742 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Attitudes for peace: Postconflict public opinion

Hva tenker folk om tiltakene og endringene som er ment å skape fred i land rammet av borgerkrig? Det korte svaret er ganske enkelt: vi vet ikke. Forskningsprosjektet 'Attitudes for peace' tar opp dette spørsmålet ved hjelp av nasjonale spørreundersøkelser i tre land der innbyggerne har opplevd bo...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRISAM2-FRIPRO forskerprosjekt, samfunnsvitenskap

Airborne: Pollution, Climate Change, and Visions of Sustainability in China

Da befolkningen i Kinas hovedstad, Beijing, våknet opp i januar 2013 til den verste smog noensinne begynte på mange måter en ny æra i landets miljøhistorie. Aldri før hadde så mange i Kina engasjert seg så aktivt i debatter om forholdet mellom økonomisk utvikling og miljømessig bærekraft, og om b...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Politics of Rituals. Communication and power in 12th and 13th century Norway

"Ritualer og Politikk" er et prosjekt som søker å analysere ritauler og seremonier i middelalder Norge som en arena hvor makt ikke bare var vist fram, men hvor den ble aktivt skapt. Prosjektet undersøker middelalder ritualene i tre distinktive faser. En pre-fase hvor organisering og initiativ til...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Political Rights in Precarious Realities; A Socio-Legal Exploration of Syrian Refugees in Turkey, Lebanon and Jordan

Er politiske rettigheter menneskerettigheter for flyktninger òg? I hvilken grad er det en forutsetning for innvilgelse av asyl at søkeren avstår fra politiske aktiviteter? Det hersker ingen enighet om hva slags politiske aktiviteter flyktninger legitimt kan være involvert i. Politiske rettigheter...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

From zero to hero? Explaining the European Parliaments influence on EU external trade policy

Prosjektet 'From zero to hero? Explaining the European Parliament's influence on EU external trade policy', har hatt som mål å forstå Europaparlamentets innvirkning på Den europeiske unions (EU) handelspolitikk. EU er verdens største og mektigste handelsblokk. Derfor er EUs handelspolitikk også U...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sosiologi og byråkrati

I 2015 retter vi søkelyset mot problemer knyttet til byråkratier og hvordan de er blitt håndtert i norsk sosiologi. På seminarets første dag er temaet "Byråkrati og byråkratikritikk". Der settes hovedfokus på tidligere teorier og dagens situasjon belyst fra sosiologisk forståelse av samtidsdiagno...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Women in the developmental state: female employment and empowerment in Ethiopia

Målet med dette prosjektet er å forstå virkningen av fabrikkjobber på kvinners status og likestilling i Etiopia. Forskningsdesignet vårt inkluderer en stor randomisert kontrollstudie (RCT) og dyptgående kvalitative intervjuer. RCT inkluderer data fra et stort utvalg av sammenlignbare kvinner med...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Det 37. norske forskermøte for økonomer 2015 ved Universitetet i Bergen.

Forskermøtet 2015 skal avholdes på Universitetet i Bergen 05-06 januar. Forskermøtet 2015 skal ha følgende plenumsforedragsholdere: 1.Prof. Shelly Lundberg(UCSB) 2.Prof. Tommy Staahl Gabrielsen(UiB) 3.Om Nobelprisen 2014. Foredragsholder fastsettes senere. Og inviterte sesjoner: Knut Einar Ros...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2015

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap (NFS)er en årlig konferanse, arrangert på rundgang mellom norske universiteter. Konferansen er en paperkonferanse, der forskere får anledning til å presentere og få tilbakemeldinger på vitenskapelige manuskripter på vei til å bli norsk- eller engelskspråkli...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies: A Comparative Approach

Evolusjonære studier av samarbeid har vist hvordan sosioøkologiske forhold former i hvilken grad enkeltpersoner hjelper slektninger og personer som ikke er i slekt. Pastoralister - folk som lever av å gjete frittgående husdyr - baserer seg tradisjonelt på et nettverk av samarbeidende hushold best...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRISAM2-FRIPRO forskerprosjekt, samfunnsvitenskap

Equal Peace? Womens Empowerment and Multicultural Challenges in War-to-Peace Transitions

Siden 2000 har vi sett et økt fokus på å fremme både likestilling og kvinners deltakelse i fredsmekling og forsoningsprosesser i Norge og internasjonalt. Denne utviklingen dateres gjerne til vedtaket i FNs sikkerhetsråd i oktober 2000 av resolusjon 1325 (samt påfølgende resolusjoner) som til samm...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRISAM2-FRIPRO forskerprosjekt, samfunnsvitenskap

Intergenerational mobility, early health shocks and public policy

Det finnes etterhvert mye litteratur som tyder på at ekstern påvirkning under svangerskap og tidlig barndom har varige effekter helt inn i voksenlivet langs mange dimensjoner som utdanning, helse og status i arbeidslivet. Denne litteraturen viser at forskjeller mellom barna for helse som barn, ik...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

2015 European Society of International Law Annual Conference: International Courts and Tribunals

In September 2015, PluriCourts Research Centre based at the Law Faculty of the University of Oslo will host the annual conference for the European Society of International Law (ESIL). The Conference will focus on the legitimacy and effectiveness of intern ational courts and tribunals and, in part...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21th Century

I de siste par ti-årene har det vært en fornyet interesse for ting og materialitet i samfunns- og kulturfagene. Dette prosjektet springer ut av denne «tinglige vendingen» og har hatt tre målsetninger: 1) å undersøke hvordan ting kan være opphav til alternativ og ufrivillig erindring, 2) å utforsk...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ELO2015: International Conference of the Electronic Literature Organization

During August 2015, the Bergen Electronic Literature Research Group at the Dept of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies at the University of Bergen will host the Electronic Literature Organization's annual international conference, ELO 2015. This is the most important congress in the field...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Disentangling the Economic Effects of Political Institutions

Dette prosjektet, Disentangling the Economic Effects of Political Institutions (DEEPI), har undersøkt hvorvidt og hvordan bestemte politiske institusjoner -- for eksempel regjerende partier, valgsystemer, og beskyttelse av sivile rettigheter -- påvirker økonomisk politikk og økonomiske utviklings...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Social Costs of Incarceration

Dette prosjektet har sett på de sosiale kostnadene av fengsling. En utfordring når vi har undersøkt dette er at det ikke er tilfeldig hvem som begår kriminalitet og ender i fengsel: Personer som ender i fengsel og deres familie og nettverk skiller seg fra andre personer langs mange observerbare o...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordic Environmental Social Sciences Conference - NESS 2015

Konferansen Nordic Environmental Social Sciences 2015 (NESS) arrangeres av Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, Institutt for geografi, NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU og Norsk senter for bygdeforskning. Konferansen holdes ved NTNU og går over tre dager, 9.-11. j...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NNCORE 2014: 2nd International Conference in Comics Studies

The most talked-about comic published in the last 10 years is not (that) funny, and it is not for children. In fact, it is about the Iranian revolution and a woman's life in a Muslim country. Persepolis by Marjane Satrapi is proof that comics as an art fo rm have an enormous potential beyond what...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The GTA Project: Games and Transgressive Aesthetics

Dataspill kritiseres ofte for sine mange og overdrevne voldsfremstillinger, og også for sin unyanserte fremstilling av kjønn. Men hvordan oppfattes slike fremstillinger mens man spiller? Hvor voldelig eller kjønnsstereotyp kan en situasjon være i et spill før spillere oppfatter det som spekulativ...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

HERA III - Forskningsrådets bidrag til Joint Research Programme

...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norske historiedager 2015

Tittel på konferansen er Ressurser: energi, makt og mennesker. Vi vil sette fokus på endring i- og bruk av naturressurser fra middelalder til nåtid, og hvordan vi har brukt menneskelige ressurser i samfunnet til ulike tider. Det vil også handle om hvordan migrasjon har bidratt til strukturendring...

Awarded: NOK 58,597

Project Period: 2015-2015

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Årskonferanse Norsk Antropologisk Forenings Årsmøte 2015

Temaet for konferansen i 2015 vil være 'Kulturelle logikker i samtiden og antropologisk kunnskapsdannelse'. Stadig flere sosiale fenomener gjøres om til entiteter; virkelighetsforhøyet og tydelig avgrenset som målbare og sammenlignbare størrelser. Tallfesting av alle fenomener kan knyttes til o...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Diversity in the Norwegian News Media Landscape: A Hybrid Model for Evaluating Media Policy

Prosjektet har evaluert effekten av medieregulering på mangfoldet i den norske nyhetssfæren. Reguleringene som har blitt evaluert omfatter eierskapsbegrensninger, pressestøtte til marginale og meningsbærende aviser, og beskyttelse av allmennkringkasting. Det har blitt samlet inn i overkant av 830...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Party-Interest Group Relationships in Contemporary Democracies: Character, Causes and Consequences

Det er en utbredt oppfatning at forholdet mellom partier og interesseorganisasjoner påvirker demokratiets virkemåte. Likevel har slike relasjoner fått relativt liten oppmerksomhet i statsvitenskapen. Hovedmålet med dette prosjektet har derfor vært å øke vår forskningsbaserte kunnskap om temaet ve...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Traces of History

I dette prosjektet har vi sett på årsaker som har ført til at de germanske språkene (med unntak av engelsk) har beholdt verbet på andreplass i setningen, det vi kaller V2-ordstilling. Utgangspunktet er at både de romanske og de germanske språkene hadde V2 i middelalderen. I de romanske språkene e...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

From a Curse to a Blessing? Transparency and Accountability in Managing High-Value Natural Resource Revenues

Naturressurser, som olje, edelstener og mineraler, er en kilde til store inntekter som ofte uten garantier gir grobunn til klientifisering, nepotisme, og korrupsjon. Siden 1990-tallet har derfor det internasjonale samfunnet forsøkt å forbedre forvaltningen av naturressursinntekter ved å fremme åp...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI-4. året -Predicting macro fundamentals from financial flows:May real-time capital flows provide more accurate and compl ..

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

15th Workshop on Corporate Governance and Investment 2-4 oktober 2014 ved Handelshøyskolen BI i Nydalen, Oslo

WCGI annonseres over internett til et bredt internasjonalt publikum av forskere ca åtte måneder på forhånd (vedlegg viser annonseringen til årets workshop). Innsendte papere evalueres av en komite oppnevnt av arrangøren. Denne komiteen vil erfaringsmessig forkaste to tredeler av de innsendte pap...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Democratizing Indian Democracy? Social Movements and the State in India: Towards a New Research Agenda

India er i dag et land som er preget av ekstreme kontraster: landets imponerende vekstrater og økende prestisje i verdenssamfunnet står i sterk kontrast til vedvarende fattigdom og økende ulikheter blant sårbare grupper. Men samtidig mobiliserer mange av de gruppene som har blitt marginalisert f...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland