0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics. Read more...


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

Les mer...

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The role of parental speech on infant language development: Insights from Norwegian language

Mange foreldre bruker intuitivt spedbarnsrettet tale (SRT) når de snakker med spedbarn. De forlenger og overdriver lyder, samt overdriver og varierer stemmeleie. Tidligere studier har antydet at SRT er universell og at foreldre anvender det for å hjelpe tidlig språkutvikling hos spedbarn. Tidlig...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Private Lives: Embedding Sociality at Digital Kitchen-tables

Hvordan preger digitale verktøy tilhørighet og sosialt liv? De fleste studier av sosialitet og vennskap forutsetter at mennesker møtes i tid og rom, ansikt til ansikt. Slik var det vanligvis før. I dag er sosiale medier og digitalisering viktige dimensjoner i menneskers liv, men hvordan preger de...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Urban Transformation in a Warming Arctic: The Continued Effects of Nordic Colonialism in Urban Development and Planning

UrbTrans er et radikalt interdisiplinært prosjekt som undersøker utviklingen av Nuuk, hovedstaden i Kalaallit Nunaat (Grønland). Målet med prosjektet er lære med og fra Nuuk om sammenhengene mellom urbanisering, kolonialisme og dekolonisering. Ved å studere byens utvikling fra 1950 og fram til i ...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Missing girls in historical Europe

Kjønnsdiskriminering, i form av kjønnsselektiv abort, barnemord og dødelig forsømmelse av unge jenter, utgjør et gjennomgående trekk i mange av dagens utviklingsland som har resultert i millioner av "savnede jenter". Til tross for den dramatiske størrelsen på dette fenomenet, har den historiske e...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Understanding Youth Participation and Media literacy in Digital Dialogue Spaces

Ny praksis i digitale medier, inkludert sosiale medier, har potensial til å inspirere til dialog og diskusjon, og engasjere unge mennesker i det demokratiske livet. U-YouPa undersøker hvordan unge mennesker i forskjellige europeiske land deltar i ulike digitale medierom. Sentrale forskningsspør...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Nature In Your Face - Disruptive Climate Change Communication to Trigger Societal Transitions

Med mindre enn ti år igjen til å nå store innsparinger av drivhusgasser, trenger vi å forandre vår livsstil. Så langt har det vært enighet om at innbyggere må ikke forstyrres for mye og at forandring må introduseres gradvis, uten å sette spørsmålstegn til menneskers måter å gjør ting på. Prosjekt...

Awarded: NOK 12.9 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Reaching Out to Close the Border: The Transnationalization of Anti-Immigration Movements in Europe (Anti-Mig)

Migrasjon oppfattes av mange som en av vår tids største utfordringer. Vi ser at motstanden mot immigrasjon, på tvers av det politiske spektret, er grunnlag for kraftfull politisk mobilisering. Anti-migrasjonsbevegelser har som målsetting å begrense mobilitet på tvers av grenser, og tar til orde f...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

MEATigation: Towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation

MEATigation er eit forskings- og industrisamarbeidsprosjekt som skal utforske eit viktig trinn i Noregs omstilling til ei lågutsleppssamfunn, nemleg transformasjon av matsystemet. Ein reduksjon i vestleg kjøttforbruk er viktig for å sørge for at vi har nok mat til alle menneske på jorda samstunde...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Common Language Resources Infrastructure Norway Upgrade

Forskere innen språk og humanistiske fag produserer mye data, f.eks. digitale ordbøker, tekstkorpus, tale- og videoopptak, litterære og historiske arkiver og data fra eksperimenter - alt som har å gjøre med språk. Disse dataene bør ikke legges i en skuff, men bør gjøres tilgjengelig for andre for...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Early Christian prayers on papyrus

Noen av de vakreste bønnene skrevet av kristne i senantikken kan bli lest i papyrusene som ble oppbevart i den tørre sanden av Egypt. De var skrevet på gammelgresk, det offisielle språket av den egyptiske kirken i den tid, og på koptisk, det lokale språket. De fleste av dem har blitt glemt og ikk...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113804 Digitization, indexation and conservation of audiovisual (AV) cultural heritage treasures.

Målet med AV-Treasure-prosjektet er å undersøke, utvikle og validere en ny integrert online åpen plattform for tilgang til, - og bevaring av audio visuelt innhold. Plattformen vil ha automatisk generert så vel som crowddsourced (CS) innhold og kontekstmetadata. Dette er en løsning fori nstitusjo...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Buskerud

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Oil workers and their climate struggle

Det siste årene har oljearbeideren vært gjenstand for en intens debatt i norsk offentlighet. I møte med krav og forventninger i offentligheten om letestans, sluttdato og utfasing, har mange oljearbeidere svart med kampanjer på sosiale medier der målet er å ta til motmæle mot såkalt oljeskam, og f...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Rapids and backwaters. Adapting fast and slow to a digital cultural turn.

Dette prosjektet har undersøkt hvordan digitalisering har påvirket ulike typer verdiskaping for kulturen. Det har også undersøkt hvordan regulering, copyright og kulturpolitikk har tilpasset seg den digitale produksjonen og distribusjonen av kultur. Hva er det vi vet og ikke vet om kunsten i den ...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Telemark

POLARPROG-Polarforskningsprogram

From Nunavik to Iceland: Climate, Human and Culture through time across the coastal (sub)Arctic North Atlantic

Symposium i Paris for NICH-Arctic og studenter og ansatte ved École des hautes études en sciences sociales, Paris. Tema: "Cultural and Literary Histories of the North". Lansering av to bøker fra prosjektet: Henning Howlid Wærp: "L Árctique de la littérature norvégienne" og Malan Marnersdóttir: "U...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Bees pesticides and precaution: building an epistemic network in Norway

BeeCaution-prosjektet hadde som formål å involvere og nå ut til norske aktører i kunnskapsproduksjonen i Horisont 2020-prosjektet RECIPES. RECIPES-prosjektet fokuserte på forholdet mellom føre-var-prinsippet og innovasjon. Føre-var-prinsippet er et internasjonalt anerkjent prinsipp som muliggjør ...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Riksbankens jubileumsfond til langsiktig grunnleggende forskning

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovativ festivalpakketering Inferno Metal Festival og Beyond the Gates

Inferno Metal Festival har i over 20 år vært et sentralt sted å oppsøke for metalfans fra hele verden. Hver påske strømmer metalfans fra over 50 land til Oslo for å feire metalmusikken og det sosiale samholdet som denne unike festivalen bygger. Norge er et Mekka for fans av ekstrem metal/Black Me...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Literate - Commercialization of dyslexia screening tests.

Dysleksi er verdens mest utbredte lærevanske. Vi vet en del om hvilke prosedyrer som fungerer og hvordan vi kan hjelpe personer med dysleksi. Likevel har fortsatt millioner av barn en uidentifisert dysleksi. Dette skyldes hovedsakelig mangelen på verktøy for tidlig identifisering. I Norge identif...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Inspirational creative practice: the work of artists in times of war and violent conflict (INSPIRE)

Hvordan inspirerer og beveger kunstneriske uttrykk andre til handling for sosial rettferdighet? Hva inspirerer og motiverer folk til å engasjere seg i slike kreative praksiser? INSPIRE studerer kunstnernes rolle og kreative praksis i og etter krig og voldelig konflikt. Prosjektet introduserer ins...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State: The Indigenous Sami, the Kven/Norwegian Finns Minority and the majority in Norway

Prosjektet TRUCOM ser på hvordan den norske sannhets- og forsoningskommisjonen, som ble opprettet for å granske statens fornorskningspolitikk av samer, kvener/norskfinner (og skogfinner som er tatt inn senere), tolket og iverksatte sitt mandat, samt hvordan dette gjenspeiles i kommisjonens sluttr...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Warring with Machines: Military applications of AI and the relevance of Virtue Ethics

Warring with Machines skal bidra til å utarbeide et etisk rammeverk for utvikling og implementering av kunstig intelligensteknologi i militære settinger. Prosjektets primære fokus er menneskene – militært personell gjennom hele kommandostrukturen – som i kampsituasjoner interagerer med militærtek...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Backfire: Norske militærflyulykker under den kalde krigen

På 1950-tallet forberedte Luftforsvaret seg på en krig som kunne komme når som helst. Øvelser og beredskap førte til meget hektisk aktivitet ved de norske skvadronene. De norske militærflygerne var innforstått med at de når som helst risikerte å måtte ofre alt - hvilket mange av dem også gjorde. ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Arctic Silk Road: Imagining Global Infrastructures and Community Boundaries in Sápmi and the Russian North

"Arctic Silk Road" -prosjektet følger de sosiale og materielle livene til globale infrastrukturer over tid og rom. "Silkeveien" i Arktis refererer til et infrastrukturnettverk som skal lette varestrømmen mellom det nordøstlige Kina og markedene i Europa gjennom en nordlig sjørute og smeltende hav...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORSTERK-Forsterkningsmidler

CHANGE - Norwegian Network

Prosjektet NO CHANGE er en forlengelse av det EU Horizon 2020-finansierte prosjektet CHANGE (https://www.change-itn.eu). CHANGE har i hovedsak fokus på å utdanne unge forskere til å løse utfordringer innenfor kulturarv, og NO CHANGE vil bidra til at norske aktører i kulturarvsektoren får tilgang ...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

A Conceptual History of International Relations

I prosjektet CHOIR (A Conceptual History of International Relations) undersøker vi begreper som ofte tas for gitt i internasjonal politikk. Utgangspunktet er at begreper som internasjonal, diplomati, utenrikspolitikk, krig og fred ikke er nøytrale og naturgitte, men har oppstått til bestemte tide...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Poor Little Belgium and the Greater War. The Commission for Relief in Belgium and the Humanitarian Mobilization of the World, 1914-1919.

Hvorfor er vi bekymret for fremmedes lidelser i fjernet? Hvorfor gir vi milliarder for å lindre nød til de som vi aldri har møtt? Og hvorfor bryr vi oss intenst for noen mens andres lidelser går ubemerket? Prosjektet utforsker disse spørsmålene med hensyn til en av de bredeste humanitære virksomh...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Language use in the Norwegian Deaf community: reflections of a signed language ecology

"Språkbruk i det norske døvemiljøet: et dypdykk i norsk tegnspråkøkologi" Gjennom flere studier av norsk tegnspråk vil dette prosjektet utfordre og kanskje snu opp-ned på tradisjonelle oppfatninger av hva 'språk' og 'grammatikk' er. Norsk tegnspråk er et nasjonalt minoritetsspråk i Norge som bru...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi var et formidlingsprosjekt som søkte å skape arenaer hvor et allment publikum kunne øve på å ta etiske avgjørelser i møter med ny teknologi. Prosjektet har laget en utstilling på Universitetsmuséet i Bergen som var å...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

MONS 18. Møte om norsk språk 2019

MONS (Møte om norsk språk) er ein nasjonal konferanse som har vorte halden annakvart år sidan 1985. Arrangementsansvaret går på rundgang mellom dei norske universiteta som har forskingsmiljø i norsk språkvitskap. Arrangør i 2019 er Institutt for språk og litteratur og Institutt for lærarutdanning...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon

Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon har: - på trods af pandemien formået at udvikle et godt internationalt samarbejde og dermed skabe mulighed for udviklingen af et større forskningsprojekt med specialister indenfor fagfeltet Klassisk Arkæologi omkring studier i både græsk keramik og vot...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo