1,190 projects

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

E-INFRA 2018 - a national e-infrastructure for science

Søkeren til denne INFRASTRUKTUR utlysningen er UNINETT Sigma2 AS, heretter kalt Sigma2. Sigma2 er et datterselskap til UNINETT AS og har hovedkontor i Trondheim. UNINETT AS utvikler og driver den digitale grunnmuren for forskning og utdanning i Norge. Denne grunnmuren består blant annet av forskn...

Awarded: NOK 337.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Conference: "5th Genome Maintenance Meeting / 3rd Turning the Tide of Antimicrobial resistance meeting" (GMM5/TTA3)

In this joint conference "5th Genome Maintenance Meeting” / 3rd Turning the Tide of Antimicrobial resistance (AMR) meeting" (GMM5/TTA3), we will focus on genome dynamics, AMR and new drug design. The GMM5 / TTA3 meeting will highlight recent progress in the understanding of how DNA transfer pathw...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Safety and performance of an intravascular glucose sensor

Personer som har vært utsatt for ulykker, store operasjoner, alvorlige infeksjoner og liknende betegnes ofte som kritisk syke. Disse utgjør en svært sårbar gruppe, med høy dødelighet. De behandles vanligvis på spesialiserte avdelinger på sykehuset, såkalte intensivavdelinger. En ting som er felle...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Ukjent Fylke

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Novel therapy for treatment-resistant hypertension

Behandlingsresistent hypertensjon (RHT) er et økende problem og kan være årsak til for tidlig sykelighet og død. RHT er definert som høyt blodtrykk til tross for at pasienten bruker tre ulike legemiddelgrupper mot høyt blodtrykk. Prevalensen fortsetter å øke. Utvikling av et nytt legemiddel som k...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Life After STroke. A Norwegian long-term follow-up project (LAST-long)

Vi har god kunnskap om hva som er den beste behandlingen i akutt og subakutt fase for pasienter som rammes av hjerneslag. Dessverre kan vi ikke si det samme om oppfølgingen på lang sikt. Hovedformålet med LAST-long er å etablere en forskningsbasert, kostnadseffektiv og persontilpasset modell f...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Tumor-macrophage Interactions - The Promised Land for Identifying Novel Anti-cancer Targets

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner i Norge, med mer enn 3000 nye diagnoser i 2016. Dødeligheten er hovedsakelig et resultat av spredning av kreftceller og videre dannelse av svulster i nye organer. Selv om mange pasienter har effekt av de tilgjengelige kreftmedisinene per i dag...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Enterococcal RseP as a target for new diagnostics and antibiotics

Vancomycin-resistente enterokokker (VRE) er involvert i diverse infeksjoner hos mennesker, og behandlingen av disse infeksjonene er blitt utfordrende ved senere tid fordi bakteriene har blitt motstand-dyktige mot de fleste antibiotika. Vi har nylig oppdaget et antimikrobielt peptid/bakteriosin so...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

A novel therapy for cancer micrometastases by dual targeted alpha particle radiation

Prosjektet skal produsere ny kunnskap, ferdigheter og kompetanse som skal bidra til å utvikle og teste en bred teknologiplattform kalt DualAlpha. Kunnskapen kan deretter føre til utvikling av nye radiofarmaka (radioaktive legemidler). De nye legemidlene vil bestå av fritt radioaktivt Radium-224 s...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Intermittent negative pressure to improve peripheral blood flow – long term clinical effects and mechanisms of action

Perifer arteriell sykdom er en tilstand preget av okklusjoner av blodårer til underekstremiteter. De tilstoppede arteriene begrenser blodstrømmen til beinmuskulaturen, noe som fører til smerte, kramper eller vondt i legger og lår som opptrer under trening og aktivitet. Smertene lindres ved hvile....

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Novel Alginate Oligomer Products for Enhanced Pharmaceutical Delivery Across Mucosal Barriers

AlgiPharma utvikler nye alginatoligomerbaserte behandlinger for luftveissykdom og infeksjon. Slimhinnen som dekker overflaten av luftveiene og tarmen representerer en formidabel hindring for gjennomføringen av mange typer terapeutiske legemidler. For innåndede- og oralt administrerte legemidler r...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Host response to biomaterials - pathophysiological mechanisms and therapeutic inhibition in biomaterials science

Målet vårt er å forstå reaksjonene i blod når menneskelig vev kommer i kontakt med biomaterialer. Vi tar sikte på å forbedre behandlingen med biomaterialer i applikasjoner som spenner seg fra implantasjon av vaskulære implantat til administrering av nanopartikler. Evnen til å erstatte et orga...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Innovating the clinical pathway for home-dwelling people with dementia and their families. A mixed-method randomized controlled trial

Å tilby økonomisk bærekraftig og forsvarlig omsorg for den voksende gruppen med hjemmeboende personer med demens (PMD) er en av de mest presserende utfordringene i dagens samfunn. En kur for demens finnes ennå ikke og pårørende opplever en stor byrde, derfor prioriterer både helsetjenestetilbyder...

Awarded: NOK 16.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Complement and toll-like receptors determine ischemia/reperfusion injury - universal mechanism and benefit of double inhibition

Skaden som oppstår i følge av iskemi (stopp i blodtilførsel) og reperfusjon (gjenopprettelse av blodtilstrømning) er en nøkkel utfordring i behandling av potensiell livstruende tilstander som hjerteinfarkt, hjertestans, traume og organ transplantasjon. Betennelsesreaksjon er den avgjørende faktor...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

National Stem Cell and Regenerative Medicine Conference

Stem cell and regenerative medicine research in Norway is being carried out at multiple research and clinical institutions, and there is a strong need to provide a national forum in which researchers, clinicians, patient groups and health policy makers can meet to interact and network. This proje...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: SysMed-COPD - Systems Medicine-based clinical decision support for COPD patients

KOLS er en sykdom som dreper 3,4 mill mennesker over hele verden. Foreløpig er det ingen molekylære diagnostiske verktøy for KOLS-sykdommen, og diagnostisering er avhengig av legens erfaring, basert på kliniske data som respirasjonsevne. Hovedutfordringen er å skille KOLS fra andre luftveissympto...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

When default is not default: Solutions to the replication crisis and beyond

Funksjonell magnetresonansavbildning (fMRI) er en svært utbredt metode for å studere hjernens funksjoner både i friske personer og i pasienter med lidelser som kan påvirke hjernens struktur eller funksjon. Utviklingen av fMRI for over 25 år siden var en milepæl i hjerneforskning, og har ført til ...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Exploring the genetics of neuropathic pain

Nevropatisk smerte er definert som smerte forårsaket av skade eller sykdom i nervesystemet. Denne type smerte er et stort helseproblem som affiserer opp mot 7-8% av befolkningen. I dette prosjektet vil vi lete etter nye genetiske varianter som er relevant for utvikling av denne type smerte. F...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Sensory and motor networks in psychotic disorders: from brain structure and function to phenomenology

Psykotiske lidelser påvirker vår grunnleggende virkelighetsopplevelse, og innebærer blant annet hallusinasjoner og vrangforestillinger, uvirkelighetsfornemmelser og følelsen av å bli overveldet av sanseinntrykk. Slike symptomer kan forstås som forstyrret sensorisk prosessering. Til tross for de ...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome: A Multidimensional Approach

"Magefølelsen" er en åpen, enkelt-senter, kasus/kontroll karakteriseringsstudie (IBS n=100, friske kontroller (FK) n=40), etterfulgt av en åpen diett-intervensjon hos en sub-gruppe av pasienter med IBS med hovedsakelig diare (IBS-D, n=60). Irritabel tarmsyndrom (IBS) er et vanlig klinisk sekk...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Scandinavian Association for the Study of Pain (SASP) internasjonalt møte

Langvarig smerte er utbredt og er et stort folkehelseproblem. Selv om det er mange som forsker på smerte i Norge og Skandinavia, er det relativt få grupper som har lykkes med EU søknader innen dette feltet. Vi mener det er et stort uutnyttet potensiale for bedre samarbeid mellom ulike forskningsg...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

K.G. Jebsen senter for psykoseforskning har som målsetting å finne ut mer om årsakene til psykoselidelser. Senteret ledes av Professor dr. med. Ole A. Andreassen

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Stein Erik Hagens Stiftelse for Klinisk Hjerteforskning gir Universitetet i Oslo en gave til grunnleggende klinisk hjerteforskning.

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Forskningen ved K.G. Jebsen-senter for betennelsesforskning er ledet av Professor Guttorm Haraldsen. Senteret forsker på kroniske betennelsessykdommer, en sykdomgruppe som fører med seg betydelig lidelse og uførhet for den som rammes og som har svært store omkostninger for familie og samfunnet

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

K. G. Jebsen-senter for cøliakiforskning driver translasjonsforskning for å utnytte grunnleggende forståelse av sykdomsmekanismen for å bedre diagnostikk og behandling for cøliaki som er en vanlig sykdom i Norge.

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Forskningen ved K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft er ledet av Prof. dr.med. Johanna Olweus. Senteret har som mål å utvikle nye behandlingsstrategier for immunoterapi mot kreft basert på ny kunnskap om hvordan vi kan overkomme immunologisk toleranse

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Forskningen ved K.G.Jebsen-senter for forskning på influensavaksiner er ledet av professor Bjarne Bogen. Senteret fokuserer på å utvikle en generell influensavaksine som virker år etter år mot alle typer influensavirus. Videre legges det vekt på rask utvikling av effektive vaksiner i farlige pand...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Canica til grunnleggende langsiktig forskning omkring sykdommen Primær skleroserende Cholangitt (PSC)

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NanoSonoChemotherapy for Diffuse Intrinsic Pontine Glioma (NSC4DIPG)

NSC4DIPG er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Tyskland, Nederland og Norge. Konsortiet består av eksperter innen klinisk pasientbehandling, preklinisk medikamentutvikling, nanomedisin, ultralyddiagnostikk og -behandling og sonoporering. Diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG)...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Plattform for kontinuerlig helseovervåking av sykehuspasienter

Periodiske målinger av vitaler er svært viktige for å diagnostisere pasienter på sykehus og for å oppdage alvorlige helsetilstander som hjerteinfarkt eller blodforgiftning. Dagens løsninger for kontinuerlig overvåking er dyre, upraktiske, og er kun tilgjengelige for de mest kritiske pasientene. F...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Fra kreftforskning til behandling

Oslo Cancer Cluster (OCC) skal være en foretrukken forskningspartner som leverer forskning av høy kvalitet og relevans for næringslivet, forvaltning og samfunnet for øvrig og samtidig være et bindeledd mellom næringsliv og akademia. OCC vil konsentrere seg om relevant kompetanseutvikling inn i pr...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo