0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics. Read more...


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

Les mer...

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Klimaformidling - mange målgrupper og store utfordringer

...<strong>CICERO</strong> Senter for klimaforskning har formidling som...brukerrettet og allmennrett klimaformidling. <strong>CICERO</strong> er ett av klimaforskningsmiljøene som tar...miljøer for å dekke behovene i målgruppen. <strong>CICERO</strong> er godt rustet til å legge til rette for...

Awarded: NOK 0.69 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimaendringer - et undervsiningsprogram på viten.no

...er elever på ungdomstrinnet og videregående <strong>skole</strong>. Programmet skal dekke de mest sentrale...i et samarbeid mellom Naturfagsenteret, <strong>CICERO</strong>, NAROM og Utdanningsetaten i Oslo kommune....i forskningsrapporter fra FNs klimapanel og <strong>CICERO</strong> og et rammeverk for dybdelæring og...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimakommunikasjon: undervisningsopplegg for skoleelever

...dem. Gode initiativ, som Klimapilotene og Klima<strong>skole</strong>n.no til Oslo kommune er allerede på plass....som ønsker seg foredrag fra klimaforskere ved <strong>CICERO</strong>. De fleste holder ikke til i Oslo. Det er... På bakgrunn av dette utviklet vi på <strong>CICERO</strong> et pilotprosjekt for å formidle fronten av...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

FORM-Formidling

Støtte til CICEROs informasjonsvirksomhet

...<strong>CICERO</strong>s informasjonsvirksomhet er pålagt gjennom...Informasjonsvirksomheten til <strong>CICERO</strong> er omfattende, fra utgivelse av tidsskriftet...den offentlige debatten om klimaspørsmålet. <strong>CICERO</strong> bruker i dag i størrelsesorden 2,5 - 3,0...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

KlimaDidakt: Klimaforskere i møte med elever og lærere

...løsninger. Målgrupper er elever på grunn<strong>skole</strong>ns ungdomstrinn og videregående skole, og...Dette er vektlagt i de nye læreplanene for <strong>skole</strong>n, og setter mål som er utfordrende for lærere...I prosjektet samarbeider didaktikere ved <strong>Skole</strong>laboratoriet NTNU med Nasjonalt senter for...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning CICERO 2021-2022

...Europa og ERC med frist i 2021 og 2022. <strong>CICERO</strong> har økt antall EU-prosjekter betydelig fra...i 2021, hvorav vi koordinerer to prosjekter. <strong>CICERO</strong> ønsker å fortsette å bidra til europeisk...i andre klynger er også svært relevant for <strong>CICERO</strong>. Videre satser flere av våre forskere også...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2019

...i Horizon 2020 med søknadsfrist i 2018. <strong>CICERO</strong> har etablert et internt prosjekt for å styrke...gjennomføring av nye EU-prosjekter. <strong>CICERO</strong> ønsker å bidra sterkere til europeisk...for å koordinere EU-prosjekter i kommende år. <strong>CICERO</strong> ønsker å øke posisjoneringsaktiviteten, med...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018 - CICERO

...for Open Access-artikler fra 2018. <strong>CICERO</strong> har betalt APC for 5 artikler i...

Awarded: NOK 32,000

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019 - CICERO

...for Open Access-artikler fra 2019. <strong>CICERO</strong> har betalt APC for 4 artikler i...

Awarded: NOK 23,000

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FORM-Formidling

Støtte til CICEROs informasjonsvirksomhet

...<strong>CICERO</strong>s informasjonsvirksomhet er pålagt gjennom...Informasjonsvirksomheten til <strong>CICERO</strong> er omfattende, fra utgivelse av tidsskriftet...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2018

...i Horizon 2020 med søknadsfrist i 2018. <strong>CICERO</strong> har etablert et internt prosjekt for å styrke...på fremtidig koordinering av EU-prosjekter. <strong>CICERO</strong> ønsker å bidra sterkere til europeisk...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2016

...i Horizon 2020 i løpet av 2015. <strong>CICERO</strong> ønsker å bidra sterkere til europeisk...kostbare aktiviteter for institutter som <strong>CICERO</strong>, og økt innsats på dette feltet innebærer en...medfører dermed at en enda større andel av <strong>CICERO</strong>s grunnbevilgning vil gå til utvikling og...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2017

...å posisjonere seg på feltet klimatjenester. <strong>CICERO</strong> ønsker å bidra sterkere til europeisk...kostbare aktiviteter for institutter som <strong>CICERO</strong>, og økt innsats på dette feltet innebærer en...medfører dermed at en enda større andel av <strong>CICERO</strong>s grunnbevilgning vil gå til utvikling og...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Behavioral and Institutional Components of Climate Change Policies

...uncertainties. Dr. Kroll's visit at <strong>CICERO</strong> would provide him the opportunity to do...change issues from different perspectives. <strong>CICERO</strong> provides an ideal opportunity for doing so....

Awarded: NOK 97,000

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Atmospheric pollution effects on local, regional and global scales - an integrated approach.

...and will be coop erating closely with IPCC. <strong>CICERO</strong> is lead institution. The project will be led...Seip, University of Oslo, Kristin Aunan, <strong>CICERO</strong> and Haakon Vennemo,...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

...for Open Access-artikler fra 2020. <strong>CICERO</strong> har betalt APC for 5 artikler i...

Awarded: NOK 34,000

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2021

...for Open Access-artikler fra 2021. <strong>CICERO</strong> har betalt APC for sju tellende artikler i...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Visiting Researcher Grant for Assoc Prof Frank Jotzo

...project is for a one-month research visit to <strong>CICERO</strong> by Associate Professor Frank Jotzo of the...There are several parallel projects at ANU, <strong>CICERO</strong>, and UiO on supply-side policies. The visit...emissions. This is an area where both ANU and <strong>CICERO</strong> are actively working. During the visit, Dr...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2015

...i Horizon 2020 i løpet av 2015. <strong>CICERO</strong> har ambisjoner om å videreføre sitt...kostbare aktiviteter for institutter som <strong>CICERO</strong>, og økt innsats på dette feltet innebærer en...medfører dermed at en enda større andel av <strong>CICERO</strong>s grunnbevilgning vil gå til utvikling og...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Workshop for å utvikle klimatjenester for norske kommuner

...workshopen er del av et felles initiativ fra <strong>CICERO</strong> og NGI, som skal være et nødvendig supplement...deres tilpasningsarbeid. Initiativet til <strong>CICERO</strong> og NGI springer ut fra pågående og tidligere...

Awarded: NOK 12,887

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Global Carbon Project Scientific Steering Committee Meeting 2015

...the Executive Directors. On 22-24 June 2015 <strong>CICERO</strong> will host the annual GCP meeting. This will...in total). This is a great opportunity for <strong>CICERO</strong>, and Norway more broadly, to show commitment...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Verktøy for reduksjon av CO2-avtrykk i norsk kultursektor

...Strix TV og ledende klimaforskere, <strong>CICERO</strong> Senter for klimaforskning sammen for å...på innhentet data om produksjonsrutiner vil <strong>CICERO</strong> beregne avtrykk og vekte alle deler av en...sceneoppsetning og festivalarrangement. <strong>CICERO</strong> vil i tillegg synliggjøre bærekraftige...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Visiting Researcher Grant for Dr Thomas Gasser

...<strong>CICERO</strong> and LSCE have discussed initiating more...on many research areas that directly link <strong>CICERO</strong> and LSCE. It is an opportune time for Dr...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Grønne arbeidsprosesser i norske næringer

...prosesser og produksjon. Med oss har vi <strong>Cicero</strong>(FoU) og interesseorganisasjonen Virke (Grønt...ledd i dagens arbeidsprosesser. Dataen vil gi <strong>Cicero</strong> grunnlag til å vekte hvert ledds...med prosjektets eksterne FoU leverandør, <strong>Cicero</strong> Senter for Klimaforskning, lagt grunnlaget...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

The Global Carbon Budget and Carbon Atlas

...transition to Future Earth. From 2012 to 2017 <strong>CICERO</strong> is represented on the Scientific Steering...The objective of this project is to solidify <strong>CICERO</strong>'s role updating, communicating, and...th is area. This will ensure Norway and <strong>CICERO</strong> has a crucial position in the global change...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2020

...i Horizon 2020 med søknadsfrist i 2020. <strong>CICERO</strong> ønsker å bidra sterkere til europeisk...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Adapting to Climate Change: Proposal for a Strategic Institute Program

...on adaptation is still in its infancy. <strong>CICERO</strong>’s past and ongoing research on climate change...for a Strategic Institute Program (SIP) at <strong>CICERO</strong> will support cutting-edge research on climate...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Etablering av ToPDAd-prosjektet

...i Europa på makroøkonomiske indikatorer, skal <strong>CICERO</strong> videreutvikle den makroøkonomiske modellen...studert i en egen komponent i ToPDAD, der <strong>CICERO</strong> ikke deltar. I GRACE-modellen er...http:/topdad.services.geodesk.nl/ <strong>CICERO</strong>s ansvar var å legge et metodegrunnlag for...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Nettverk for utnyttelse av bredbånd i pedagogisk arbeid

...til kvalitetsheving og forbedrede resultater i <strong>Skole</strong>etatens satsning på IKT der målsettingen er at...læringsutbyttet i fagene. Grunntank en er at <strong>Skole</strong>utvikling skjer best når skoler samarbeider og...nytte av hverandres erfaringer og tanker rundt <strong>skole</strong>utvikling. Skoleadministrasjonen legger...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Med mappe som møteplass - Samarbeid for elevens læring i overgangen mellom ungdomtrinn og videregående skole

...elevens opplevelser av overgangen mellom grunn<strong>skole</strong> og videregående skole som hovedfokus. Det...forventninger til egen læring i videregående <strong>skole</strong>, hvordan de opplever overgangen den første...for v idere utvikling i videregående <strong>skole</strong>. Vi ønsker å rette søkelys på foreldrenes og...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland