0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics. Read more...


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

Les mer...

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Klimaformidling - mange målgrupper og store utfordringer

...CICERO Senter for klimaforskning har formidling som...brukerrettet og allmennrett klimaformidling. CICERO er ett av klimaforskningsmiljøene som tar...miljøer for å dekke behovene i målgruppen. CICERO er godt rustet til å legge til rette for...

Awarded: NOK 0.69 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimaendringer - et undervsiningsprogram på viten.no

...er elever på ungdomstrinnet og videregående skole. Programmet skal dekke de mest sentrale...i et samarbeid mellom Naturfagsenteret, CICERO, NAROM og Utdanningsetaten i Oslo kommune....i forskningsrapporter fra FNs klimapanel og CICERO og et rammeverk for dybdelæring og...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimakommunikasjon: undervisningsopplegg for skoleelever

...dem. Gode initiativ, som Klimapilotene og Klimaskolen.no til Oslo kommune er allerede på plass....som ønsker seg foredrag fra klimaforskere ved CICERO. De fleste holder ikke til i Oslo. Det er...På bakgrunn av dette utviklet vi på CICERO et pilotprosjekt for å formidle fronten av...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

FORM-Formidling

Støtte til CICEROs informasjonsvirksomhet

...CICEROs informasjonsvirksomhet er pålagt gjennom...Informasjonsvirksomheten til CICERO er omfattende, fra utgivelse av tidsskriftet...den offentlige debatten om klimaspørsmålet. CICERO bruker i dag i størrelsesorden 2,5 - 3,0...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning CICERO 2023-2024

...i Horisont Europa med frist i 2023 og 2024. CICERO har økt antall EU-prosjekter betydelig fra...til 19 aktive prosjekter i løpet av 2022. CICERO koordinerer to prosjekter, og er foreløpig...vurderer å koordinere en med frist i 2024. CICERO ønsker å fortsette å bidra til europeisk...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

KlimaDidakt: Klimaforskere i møte med elever og lærere

...løsninger. Målgrupper er elever på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole, og...Dette er vektlagt i de nye læreplanene for skolen, og setter mål som er utfordrende for lærere...I prosjektet samarbeider didaktikere ved Skolelaboratoriet NTNU med Nasjonalt senter for...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning CICERO 2021-2022

...Europa og ERC med frist i 2021 og 2022. CICERO har økt antall EU-prosjekter betydelig fra...i 2021, hvorav vi koordinerer to prosjekter. CICERO ønsker å fortsette å bidra til europeisk...i andre klynger er også svært relevant for CICERO. Videre satser flere av våre forskere også...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2019

...i Horizon 2020 med søknadsfrist i 2018. CICERO har etablert et internt prosjekt for å styrke...gjennomføring av nye EU-prosjekter. CICERO ønsker å bidra sterkere til europeisk...for å koordinere EU-prosjekter i kommende år. CICERO ønsker å øke posisjoneringsaktiviteten, med...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019 - CICERO

...for Open Access-artikler fra 2019. CICERO har betalt APC for 4 artikler i...

Awarded: NOK 23,000

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018 - CICERO

...for Open Access-artikler fra 2018. CICERO har betalt APC for 5 artikler i...

Awarded: NOK 32,000

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

FORM-Formidling

Støtte til CICEROs informasjonsvirksomhet

...CICEROs informasjonsvirksomhet er pålagt gjennom...Informasjonsvirksomheten til CICERO er omfattende, fra utgivelse av tidsskriftet...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2018

...i Horizon 2020 med søknadsfrist i 2018. CICERO har etablert et internt prosjekt for å styrke...på fremtidig koordinering av EU-prosjekter. CICERO ønsker å bidra sterkere til europeisk...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Behavioral and Institutional Components of Climate Change Policies

...uncertainties. Dr. Kroll's visit at CICERO would provide him the opportunity to do...change issues from different perspectives. CICERO provides an ideal opportunity for doing so....

Awarded: NOK 97,000

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2017

...å posisjonere seg på feltet klimatjenester. CICERO ønsker å bidra sterkere til europeisk...kostbare aktiviteter for institutter som CICERO, og økt innsats på dette feltet innebærer en...medfører dermed at en enda større andel av CICEROs grunnbevilgning vil gå til utvikling og...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2016

...i Horizon 2020 i løpet av 2015. CICERO ønsker å bidra sterkere til europeisk...kostbare aktiviteter for institutter som CICERO, og økt innsats på dette feltet innebærer en...medfører dermed at en enda større andel av CICEROs grunnbevilgning vil gå til utvikling og...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Atmospheric pollution effects on local, regional and global scales - an integrated approach.

...and will be coop erating closely with IPCC. CICERO is lead institution. The project will be led...Seip, University of Oslo, Kristin Aunan, CICERO and Haakon Vennemo,...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Visiting Researcher Grant for Assoc Prof Frank Jotzo

...project is for a one-month research visit to CICERO by Associate Professor Frank Jotzo of the...There are several parallel projects at ANU, CICERO, and UiO on supply-side policies. The visit...emissions. This is an area where both ANU and CICERO are actively working. During the visit, Dr...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

...for Open Access-artikler fra 2020. CICERO har betalt APC for 5 artikler i...

Awarded: NOK 34,000

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2021

...for Open Access-artikler fra 2021. CICERO har betalt APC for sju tellende artikler i...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2015

...i Horizon 2020 i løpet av 2015. CICERO har ambisjoner om å videreføre sitt...kostbare aktiviteter for institutter som CICERO, og økt innsats på dette feltet innebærer en...medfører dermed at en enda større andel av CICEROs grunnbevilgning vil gå til utvikling og...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Workshop for å utvikle klimatjenester for norske kommuner

...workshopen er del av et felles initiativ fra CICERO og NGI, som skal være et nødvendig supplement...deres tilpasningsarbeid. Initiativet til CICERO og NGI springer ut fra pågående og tidligere...

Awarded: NOK 12,887

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Global Carbon Project Scientific Steering Committee Meeting 2015

...the Executive Directors. On 22-24 June 2015 CICERO will host the annual GCP meeting. This will...in total). This is a great opportunity for CICERO, and Norway more broadly, to show commitment...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Visiting Researcher Grant for Dr Thomas Gasser

...CICERO and LSCE have discussed initiating more...on many research areas that directly link CICERO and LSCE. It is an opportune time for Dr...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Grønne arbeidsprosesser i norske næringer

...prosesser og produksjon. Med oss har vi Cicero(FoU) og interesseorganisasjonen Virke (Grønt...ledd i dagens arbeidsprosesser. Dataen vil gi Cicero grunnlag til å vekte hvert ledds...med prosjektets eksterne FoU leverandør, Cicero Senter for Klimaforskning, lagt grunnlaget...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

The Global Carbon Budget and Carbon Atlas

...transition to Future Earth. From 2012 to 2017 CICERO is represented on the Scientific Steering...The objective of this project is to solidify CICERO's role updating, communicating, and...th is area. This will ensure Norway and CICERO has a crucial position in the global change...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2020

...i Horizon 2020 med søknadsfrist i 2020. CICERO ønsker å bidra sterkere til europeisk...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Verktøy for reduksjon av CO2-avtrykk i norsk kultursektor

...Strix TV og ledende klimaforskere, CICERO Senter for klimaforskning sammen for å...på innhentet data om produksjonsrutiner vil CICERO beregne avtrykk og vekte alle deler av en...sceneoppsetning og festivalarrangement. CICERO vil i tillegg synliggjøre bærekraftige...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Adapting to Climate Change: Proposal for a Strategic Institute Program

...on adaptation is still in its infancy. CICERO’s past and ongoing research on climate change...for a Strategic Institute Program (SIP) at CICERO will support cutting-edge research on climate...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Etablering av ToPDAd-prosjektet

...i Europa på makroøkonomiske indikatorer, skal CICERO videreutvikle den makroøkonomiske modellen...studert i en egen komponent i ToPDAD, der CICERO ikke deltar. I GRACE-modellen er...http:/topdad.services.geodesk.nl/ CICEROs ansvar var å legge et metodegrunnlag for...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Nettverk for utnyttelse av bredbånd i pedagogisk arbeid

...til kvalitetsheving og forbedrede resultater i Skoleetatens satsning på IKT der målsettingen er at...læringsutbyttet i fagene. Grunntank en er at Skoleutvikling skjer best når skoler samarbeider og...nytte av hverandres erfaringer og tanker rundt skoleutvikling. Skoleadministrasjonen legger...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo