0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics. Read more...


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

Les mer...

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Implisitt: Avdekking av Kjønnspartiskhet i akademia med fokus på filosofi.

...IMPLISITT er forankret I forskningsgruppen i...IMPLISITT var et toårig tiltaksprosjektet ved UiT...karriereutvikling innen filosofidisiplinen. IMPLISITTs hovedmål har vært å identifisere og...og læringsopplevelser i klasserommet, har IMPLISITT rettet tiltakene sine mot strukturelle og...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Når kultur skal bevares. Offentlig forvaltning av samiskhet.

...å klargjøre og øke bevisstheten om (uuttalte/implisitte) verdier og oppfatninger om samisk kultur...samisk politikk, og konsekvensene av dette. Implisitt i dette ligger det to sentrale spørsmål:...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Verdsetting av rekreasjonsområder - en kritisk etterprøving av dagens praksis som grunnlag for forbedrete forvaltningsprosedyrer.

...elementer, men disse er i stor grad bare implisitt uttrykt i dagen s praksis. Det er derfor...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

'Barn med nedsatt funksjonsevne' - praksis og verdier i barnehagen

...kunnskapsmodeller ligger eksplisitt og/eller implisitt i førskolelærers praksis på dette...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

FOLKEHELSE-Folkehelse

7th Nordic Health Promotion Research Conference

...fokus på de sosiale helsedeterminantene og implisitt bidrar til økt sosial rettferdighet og til...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Vestfold og Telemark

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Spill, performativitet og nærvær. En undersøkelse av spillstrukturer i ny mediekunst (new media art)

...kommunikative praksiser ved å iscenesette en implisitt annen, en bevissthet som inngår i...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den primitive i filosofien. Om primitivitetsbegrepets utvikling og dets implikasjoner for vår tids identitetspolitikk.

...en lang rekke andre tenkere, til dels er han implisitt til stede som en teoretisk fiksjon ved...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Infrastruktur og system for økt fôringskontroll i store merder - for økt utnyttelse av fôrressurser og redusert miljøavtrykk

...kan ikke håndtere de nye behovene som ligger implisitt i forbedringene i del a) og del b)....

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Verktøykasse for klimatilpasning av boliger

...er funksjonsbasert, og i det ligger det implisitt at tiltak skal klimatilpasses. Men det er...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Plattform for universitetskommune

...og digitalisering vektlegges. Implisitt ligger et behov ikke bare for å bygge nye...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Idrettspolitikkens kjønnspolitikk - i klemme mellom ulike rasjonalitetshegemoni?

...er her å innhaldsfeste den eksplisitte og implisitte kjønnsbodskap som stat og marknad...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 1998-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Symbolic Algorithms: A Parameterized Approach

...hvis forekomster er representert implisitt. Intuitivt er en implisitt representasjon...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

HELSESAM-Helse og samfunn

Kulturelt perspektiv på risiko og helse: En tegn-teoretisk casestudie av "risiko" i dagspressen.

...helse og sykdom inklusive de eksplisitte og implisitte kulturelle forestillinger som danner basis...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Norwegian Child Protection in a Comparative Perspective

...3. Analyse av det eksplisitte og implisitte normative grunnlaget for de ulike...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

KUNVEL: Knowledge update on animal welfare: A review of animal welfare research in Norway 2012-2019

...bredden av dyrevelferdsbegrepet og det implisitte behovet for en tverrfaglig tilnærming i...bredden av dyrevelferdsbegrepet og det implisitte behovet for en tverrfaglig tilnærming i...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Technology governance cultures (TECHCUL). A reflection network for researchers, advisors and policy makers

...for å reflektere over egne eksplisitte og implisitte verdensb ilder og antagelser om bl.a....

Awarded: NOK 38,182

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Crack detection

...integritetsmåling av rørledninger, implisitt i dette gjennomføre sprekkmålinger i 3...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Diffusion of climate technologies

...et engangsskift i utskiftning av teknologien implisitt vil føre til at ny teknologi på et senere...Bedriftenes reguleringskostnader måles implisitt ved trusselen om at en bedrift vil oppleve...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Utnyttelse av forbrukerfleksibilitet og småskala produksjon til primærregulering av kraftsystemet

...dagens markedsdesign for å få ut de implisitte gevinstene på en effektiv og...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2012-2020

Location: Rogaland

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

ExiBiDa: Exploring new dimensions in Big Data

...eksempel er tekster fra sosiale medier, som implisitt eller eksplisitt ofte er knyttet til...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Semantic Pre-activation in a Potts Latching Network: Modelling the N400

...ord, men også andre typer symboler og implisitt informasjon om verden. Men hva forteller...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Globalization, innovation and the Norwegian labour market

...av 90-tallet of til 2010. Det har vært en implisitt antakelse at Norge ikke ville bli påvirket...

Awarded: NOK 18.4 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

STUD: Adfectus- Application for dissemination and information gathering using a digital personal visual profile

...helsepersonell og barn i pasientrollen. Implisitt har prosjektet arbeidet tett med...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Perceiving voice and speaker - how we experience each other when communicating and what it does to us

...hvordan noen slike inntrykk resulterer i implisitte fordommer og diskriminering av spesifikke...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Innlandet

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Overcoming the Entrepreneurial Ecosystem Gender Divide: A Cross-Cultural Perspective

...er vage og ulikestillingen er ofte implisitt, vanskelig å lokalisere og identifisere....økosystemer kan være implisitt, til og med utilsiktet, beskrevet som en...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Experimental approaches to syntactic optionality

...men også en lydstruktur som stemmer med implisitte regler og forventninger for språket. Vi...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

Socio-economical value of hydropower regulations for flood management

...eksempel krav til minstevannføring som gir implisitte magasinrestriksjoner. For å kunne veie...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Wave-mediated atmosphere-ocean-sea-ice interactions and their climatic impacts in the Nordic Seas and eastern Arctic

...sjøis og havet, eller de gjør det på en implisitt måte hvor en viss sjøtilstand antas. Som et...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Economic development paths in Norwegian regions: Constructing regional advantage in central and peripheral regions

...forhold. Dette teoretiske rammeverket er implisitt relevant for store, heterogene og...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Algorithmic Accountability: Designing Governance for Responsible Digital Transformations

...av systemer for kunstig intelligens er ofte implisitte og usynlige, og de kan føre til både...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo