue to r...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Art.on.Wires

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Inclusive identity management in new social media

Målsetningen i e-Me prosjektet var å bidra med ny kunnskap for å gjøre identitetsforvaltning og autentiseringsmekanismer mer brukervennlig og tilgjengelig, men uten å svekke kravene til personvern og sikkerhet. Bakgrunnen for prosjektet er at en betydelig andel av befolkningen opplever at innlog...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NFC city

NFC (Near Field Communication) har blitt ansett å være en av de mest lovende plattformene for innovasjon innen mobile tjenester. Området har vært preget av mangel på NFC tjenester og følgende liten etterspørsel etter NFC telefoner. På denne bakgrunn ble NFC City startet som et brukerstyrt innovas...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Akershus

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

EFR - en teknologiplattform for verdens mest energivennlige radiokommunikasjonsløsninger

Med Energy Micro sin introduksjon av mikrokontrolleren EFM32, har markedet tydeliggjort sine behov og gitt tilbakemeldinger med ønske om integrasjon også av lavenergi radio. Energy Micro vil med Energy Friendly Radio (EFR) plattformen utvikle verdens mes t energivennlige digitalradio for smalbån...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DreamWorld - sømløs integrering av nettbaserte 3D-spill og sosiale nettverk

Funcoms teknologi for 3D onlinespill, Dreamworld, er svært kompleks programvare i verdensklasse innen sjangeren. Denne teknologien muliggjør at hundretusener av spillere kan møtes i en virtuell, grafisk verden på internett, hvor de kan samarbeide om å løs e oppgaver og utfordringer ved hjelp av i...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

GROW 2010

...

Awarded: NOK 24,999

Project Period: 2010-2010

Location: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Overført restbevilgning fra prosjekt 180133/S10 "Distribusjon og styring av personalisert, medierikt innhold i en utvidet hjemmesfære"

Prosjektet er siste delfinansiering av to doktorgradsstipendier opprinnelig tilknyttet Telenors WellCom prosjekt. Doktorgradene er innen temaene sømløs og personalisert tjenesteaksess. Den første skal omhandle samspill mellom brukerterminal og hjemmets ut styr, og den andre skal utvikle mekanisme...

Awarded: NOK 0.83 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Akershus

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

LILAN Call 1; Innovations in Cross-Border Living Lab Structures - Empowering Users in Real Life Settings

...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

MobileMonday to års jubileum i Norge - Mobile Social Media & Telecoms 2.0

...

Awarded: NOK 35,149

Project Period: 2010-2010

Location: Akershus

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

The Network as a Space and Medium for Collaborative Interdisciplinary Art Practice

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EVICARE - Evidence-based care processes: Integrating knowledge in clinical information systems

I løpet av 2014 har prosjektet nådd mange innovasjons- og utbredelsesmål. Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse som kom i 2014 er gjort tilgjengelig i MAGIC (WP2/3) et system for forvaltning og presentasjon av kliniske retningslinjer integrert med DIPS EPJ. Det e...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NOKIOS, Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NOKOBIT / NIK

...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2009-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Illustrated Ultrasound - Supporting Communication between Radiologist, Ultrasound Examiner, and Patient with Interactive Visualization

Ultrasound is reported to be difficult to interpret by medical personnel and is nearly impossible to understand by non-expert observer. This project aims at technology which effectively handles this interpretation challenge for better intra-clinical and d octor-to-patient communication. Potential...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Autonomy and Automation in an Information Society for All

Forskningsprosjektet Autonomi og automatisering i et informasjonssamfunn for alle (A3: 2009-2014) har hatt som mål 1) å bidra til en ny forståelse for hvordan digital automatisering av offentlige tjenester samspiller med behovet for autonomi og handlingsrom hos brukere av disse tjenestene, og e...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

European and Nordic Project Partnering for the ICT and new media markets

...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

CityMobil Conference Trondheim 26-27-August 2009

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2009

Location: Ukjent Fylke

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

International Summer School on "Events, Publish/Subscribe and Systems"

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo