0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics. Read more...


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

Les mer...

EVITA-eVitenskap

Discrete Optimization Methods in Maritime and Road-based Transport II

...deltakere fra 27 land. I tillegg arrangerte Høgskolen i Molde og DOMinant II konferansen LOT...programvare for å løse enkle ruteproblemer for skoleelever i Molde. Vi har samarbeidet med...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Early Sapiens Behaviour, Senter for tidlig sapiensadferd

...i 2021 og 2022 inkludert 4261 barn som kom på skolebesøk. Vi har under utvikling en ny utstilling...

Awarded: NOK 140.0 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Early-life gut fungal dysbiosis in pediatric asthma development.

...inkludert astma. Barn er vanligvis i skolealder når de får diagnosen astma, som ikke har...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Satellite-based Permafrost Modeling across a Range of Scales

...fra Universitet i Oslo, besøkt videregående skoler i Kautokeino og Lakselv i Finnmark like i...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Conserving the Genetic Biodiversity of Maize in Mexico: Understanding a complex problem and developing participatory solutions

...agro-økologi og etablering av små maisfelt på skolene for overføring av kunnskap på tvers av...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Psychiatric Disorders in Young Children-Part 2. Trajectories of Disorders from age 4 to 12: Differential Susceptibility to the Environment

...(som i hovedsak er laget for voksne og for skolebarn) også passer godt på førskolebarns...første gang forekomsten av søvnlidelser hos førskolebarn og viser sammenhengen mellom slike...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Securing triple bottom line outcomes from bioenergy development and innovation in rural Norway

...for offentlige bygninger (kontorer, skoler, møteplasser, sykehus) og nye boliger og...

Awarded: NOK 16.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Historical Population Register for Norway 1800-2024 (HPR) / Historisk befolkningsregister (HBR) 1800-2024

...genealoger og lokalt orientert undervisning i skolene. Prosjektet har dermed et betydelig innslag...

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 2014-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Bridging marine productivity regimes: How Atlantic advection affects productivity, carbon cycling and export in a melting Arctic Ocean

...grupper av publikum ? inkludert barnehagebarn, skoleelever, forvaltere, kunstnere og forskere i...

Awarded: NOK 21.5 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Management for learning: Challenges in ECECs in Norway ("Ledelse for læring: Utfordringer for barnehager i Norge")

...progresjon, overordnede temaer, sammenheng til skolen og innslag av formelle læringsaktiviteter....

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Tailoring the ecosystem services approach to landscape level management (TESL)

...for fiskerinæringer, kommunal forvaltning, skole- og helsesektoren, transport, turistnæringen,...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management (DYNAMIC)

...Beboere, besøkende, barnehagegrupper og skoleklasser kom for å hilse på dem. Samtlige...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Geodata-based Machine Learning for real-time urban risk reduction systems

...i private bedrifter, private hus og offentlige skolebygninger. Den første batchen med 4 sensorer...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CenSES- Centre for Sustainable Energy Studies-

...null i 2030 om målet skal nåes. CenSES PhD skole har spilt en sentral rolle i senteret, og har...har stått sentralt gjennom kompaktkurs, vinterskoler om håndtering av usikkerhet i energisektoren...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2011-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SmartChain: Digitaliserte, automatiserte og integrerte verdikjeder

...viser hvordan det eksisterer to forskjellige 'skoler' innenfor tematikken. Mens noen mener at...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Intergenerational Transmission of Internalizing and Externalizing Psychopathological Spectra: A Genome-Wide Complex Trait Study

...til samtidig overføring av risiko i skolealder. Prosjektet har produsert programvaren...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Norwegian Research School of Global Health

...forskerskole i global helse (NRSGH) startet i 2016 og ble...med Folkehelseinstituttet partnere i forskerskolen. Styret bestod av medlemmer fra...og følge opp progresjon i prosjektet. Forskerskolen har totalt hatt 305 medlemmer gjennom...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Ocean - sea-ice - atmosphere teleconnections between the Southern Ocean and North Atlantic during the Holocene

...blant beslutningstakere og publikum (inkludert skolebarn) om klimaendringene i forskjellige...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Negotiating girl power: empowering adolescent girls to build a sustainable development

...til uttrykk i forbindelse med for eksempel skoledisiplin, seksuell avholdenhet og bruk av...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Investigating the future evolution of Norwegian glaciers and hydrological impacts: an integrated modelling approach

...institusjoner og beslutningstakere, samt til skoleelever i...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

GrowPro-Sustainable bio-production of animal proteins for human consumption

...S. B. Rønning har hatt elever fra videregående skole på besøksdag, vært med å sette opp utstilling...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ecology and management of the invasive snow crab: Predicting expansion, impacts and sustainability in the Arctic under climate change

...interessegrupper, barn og unge via media, skoleprosjekter og...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Longitudinal Brain Imaging and Investigation of Etiological and Outcome Factors in Early Onset Psychosis.

...betydningsfull informasjon til klinikker, skoler, pasienter og pårørende. Dataanalysene...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2012-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt: Norge i et komparativt perspektiv

...nå har i norske universitets- og høyskolemiljøer, og mer generelt, det manglende fokus...i sin masteroppgave forsøket på politisk omskolering og påfølgende arrestasjoner av norske...Nicola Karchers sammenligning med skolesektoren i Nederland viser at de norske...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Changing Bodies in Toxic Landscapes:Environmental degradation and intersecting knowledges in the Ecuadorian and Peruvian Amazonia

...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Prospects for Managing Tourism Development in Protected Areas in a Period of Transition

...kvalitet i tilbudet og tilbudt gratisbesøk av skoleklasser for hele regionen, i tillegg til...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Horizontal governance and learning dynamics in higher education

...teoretiske begreper til spesifikke case fra skolehverdagen. Samlet sett viste analysene at...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

Innovation as foundation for sustainable value creation in the food industry

...Tekniske Vitenskapsakademi for bruk i norske skoler. Åpen innovasjon ? Forskning for å forstå...InnoFood har i samarbeidet med NMBU Handelshøyskolen utviklet et Masterkurs innen Design...med masterstudenter fra NMBU, Handelshøyskolen. Flere publikasjoner er under arbeid....

Awarded: NOK 22.6 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

SHIFTING BOUNDARIES: Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway

...betydninger temaet Holocaust har i norsk skole, og hadde to delstudier. Den ene delstudien...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Literary Citizens of the World. Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway

...samfunnsutvikling, gjennom reformasjon, skolereformer, politiske omveltninger og nye krav...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo