1 projects

ENERGIX-Stort program energi

Miljøgevinst ved Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS)

Trussel om klimaendringer har ført til økt fokus på energiforbruk. EU skal innen 2020 redusere CO2-utslippet med 20% og spare 20% energi, i forhold til en normal utvikling av energiforbruket. I Energi21 fokuseres det bl.a. på energieffektivisering i bygni nger og husholdninger og bruk av fjernavl...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo