6 projects

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Trygg Elv: Identifisering og sikring av kritiske vassdrag.

Ekstremnedbør og flom er ei stor utfordring for samfunnet med tanke på skadar eigedom og infrastruktur og brot på viktige samfunnsfunksjonar som kommunikasjon og transport. Det er forventa å skje oftare og med enno større intensitet i framtida. Ifølge Norsk naturskadepool har skadar relatert til...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Verktøykasse for klimatilpasning av boliger

En av de viktigste nasjonale konsekvensene av de globale klimaendringene vil være høyere temperaturer, mer nedbør og mer intens nedbør (= mye regn på kort tid). Endringene vil ramme hele landet i større eller mindre grad, noe som kan forsterke de allerede store geografiske forskjellene i påkjenni...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINANSMARK-Finansmarkedet

Bli sjef i eget liv!

...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINANSMARK-Finansmarkedet

Sjef i eget liv

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Integrerte operasjoner G2 - Samhandling i verdikjeden innen olje og gass næringen

Formålet med prosjektet er å utvikle nye og gode arbeids- og samhandlingsformer for å muliggjøre innovasjon og berede grunnen for vellykket innføring av neste generasjon Integrerte operasjoner (IO), nemlig Generasjon 2 (IO G2). Dette skal skje gjennom å u tvikle ny kunnskap om kollektiv læring kn...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Økt holdbarhet av ferske fiske-og kjøttprodukter ved bruk av hinderteknologi

Prosjektet skal generere økt kunnskap og kompetanse hos de deltagende bedrifter i bruk av hinderteknikk for å forlenge holdbarheten til næringsmidler. Erfaringer fra Island og Norge har vist at holdbarheten på ferske fiskeprodukter kan økes betydelig ved bruk av enkle konserveringsteknikker. Pros...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage