0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics. Read more...


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

Les mer...

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

International Pregnancy Drug Safety Studies (InPreSS). Short- and longer-term safety of drug use in pregnancy

...utfall (nevroutviklingsforstyrrelser og skoleprestasjoner) hos barnet, samt sosiale og...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Gene editing for elucidating gene function and refining genomic selection for CMS resistance in Atlantic salmon

...spesielt akvakultur, ved å inkludere dette i skolenes læreplanee med focus på etiske,...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Nature and Development of Language and Language Disorders in Children

...og forsinket utvikling i overgangen barnehage-skole (4-9 år). Den består av to komponenter. Del 1...stor og direkte nytteverdi både for barnehager/skoler, direktorat, departement og politikere. Ikke...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2008-2016

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Social-Ecological Transformations: HUMan-ANimal Relations Under Climate Change in NORthern Eurasia

...er en utfordring grunnet barnas nødvendige skolegang og opphold på internater langt unna det...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Contextual Aspects of Text Organization

...og ikke-dyslektiske elever på videregående skole. Grupperne er kontrollert like for...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

From host plants to host ants: Evolution of phyto-predation in butterflies

...I tillegg tilbragte jeg tid sammen med skolebarn i Afrika og USA for å fortelle dem om...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Ukjent Fylke

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Addressing the social determinants of health. Multilevel governance of policies aimed at families with children

...noe som angår alle sektorer, som barnehage og skoler, men også at det er et overordnet politisk...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership between Norway and Japan for excellent Education and Research in Weather and Climate Dynamics

...Diabatic Winter School fra 3.-8. mars. Denne skolen ble organisert av forskerskolen CHESS og var...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Pop Culture, Art and Ideas of Legitimacy in Struggles over Democratization and Peace (POPAGANDA)

...utvekslingen til Universitet i Oslo’s sommer skole for en representant fra NDI i Myanmar måtte...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Responding to welfare state services: An analysis of users, media, and public institutions

...er mindre tilfredse enn ikke-brukere med grunnskolen og legevakten, men mer tilfredse enn...og eldreomsorgen, mens barnehager og skoler vil være eksempler på ytelser med mindre...i mindre grad for barnehager og grunnskoler. Dette gir et nyansert bilde med hensyn til...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Ethnic differences in labour market participation, health and sickness absence among parents caring for disabled or chronically ill children

...det daglige tilbudet gjennom barnehage/skole som tilpasset barnets behov, selv om noen få...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Smakfulle produkter av sau og lam: bedre råvareutnyttelse og økt merverdi

...workshop i Førde med den lokale videregående skolen, Gastronomisk institutt og...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The relational politics of aesthetics. Negotiating relations between art and society through cultural policy

...bli formidlet til det norske folk. Her kommer skolekonsertene i en særstilling, og inntil...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Telemark

NORGLOBAL-Norge - Global partner

India: Politics and Development in India: A micro-level study of who gets what, when, and how

...politikk. Politikere lover å utbedre veier og skoler, sikre bedre elektrisitetstilførsel og nye...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Negotiating the nation: Implications of ethnic and religious diversity for national identity (NATION)

...og dem som arbeider mot rasisme i norsk skole, med 16 inviterte innlegg i ulike...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing families and the gender revolution

...6 år (sammenliknet med foreldrepar med barn i skolealder og barnløse par). Resultatene viser...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Child care during early childhood: Effects on child development, parental labor supply and fertility

...barnehage for de minste påvirker tidlige skoleprestasjoner. Ved å utnytte et lotteri i Oslo...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Organizing for Outcomes: Links between service integration and transitions to employment for citizens with complex service needs

...og Oppfølgingstjenesten i videregående skole. Den første analysen, basert på intervjuer...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Music Teacher Education for the Future

...har musikkfaget i den femårige grunnskolelærerutdanningen i Norge (GLU) blitt utforsket...forskere og lærerutdannere, så vel som grunnskolelærere, GLU-studenter og andre...vil dette både komme lærerutdanning og grunnskole til...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Mental Health and Obesity (the MHOBY study).

...(f.eks. ernæringsfysiologer, leger, skolesykepleiere, rehabiliteringssentre,...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Permafrost landscapes in transformation - from local-scale processes to the global model NorESM

...har vi besøkt lokale videregående skoler i Nord-Norge for å fortelle elever om vårt...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

NGOs and the transfer of global maternal health policies - NGOMA

...kan forhindre dette - gjennom å sikre jenter skolegang. Tilstrømningen av NGOer i helse- og...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Mirror, mirror on the wall, who's most powerful of them all? Gender as a symbolic and social structure in organizations

...studerte næringene til offentlig forvaltning, skole og for et allment publikum. Sammenstillingen...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Reducing fossil energy use and CO2 emissions from transport by paving the way for more bicycles and e-bikes

...i Trondheim bruker sykkelen til jobb eller skole. I 2019 startet arbeidet med å beregne...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Social Costs of Incarceration

...for å begå en kriminell handling eller på skoleprestasjoner i årene etter at far er i...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Institution based strategic project - Mathematics and Statistics at UiT The Arctic University of Norway

...gjennom foredrag for elever i videregående skole. Den andre gruppen har arbeidet innen...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for the study of Equality, Social Organization and Performance, ESOP

...sannsynligheten for å fullføre videregående skole og sannsynlighetene for å starte høyere...

Awarded: NOK 95.7 mill.

Project Period: 2007-2017

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Learning to Understand and Control nation-wide Smart grids of energy prosumers

...tre hovedaktiviteter: - organisert fire sommerskoler - utviklet et felles pensum for smarte...Vi gjennomførte våre to første sommerskoler "Fremtidens informasjonsnettverk for...jennomføre vår første post-pandemi sommerskole med personlig oppmøte. Tema da var "Grønne...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Low Energy and Emission Design for Ships

...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2012-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND-How do children experience nature? Meaning-making and socialization to outdoor life.

...Barnas Turlag, nærmiljøstudie og leirskolestudie) belyser meningsinnholdet i barns...de samme mulighetene. På samme måte er leirskolens grunntanke at man skal lære, erfare, sanse...til den ordinære klasseromsundervisningen. Leirskolestudien viste at fokuset på å nå læringsmål...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Innlandet