41,709 projects

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Energy Efficient Computing Systems Based on Heterogeneous Multi-core Platform, Jingfeng Zang - kinesisk statsstipendiat 2013/14

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

The effects of swimming stress-responsiveness on the host-virus responses in salmon, Dongmei Ma - kinesisk statsstipendiat 2013/14

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Analysis of the quantitative genetics and molecular markers associated with growth traits, Huaping Zhu - kinesisk statsstipendiat 2013/14

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Novel microbes for high level production of the omega3-fatty acid DHA and astaxanthin from biomass feedstocks

Thraustochytrider er marine, eukaryote mikroorganismer, der noen arter produserer høye nivåer av den marine omega3-fettsyren DHA. I tidligere samarbeidsprosjekter ved SINTEF og NTNU innen bioprospektering ble det etablert en samling av thraustochytrider. Blant disse ble det identifisert stammer s...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Accountability relations in the Norwegian and German immigration sector

The project ´Reforming the Welfare State: Accountability, Democracy and Management`, headed by professor Per Lægreid and located at the UNI Rokkan Centre, investigates how welfare reforms influence responsibility relations, i.e. accountability. The proje ct´s point of departure is recent welfare...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2013-2013

Location: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Set 6: Nye IEA 43 - Mobilizing Sustainable Bioenergy Supply Chains

IEA Bioenergy ble etablert av International Energy Agency (IEA) i 1978 med sikte på forbedre samarbeid og informasjonsflyt mellom land som har nasjonale programmer innen bioenergi forskning, utvikling og distribusjon. Norge, representert ved Skog og Lands kap og Energigården har bidratt til og dr...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Akershus

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS A Complex Nordic Perspective on the Evacuation of Finnish War Children during WWII: children, war politics, and childhood experts.

This proposal comprises a plan for a series of exploratory research workshops on the evacuation and repatriation of Finnish war children during and after WWII. Approximately 70,000 children were transported from various parts of Finland, most of them bein g sent to Sweden and a smaller number to ...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Ukjent Fylke

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Implementation of a commercial medical detector for synchrotron based total scattering experiments

Dette prosjektet skal utvikle en teknikk for å studere den lokale strukturen i kompliserte materialer. Ved å bruke røntgenstråler fra en svært sterk røntgenkilde i Grenoble (en synkrotron), vil vi få informasjon om hvordan atomene er ordnet inne i materialene. Vanligvis gir undersøkelser av mater...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Antarctic ice shelf - shelf - slope exchange study

Ice-ocean interactions and circulation below the ice shelves fringing the Antarctic continent are of great climatic interest since they determine the basal melt rates which influencing a) the ice shelf mass balance and thus its capacity to buttress the ic e sheet feeding them and b) the productio...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

IS-RUOK-EONR-økonomi

Double Degree between Norwegian School of Economics (NHH) and The University of Mannheim

With this application I seek support for my stay in Germany from the period 09.2013 to 09.2014. As a participant in the Double Degree collaboration between Norwegian School of Economics (NHH) and The University of Mannheim, I will spend one year studying in Mannheim during the academic year 2013...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2013-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

The Competition Market of Classification Societies

Two current events have caused the following synopsis and decision to research on this topic: The Competition Market of Classification Societies - A legal economic and comparative analysis of the market and liability of Classification Societies under Germ an, Norwegian and English Law. On the on...

Awarded: NOK 94,000

Project Period: 2013-2014

Location: Ukjent Fylke

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt beslutningsstøtte for tonnasje-allokering og planlegging

Dette forprosjektet skal viderutvikle grunnlaget for et hovedprosjekt hvor man ønsker å utvikle innovative løsninger for å kunne ta hensyn til disse aspektene (og andre) i en helhetlig planleggingsprosess, slik at man i langt større grad enn i dag kan utn ytte potensialet som ligger i flåten. Man...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Short Sea Transport - SST

Forprosjektet hovedmål er å bygge opp et konsortium som kan bidra til å oppnå målene i hovedprosjektet og utvikle en søknad til MAROFF-programmet med søknadsfrist 16. oktober 2013. Dette gjøres ved å a) Spesifisere prosjektorganisasjon b) Vurdere tilbak emelding fra behandlingen av tidligere sø...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Rogaland

IS-RUOK-EONR-økonomi

Exchange semester at BI Norwegian Business School in Oslo

With my interest for international management, and my special affinity for different cultures, I pursue the goal of working for an internationally operating company. Experiencing different cultures is a crucial factor for managing future challenges in a m ulticultural world. Studying at BI Norweg...

Awarded: NOK 46,000

Project Period: 2013-2013

Location: Ukjent Fylke

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt maritim offshore logistikk optimering

I dette forprosjektet ønsker vi å viderutvikle grunnlaget for et hovedprosjekt hvor det skal utvikles kvantitative modellbeskrivelser av avanserte transport- og logistikkoperasjoner. Disse modellbeskrivelsene vil så benyttes som beslutningsstøtteverktøy f or å sikre en ressurseffektiv utnyttelse ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Rogaland

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Utvikling av nettverk innen stedsforskning

"Stedsnettverket" har arranger to workshops, i Kristiansand og Trondheim. I første workshop var det stor enighet om at en ønsker å samarbeide om konkrete prosjekt, og flere modeller og typer prosjekt ble diskutert. Blogginnlegg og nettdiskusjoner ble drøftet inngående. Nettverket har Facebookside...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IS-RUOK-EONR-økonomi

Application for the E.ON Ruhrgas personal mobility grant for the period of study at Universität Mannheim, fall 2013 - spring 2014

See the attached letter of motivation.

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2013-2015

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative products and technology-driven utilisation of rest raw materials (INTEREST)

InteRest-prosjektet fokus har vært på å bruke restråstoff fra nærings- og sjømatindustrien i prosesser som resulterer i nye verdiskapende produkter. Prosjektets mål har vært å utnytte disse materialene som ernæring til utvalgte sopp- og bakteriekulturer for produksjon av 1) høyverdige flerumetted...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Erasmus semester at Oslo University

I will complete my third semester of the Master's program "Social Science Conflict Studies" (which I started at Augsburg University in October 2012) abroad, at Oslo University. There I will attend courses belonging to the Master's program "Peace and Confl ict Studies" in order to get an insight i...

Awarded: NOK 46,000

Project Period: 2013-2013

Location: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Exchange Semester in Norway

Please look at my letter of motivation, where I described the motives in detail.

Awarded: NOK 47,000

Project Period: 2013-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Changing Welfare States and the Consequences in the Context of European Integration

The project takes a look at the changing welfare states in Europe in the European context. Political and welfare systems and policies are challenged by increasingly diverse and complexe societies. These challenges cannot be thought about without putting t hem into a more global context. In partic...

Awarded: NOK 46,000

Project Period: 2013-2013

Location: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Exchange semester

Exchange semester

Awarded: NOK 46,000

Project Period: 2013-2013

Location: Ukjent Fylke

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

DM-ETRAMS - Research on requirements for a future maritime Electronic Task Risk Assessment and Management System

Docmap has entered a partnership with the Swedish ferry company Stena Line. It is the goal of the partnership to conduct an R&D Innovation Project under the MAROFF programme and to apply for funding. This project will be called DM-ETRAMS (Docmap Electroni c Task Risk Assessment and Management Sys...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Anleggsintegritet ved krevende maritime operasjoner

Formålet med prosjektet som skal etableres er å designe, utvikle og demonstrere en prototyp av beslutningsstøttesystem for overvåking av belastning og deformasjoner på eksponerte oppdrettsanlegg. Systemet skal kombinere data fra sensorer, numeriske modell er og erfaringsdata for å gi løpende over...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-RUOK-EONR-økonomi

Earnings quality, Non-audit Services, and Investors' Perceptions: Empirical Evidence from Germany

The potential harmful effect on the accounting numbers of the provision of audit and non-audit services (NAS) to audit clients is perhaps the most debated auditing issues among policy makers, regulators, and the profession (European Commission 2010, 2011) . The purpose of our study is to invest...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2013-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Taking a semester abroad in Norway - a thrill of anticipation and reasons why

Since autumn 2011 I am a student at the University of Mannheim, aiming a Bachelor o. Sc. in business administration, curr. 4th semester. But why did I choose Norway and the Norges Handleshoyskole? In order to give an answer, I have to reach back a little bit. I was born in Romania but we moved t...

Awarded: NOK 46,000

Project Period: 2013-2013

Location: Ukjent Fylke

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Konferansen IRIS/SCIS 2013: Information Systems Research Seminar in Scandinavia og Scandinavian Conference of Information Systems.

Konferansen IRIS: Information Systems Research Seminar in Scandinavia ble startet for 36 år siden i Finland for å tilby PhD-studenter en arena for diskusjon av egen forskning med seniorer fra de skandinaviske landene. Den årlige konferansen ble etterhvert arrangert av andre universiteter i andre...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

iObserve. A Multipurpose Platform for Visitor Studies and Audience Research

The overarching idea in iObserve is to develop an existing prototype from the CONTACT project into a market-ready product used to conduct visitor studies in museums, cultural heritage organizations and other institutions in the cultural sector. iObserve is a unique and innovative tablet-based a...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Smarte skip - gjennom kombinasjon av datainnhenting, simulering og avansert teknologi

Med "smarte skip" menes her skip som kan gi beslutningstakere om bord nye muligheter for å ta de riktige beslutningene. Tradisjonelle sensor- og måledata for posisjon, vind, bølge, propulsorer, vinsjer, kraner osv. kombineres med avanserte simulatormodell er, historiske data og intelligente/smart...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Møre og Romsdal

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Self-healing Hydrogels for Nanomedicine: Understanding the Fundamentals through Neutron & X-ray Scattering combined with Model Systems

Biologiske systemer har en fascinerende egenskap til å reparere seg selv etter brudd og slitasje. Såkalte ?selv-helende ? self healing? systemer kan dannes av forholdsvis enkle polymerer som assosierer til nettverksstrukturer via ?self-assembly. I dette prosjektet er vi primært interessert i å...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo