0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics. Read more...


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

Les mer...

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ReleQuant Competence: Engaging researchers, teachers and teacher students in research-based development of learning resources in physics

...for fysikkfaget i videregående <strong>skole</strong>. Læringsressursene utvikles gjennom flere...i alt fire utprøvingsrunder på universites<strong>skole</strong>r. Programmet «Generell relativitetsteori» ble...og med fysikklærere ved UiO sine universitets<strong>skole</strong>r i Oslo og Akershus. Videre bidrar fysikere...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Negotiating girl power: empowering adolescent girls to build a sustainable development

...til uttrykk i forbindelse med for eksempel <strong>skole</strong>disiplin, seksuell avholdenhet og bruk av...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Investigating the future evolution of Norwegian glaciers and hydrological impacts: an integrated modelling approach

...institusjoner og beslutningstakere, samt til <strong>skole</strong>elever i...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Prospects for Managing Tourism Development in Protected Areas in a Period of Transition

...kvalitet i tilbudet og tilbudt gratisbesøk av <strong>skole</strong>klasser for hele regionen, i tillegg til...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

Innovation as foundation for sustainable value creation in the food industry

...Tekniske Vitenskapsakademi for bruk i norske <strong>skole</strong>r. Åpen innovasjon ? Forskning for å forstå...InnoFood har i samarbeidet med NMBU Handelshøy<strong>skole</strong>n utviklet et Masterkurs innen Design...med masterstudenter fra NMBU, Handelshøy<strong>skole</strong>n. Flere publikasjoner er under arbeid. ...

Awarded: NOK 22.6 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Intergenerational Transmission of Internalizing and Externalizing Psychopathological Spectra: A Genome-Wide Complex Trait Study

...til samtidig overføring av risiko i <strong>skole</strong>alder. Prosjektet har produsert programvaren...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Literary Citizens of the World. Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway

...samfunnsutvikling, gjennom reformasjon, <strong>skole</strong>reformer, politiske omveltninger og nye krav...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Jihadi subculture and street culture: radicalization, resistance and narrative

...fra prosjektet. De har vært på videregående <strong>skole</strong>r og snakket om prosjektet. I tillegg har det...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CenSES- Centre for Sustainable Energy Studies-

...null i 2030 om målet skal nåes. CenSES PhD <strong>skole</strong> har spilt en sentral rolle i senteret, og har...har stått sentralt gjennom kompaktkurs, vinter<strong>skole</strong>r om håndtering av usikkerhet i energisektoren...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2011-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Ocean - sea-ice - atmosphere teleconnections between the Southern Ocean and North Atlantic during the Holocene

...blant beslutningstakere og publikum (inkludert <strong>skole</strong>barn) om klimaendringene i forskjellige...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Competing discourses impacting girls and womens rights: Fertility control and safe abortion in Ethiopia, Tanzania and Zambia

...produsert med elever i videregående <strong>skole</strong> i nordvest Etiopia, adresserer eksisterende...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Factors influencing the formation, fate and transport of microplastic in marine coastal ecosystems

...og Instagram. WildOceans besøker også lokale <strong>skole</strong>r i Sør-Afrika, hvor de presenterer...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

National Centre for Sustainable Subsurface Utilization of The Norwegian Continental Shelf

...overfor den vanlige befolkningen, spesielt <strong>skole</strong>ungdom og studenter. Konferansen Energy Norway...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2022-2029

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Family language policy in multilingual transcultural families

...var en del av Forskningskampanjen for 2014 der <strong>skole</strong>barn over hele Norge samlet inn data om...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Childrens Information-Seeking: Its Development and Impacts on Learning

...disse til akademiske utfall på 1. trinn i <strong>skole</strong>n og planlagt innsamling av mål på...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Health promotion- Worthwhile? Work package 3: Health promotion factors in Joy of Life Nursing Homes

...større forskningsprosjekt i samarbeid med Høg<strong>skole</strong>n i Sør- Trøndelag (HiST). Prosjektet «Health...care services» er tildelt strategiske høg<strong>skole</strong>prosjektmidler (SHP-midler) fra Norges...kommunes helsetjenester (Arbeidspakke 1: <strong>Skole</strong>helsetjenesten; Arbeidspakke 2:...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sexual and Reproductive Rights (SRR) Lawfare: Global battles over sexual and reproductive rights, driving forces and impacts

...inkludert (kjønnsideologiske) domstoler og <strong>skole</strong>verk. De siste årene er det mange steder...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

The Norwegian Constitution in a Changing European Context

...bli videreutviklet som pensumbøker for høy<strong>skole</strong>- og universiteter, samt som attraktive...mot lærere fra ungdomstrinnet og videregående <strong>skole</strong>, men også gjester fra Stortinget,...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

New families- Innovation and Development of the Child Health Services in Oslo

...god og trygg start på barndommen, fremme barns <strong>skole</strong>modenhet og styrke mor og fars mestringsevne...av Oslo kommune og der VID vitenskapelige høy<strong>skole</strong> er akademisk ansvarlig i samarbeid med UiO og...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, MultiLing

...bruker de språkene de kan, både i familien, på <strong>skole</strong>n, på jobb, blant venner og i andre...MultiLing arrangerte vår årlige ph.d. vinter<strong>skole</strong> "Communication in the multilingual workplace...in multilingual language use» og ph.d. sommer<strong>skole</strong>: "Communication and environmental justice:...

Awarded: NOK 145.0 mill.

Project Period: 2013-2023

Location: Oslo