0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics. Read more...


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

Les mer...

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftstøtte, Prismet

...og formidling av religionsrelaterte temaer i skole, barnehage, trossamfunn og hjem. Prismet har...

Awarded: NOK 46,000

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Bringing the "Reformation Era" into the classroom: Modern schooling and the formations of new subjectivities in Java, Indonesia

...av moral- og historiepensa i videregående skole. Den sentrale hypotesen er at klasserommet nå...demokratibegrepet (Demokrasi Pancasila) i skolen. Videre vil studiet av de diskursive...av reformasjonsbevegelsens innvirkning på skolefe ltet, vil prosjektet se nærmere på...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Spilldidaktikk - betingelser for spill og læring i videregående skole

...om lærernes ulike erfaringer med spill utenfor skolen, har påvirkning på hvordan de lykkes med å...skjer ved Nordahl Grieg videregående skole, der kandidaten er tilsatt som lektor....mentor. NGV er en innovativ og utforskende skole, som er ledende på bruk av teknologi....

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

PROFORSK-Skole og samfunn

Utvikle metoder for praktisk og tverrfaglig læringsarbeid knyttet til bærekraft.

...i bærekraft kan organiseres på en videregående skole. Det endelige formålet med pilotprosjektet...av erfaringene fra pilotprosjektet i skolens drift, herunder etablering av et fysisk...sikte på å utvikle en veiledning til andre skoler som ønsker å gjøre det samme. De mest...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Agder

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftstøtte og støtte til OA-overgang, Prismet

...og formidling av religionsrelaterte temaer i skole, barnehage, trossamfunn og hjem. Prismet har...

Awarded: NOK 97,000

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Unike - Nordmøre

...skal ta i bruk nettet til egne behov innenfor skole og teknisk sektor. Behovene krever stor...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2004-2005

Location: Møre og Romsdal

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimavenn - sesong 2: En dokumentarserie for barn og unge om klima- og miljøspørsmål

...Begge sesongene blir åpent distribuert av NRK Skole slik at barn, elever, lærere, foreldre og...2: El-avfall - kan det være en ressurs? En skoleklasse blir utfordret i å rydde i skuffer og...og samtidig sliter vi med gamle synder. En skoleklasse får en utfordring med å lete i...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

"Snakk med oss. Profesjonsutøvelse og barns deltakelse"

...kelse for barn og unge i kontakt med barnehage/skole og habiliteringstjenester. Det femte...institusjonelle kontekster som hjem, barnehage/skole og fritidsarrangementer. Det er utviklet...

Awarded: NOK 71,759

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ENGASJER - skolebasert beredskap for effektive og engasjerende tiltak for elever med svake leseferdigheter på mellomtrinnet

...har økt risiko for å a) miste engasjement for skolearbeidet, b) oppnå svake læringsresultater, og...kunnskap og kompetanse om lesevansker. Når skolene mangler en handlingsberedskap for svake...Et tett samarbeid mellom ansatte i Bærumskolen og forskere ved Lesesenteret, UiS, skal...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kunstfagdidaktikk i lærerutdanning - en styrket agenda

...årlig 270.000.000 kroner til kunstnerbesøk i skolen gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS)....er knyttet til innovasjonsprosjektet “Skole og konsert - fra formidling til dialog”...omkring estetiske fag og arbeidsmåter. Skoler er ofte ikke i stand til å benytte seg godt...

Awarded: NOK 52,999

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Utvikling av motivasjon og selv-regulert læring i fagene lesing og skriving i løpet av de første skoleårene (2.-4.klasse)

...i forhold til lesing og skriving tidlig i grunnskolen. Vi vet at utvikling av SRL tar lang tid,...og arbeidsmåter som vektlegges hjemme og på skolen, og å utvikle samarbeidsformer mellom hjem...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

VITEN-Vitensentre

Driftstøtte til Stiftelsen Nordnorsk vitensenter, Tromsø

...1) Gi et godt interaktivt tilbud til skole og allmennhet 2) Tilby gode...Av andre spennende aktiviteter kan nevnes: Skoler og barnehager: Undervisningsopplegget Sjakk...for 242 elever på 6. trinn i samarbeid med Skolelaboratoriet ved UiT ? Norges arktiske...

Awarded: NOK 75.0 mill.

Project Period: 2013-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Faglig nettverk: Ungdom mellom utdanning og arbeid

...i sårbare unges overgang til videregående skole, til arbeidslivet eller til utenforskap. Det...tematisere arbeidslivets attraktivitet på skoletrøtt ungdom, ungdoms eget perspektiv på...i sårbare unges overgang til videregående skole, til arbeidslivet eller til utenforskap. Det...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

VITEN-Vitensentre

Driftsstøtte til Nordnorsk vitensenter

...1) Gi et godt interaktivt tilb ud til skole og allmennhet i våre nye lokaler der...at vi blir tilført økte driftsmidler. Dersom skolene i en så stor region som Nord-Norge skal...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Internasjonal konferanse: Oslo Forum: Green Economy for better Urban Sustainability

...mellom selvstendige forskningsinstitutter (CICERO, met.no, NIBR, NILU, NINA, TØI) og...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Forskningsbasert utvikling og læring i den videregående skolen -kompetanseløft i vitenskapelig metode og kritisk tenkning

...for lærere i den videregående skole i Nordland, hvor undervisningen vil ta...vil i en innledende fase være i dialog med skolene for å kartlegge behov og dermed skreddersy...vil formidle til ulike målgrupper. For skoleeier, skoler og lærere i Nordland vil det...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hvordan kan skolen legge til rette for optimalt læringsutbytte for elever fra familier med migrantbakgrunn og kort botid i Norge?

...prosjektet ønsker jeg å forske på hvordan skolen kan legge til rette for optimalt...botid i Norge. Dette er en elevgruppe i norsk skole det er forsket relativt lite på. Tidligere...kan by på utfordringer i forhold til videre skolegang. Denne elevgruppen er ekstra utsatt fordi...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

ADAPTVURDER - Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

...av slitasje og blir gjenstand for feil bruk i skolen. Prøvene gir informasjon om de tyve prosent...80% av elevene. Manglene fører til at skolen har behov for verktøy som gir både et...og derved grunnlag for tidlig innsats i skolen og bidrar til at skoleeier kan sette i verk...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til Lødingen Vestbygd Fase 2

...i Vågehamn · WLAN forbindelse mellom Vågehamn skole og Lødingen skole . Det primære stamnettet...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Nordland - Nordlánnda

KINA-Kina-programmet

Reisestøtte: Utdanning for bærekraftig utvikling i Kina og Norge

...Elin Sæther (Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo) Marielle...norsk kontekst har UBU styrket sin posisjon i skolen, og dermed også i lærerutdanningen, gjennom...politiske, økonomiske og kulturelle konteksten skolesystemet og høyere utdanning er en del av....

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Resilient energy systems

...modelling and behavior research from NMBU, CICERO and IFE, supported by leading international...og adferdsforskning fra NMBU, CICERO og IFE, støttet av internasjonal ledende...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Footprint and Impacts of Renewable Energy: Pressure on Lands Under Growth

...three research institutions (NINA, NTNU, and CICERO), five NGO environmental groups, and a...samarbeid prosjekt (KSP) mellom NINA, NTNU og CICERO, fem miljøgrupper, og NVE med...

Awarded: NOK 25.4 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hvordan planlegge dybdelæring? Dette forskningsprosjektet skal utvikle og teste ut en modell som støtter implementeringen av Fagfornyelsen.

...av reformene at det tar lang tid før skoleeier, skoleledere og lærere endrer praksis...Det lokale handlingsrommet står sterkt i norsk skole, og det kan virke som om balansen mellom...lett å se på ansiktsuttrykkene til lærere og skoleledere at de strukturelle elementene innebærer...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestfold og Telemark

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Digital teknologi og livsmestring i fremtidens skole (DigiLiv)

...Skolen befinner seg i en brytningstid. I en verden...å løse utfordringer både lokalt og globalt. Skolen må (ut)danne elever som er i stand til å...Digital teknologi og livsmestring i fremtidens skole (DigiLiv) vil utvikle tverrfaglige...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barndom - i går, i dag, i morgen

...som en livsfase knyttet til utdanning og skole, lek og barnekultur, mens arbeid knyttes til...rundt temaer relatert til familie, barnehage, skole, arbeid, helse og rettigheter. Disse temaene...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Samarbeid om dyreassisterte aktiviteter i en Inn på tunet-kontekst, for utsatt ungdom

...som står i fare for å droppe ut av videre skolegang, ved hjelp av dyreassisterte aktiviteter...med de ansatte på gården og oppdragsgivere i skole/barneverntjenes te, Nav ea.(avhengig av...i Vest-Agder, fra en eller flere videregående skoler, fra Nav-fylke V est-Agder, og med...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Agder

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Utbygging av bredbånd infrastruktur for grunnskoler i Indre Namdal

...planlagte utbyggingen omfatter 16 grunnskoler med 1227 elever i Grong, Høylandet, Snåsa,...en høy andel fremmedspråklige, samt samisk skole og –kulturinstitusjoner. Med regionens...for kommersiell bredbåndsbygging. Tilbudet til skolene og distriktet er derfor ISDN og øvrige...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftstøtte, Prismet

...og formidling av religionsrelaterte temaer i skole, barnehage, trossamfunn og hjem. Prismet har...

Awarded: NOK 51,000

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Utbygging av bredbåndsnett i Tinn kommune

...Vi har prioretert området fra Haukaas - Luraas skole og opp til Smårioe i Tessungdalen som første...at det er fastboende, pendlere, primærnæring, skole og annen næringsvirksomhet i dette området....

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestfold og Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Livsmestring på ungdomstrinnet. En sammenligning av utdanning og kompetanse fra ulike perspektiv.

...praksis. Studien vil foregå ved fire ungdomsskoler i to fylker, der 1-3 klasser deltar ved hver...klassene og deres lærere fra 8. til 10. trinn skoleåret 2021–22 og 2023–24. Dette gjør det mulig...og komparative studier på tvers av skoler og over tid. Et slikt forskningsdesign vil...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo