0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Saging av tynnere solcellewafer med tynnere tråd

REC ScanWafer er verdens største og ledende produsent av trådsagede solcellewafere. Dagens wafere produseres ved å sage opp blokker av solcellesilisium i 200 µm tynne skiver (wafer). Sageprosessen gjennomføres i en trådsag som bruker 160 µm tynn ståltråd kombinert med en sagevæske (slurry). T...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Energy-effective production of mechanical pulp by targeted treatment of extractives and selective fibre wall weakening

The basic idea of this project is to develop and support mill scale implementation of technology for achieving minimum 10% reduction in energy consumption for production of mechanical pulp while maintaining pulp quality and avoiding negative environmental impacts. A 10% reduction in energy consu...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

Arctic Predators as Indicators of Tundra Ecosystem State. A Norwegian IPY proposal under the ArcticWOLVES initiative ID No: 672

Strongly cyclic interaction between plants, herbivores and predators typically drives the food web dynamics over large tracts of the arctic tundra biome. These interaction cycles, however, now appear to be fading out at the southern edge of tundra, possib ly due to climate warming. The Arctic Cli...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Potential of muscle profiling on value-addition of products and consumer satisfaction under Norwegian beef production conditions

Matforsk deltar i et EU-prosjekt på kvalitet og sikkerhet av storfekjøtt hvor utnyttelsen av utradisjonelle stykningsdeler er en sentral del av prosjektet. Ny forskning i USA har vist at ved å bruke utradisjonelle metoder for nedskjæring og utbeining kan verdien av slaktet økes betydelig. I EU-p...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Sustainable Polymers for Solar Collector Applications

Previous results from the group have resulted in the first commercial all-plastics solar collectors. This success has been an inspiration behind the proposed new IEA-SHCP Task "Polymeric Materials for Solar Thermal Applications", now approved by the ExCo. The aim of the present project is partic...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kvalitet fra bunn til munn.Utvikling av løsninger for et nettverk av bedrifter i verdikjeden for linefisket hvitfisk

Hovedmålet for prosjektet er å bidra til å øke miljø- og ressurseffektiviteten i fiskerisektoren og bedre tilgang på ren norsk mat? av høy kvalitet. Dette skal skje gjennom økt fangst og omsetning av linefisket hvitfisk basert på selektive og ressurseffe ktive fiskemetoder, og på at kvaliteten b...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Økt gjenvinning gjennom bedre materialsortering

Til grunn for målet ligger 'avfallshierarkiet' som i en miljø- og samfunnsmessig sammenheng anviser at materialgjenvinning og energigjenvinning er å foretrekke framfor deponering av avfallet. Prosjektet skal utvikle og implementere ny teknologi og sorter ingseffektive løsninger som øker volumet ...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Remelting and inclusion refining of aluminium

Remelting and Inclusion Refining of Aluminium Remelting of post-consumed and process aluminium scrap reveals new challenges both on the environmental, metal yield and metal quality side. This topic has become very relevant due to the continuously increas ing energy prices in Europe. The proposed...

Awarded: NOK 16.1 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

Polar Study using Aircraft, Remote Sensing, Surface Measurements and Models, of Climate, Chemistry, Aerosols, and Transport - Norway

To address the above objectives, POLARCAT will carry out four major (and a few smaller) co-ordinated measurement campaigns in the Arctic. These will involve about 12 different aircraft (some involved in more than one mission), a ship, and all the major Ar ctic surface stations, for which long-ter...

Awarded: NOK 17.0 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Viken

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

Arctic Natural Climate and Environmental Changes and Human Adaptation: From Science to Public awareness

SciencePub aims to answer two critical questions in current Arctic climate research: What characterizes natural climate change in the Arctic, and how did early pioneer immigrants relate to climate change? By studying natural climate archives in terrestria l and marine sediments from Svalbard, N N...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

iAOOS-Norway: Closing the loop

iAOOS-Norway: Closing the loop is a contribution to an integrated Arctic Ocean Observing System, iAOOS. It builds on, and supplements, other ongoing components of iAOOS such as NABOS and DAMOCLES. iAOOS-Norway will contribute a share to iAOOS through buil ding on pieces of an ocean-atmosphere-cry...

Awarded: NOK 33.0 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

EU6-STRA-Strålevern, EU’s 6.rammeprogram

European approach to nuclear and radiological emergency management

The proposed IP, through the commitment of 51 operational emergency management organisations, stakeholder panels and competent RTD institutes of many European countries will build a fully interactive framework for initiating and promoting practical improv ements of emergency management and rehabi...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Institusjonsforankra strategisk prosjekt (ISP) ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Det Institusjonsforankrede Strategiske Prosjektet (ISP) skal styrke områdene Økt oljeutvinning og Risikostyring ytterligere, i tråd med de anbefalinger som gis i Evalueringen av ingeniørfag og Fagplan for ingeniørvitenskap. I prosjektet The ISP- Project o n IOR at UiS vil man undersøke potensiale...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mer miljøvennlige bygg gjennom økonomisk verdsetting av miljøeffekter?

Den overordnede ideen med prosjektet er at innføring av miljøhensyn i byggeprosjekter gjøres økonomisk lønnsomt for aktørene, og at dette bidrar til å redusere næringens belastning på miljøet. Dette skal realiseres gjennom å entydig dokumentere miljøegens kapene til produkter og byggverk, for å f...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Novel fibre-based water barrier packaging for transport of fresh fish and agricultural products

The principle objective of this project is to develop novel waterproof fibre-based packaging concepts for long distance transport of fresh fish and agricultural products. The new packaging concept will provide completely new functionality by allowing comp act transport of erectable boxes to suppl...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Praktisk styring av usikkerhet i prosjekt sett fra prosjekteiers perspektiv

Bak denne søknaden står seks viktige norske samfunnsaktører som ser behovet av å forstå og utvikle hvordan man praktisk kan håndtere og styre usikkerhet. Aktørene er Statoil, Statsbygg, Telenor, Forsvaret, Statens Vegvesen og Jernbaneverket. Sammen forval ter de en prosjektportefølje på ca 70 mi...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CRASH- Integrert, differensiert og lean verdikjede for aluminiumsprodukter til bilindustrien

Hydro Aluminium Structure - North European Region (SNER) er den største tilbyder av bildeler i aluminium for personbiler på verdensbasis. Gjennom å utvikle en kundedrevet og lean verdikjede skal vi styrke vår markedsposisjon. I det siste tiåret har bi lindustrien fokusert på kostnadskutt og e...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Black shale improved and sustainable solutions for building, construction and real estate sectors

Black shale is a black carbon and sulphur shale material, deposited about 500 million years ago. Black shale, as used in the proposal, includes both alum shale and clay shale containing carbon. The black shales contain quartz, illite, feldspars, carbonate s and pyrite minerals -uranium, radon, si...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Miljøvennlige koblinger for sikker og lekkasjefri distribusjon av drikkevann

Lekkasjer fra distribusjonssystem for drikkevann utgjør et stort samfunnsproblem. I store deler av verden, inklusiv Norge, går omtrent halvparten av drikkevannet tapt på grunn av lekkasjer, noe som representerer en gedigen sløsing med vann som resurs og e nergi brukt til distribusjon. Lekkasjer r...

Awarded: NOK 13.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fordampningskjølte sidevegger i Aluminium elektrolyseceller

Det forslåtte prosjektet tar for seg implementering av avansert kjøleteknologi (fordampningskjølte panel) i sideveggene i på aluminium elektrolyseceller. Teknologien vil trolig muliggjøre en betydelig reduksjon av spesifikt energiforbruk ved primær alumi nium produksjon, samt føre til prosessmes...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Agder

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: The sensitivity of different winter survival strategies in juvenile salmon to natural and anthropogenic variation in climate condition

Juvenile salmon winter survival is critically dependent on a combination of catabolism of stored fats and protein and intake of energy through food consumption. We propose a study aimed at providing the necessary knowledge base to predict the effect of na tural- or anthropogenic changes in climat...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Zebrafish as a model for effect studies of persistent organic pollutants (POPs) in aquatic ecosystems

Xenobiotic release and accumulation of persistent organic pollutants (POPs) in the environment of ED and their transfer to humans, wildlife, fish and farmed animals is a big problem. This project addresses the dynamics of this process and the possible co nsequences for environmental health and o...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Autovernstolper med retningsbestemte egenskaper

Dagens autovern har en stolpe av impregnert trevirke og er kun godkjent på grunn av manglende alternativer. Plasto har teknologi basert på miljøvennlige, resirkulerbare termoplaster. Ved å videreutvikle denne kompetansen har vi som mål å utvikle miljøvenn lige løsninger som har bedre ytelse. Kons...

Awarded: NOK 13.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

XRT Scanner - X-ray elemental analysis for waste recycling

Titech Visionsort is leading in high capacity waste sorting machines, which sort out plastics and paper fractions based on optical spectroscopy. This method can not be extended to sorting of black plastics, identification of flame retardant additives, and sorting of metals and Aluminium alloys, ...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FESIL Solar Grade Silicon

The photo-voltaic (PV) industry has an growth rate of about 30% - a situation that many other industries can only dream about. Today, the majority of solar cells are made of silicon, and experts believe that it will take at least a decade before other PV technology based on other materials can ho...

Awarded: NOK 20.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovation in responce to new regulations of materials in a life cycle, functional and holistic perspective

Innochem 2006 is a collaboration between Jotun and Håg as industrial partners, a number of their main suppliers, with strong support from the Norwegian, Nordic and European Chemical and Paint Industry. The project is directly connected to the REACH imple mentation program carried out by the EU C...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Miljøvennlig produksjon av metaller basert på ny deoksyderingsprosess.

Titan har unike egenskaper som gjør det attraktivt. Bruken er beskjeden grunnet høy pris. Cambridge University har identifisert en ny prosess (FFC-Cambridge) for fremstilling av bl.a titan som vil være langt billigere enn dagens (Kroll). Alf Bjørseth så kompetanse i Norge til å kommersialisere p...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

High Resolution Environmental Modelling and Evaluation Programme for Croatia

Air pollution has long been known to impact on ecosystems and public health, leading to increased mortality rates. As well as ozone and nitrogen oxides, particulate matter (PM) contributes significantly to urban air pollution. The aerosol properties in ur ban areas are shown to be influenced stro...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Historical relationships between climate factors and life history of High Arctic freshwater fish; predicting consequences of climate change

Lakes in the High Arctic are characterized by low water temperature, long-term ice cover, low levels of nutrients and low biodiversity. Thus, minor climatic changes may be of great importance to Arctic freshwater fish by influencing gonad development and individual growth rate - two life history ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

FORURENS: Uptake, metabolism and effects of Deca-BDE, HCBD and TBBPA in terrestrial birds

Brominated flame retardants (BFRs) are used in a wide range of products to reduce flammability, and thus to decrease human and economical loss due to fire. At present, the production and use of the BFRs of most concern, the penta and octabrominated diphen yl ethers have been significantly reduced...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage