0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics. Read more...


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

Les mer...

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Unike - Nordmøre

...skal ta i bruk nettet til egne behov innenfor <strong>skole</strong> og teknisk sektor. Behovene krever stor...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2004-2005

Location: Møre og Romsdal

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimavenn - sesong 2: En dokumentarserie for barn og unge om klima- og miljøspørsmål

...Begge sesongene blir åpent distribuert av NRK <strong>Skole</strong> slik at barn, elever, lærere, foreldre og...2: El-avfall - kan det være en ressurs? En <strong>skole</strong>klasse blir utfordret i å rydde i skuffer og...og samtidig sliter vi med gamle synder. En <strong>skole</strong>klasse får en utfordring med å lete i...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Spilldidaktikk - betingelser for spill og læring i videregående skole

...om lærernes ulike erfaringer med spill utenfor <strong>skole</strong>n, har påvirkning på hvordan de lykkes med å...skjer ved Nordahl Grieg videregående <strong>skole</strong>, der kandidaten er tilsatt som lektor....mentor. NGV er en innovativ og utforskende <strong>skole</strong>, som er ledende på bruk av teknologi....

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftstøtte og støtte til OA-overgang, Prismet

...og formidling av religionsrelaterte temaer i <strong>skole</strong>, barnehage, trossamfunn og hjem. Prismet har...

Awarded: NOK 97,000

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ENGASJER - skolebasert beredskap for effektive og engasjerende tiltak for elever med svake leseferdigheter på mellomtrinnet

...har økt risiko for å a) miste engasjement for <strong>skole</strong>arbeidet, b) oppnå svake læringsresultater, og...kunnskap og kompetanse om lesevansker. Når <strong>skole</strong>ne mangler en handlingsberedskap for svake...Et tett samarbeid mellom ansatte i Bærum<strong>skole</strong>n og forskere ved Lesesenteret, UiS, skal...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kunstfagdidaktikk i lærerutdanning - en styrket agenda

...årlig 270.000.000 kroner til kunstnerbesøk i <strong>skole</strong>n gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS)....er knyttet til innovasjonsprosjektet “<strong>Skole</strong> og konsert - fra formidling til dialog”...omkring estetiske fag og arbeidsmåter. <strong>Skole</strong>r er ofte ikke i stand til å benytte seg godt...

Awarded: NOK 52,999

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

"Snakk med oss. Profesjonsutøvelse og barns deltakelse"

...kelse for barn og unge i kontakt med barnehage/<strong>skole</strong> og habiliteringstjenester. Det femte...institusjonelle kontekster som hjem, barnehage/<strong>skole</strong> og fritidsarrangementer. Det er utviklet...

Awarded: NOK 71,759

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Utvikling av motivasjon og selv-regulert læring i fagene lesing og skriving i løpet av de første skoleårene (2.-4.klasse)

...i forhold til lesing og skriving tidlig i grunn<strong>skole</strong>n. Vi vet at utvikling av SRL tar lang tid, ...og arbeidsmåter som vektlegges hjemme og på <strong>skole</strong>n, og å utvikle samarbeidsformer mellom hjem...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

VITEN-Vitensentre

Driftstøtte til Stiftelsen Nordnorsk vitensenter, Tromsø

... 1) Gi et godt interaktivt tilbud til <strong>skole</strong> og allmennhet 2) Tilby gode...Av andre spennende aktiviteter kan nevnes: <strong>Skole</strong>r og barnehager: Undervisningsopplegget Sjakk...for 242 elever på 6. trinn i samarbeid med <strong>Skole</strong>laboratoriet ved UiT ? Norges arktiske...

Awarded: NOK 66.5 mill.

Project Period: 2013-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VITEN-Vitensentre

Driftsstøtte til Nordnorsk vitensenter

... 1) Gi et godt interaktivt tilb ud til <strong>skole</strong> og allmennhet i våre nye lokaler der...at vi blir tilført økte driftsmidler. Dersom <strong>skole</strong>ne i en så stor region som Nord-Norge skal...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Faglig nettverk: Ungdom mellom utdanning og arbeid

...i sårbare unges overgang til videregående <strong>skole</strong>, til arbeidslivet eller til utenforskap. Det...tematisere arbeidslivets attraktivitet på <strong>skole</strong>trøtt ungdom, ungdoms eget perspektiv på...i sårbare unges overgang til videregående <strong>skole</strong>, til arbeidslivet eller til utenforskap. Det...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

Forskningsbasert utvikling og læring i den videregående skolen -kompetanseløft i vitenskapelig metode og kritisk tenkning

...for lærere i den videregående <strong>skole</strong> i Nordland, hvor undervisningen vil ta...vil i en innledende fase være i dialog med <strong>skole</strong>ne for å kartlegge behov og dermed skreddersy...vil formidle til ulike målgrupper. For <strong>skole</strong>eier, skoler og lærere i Nordland vil det...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hvordan kan skolen legge til rette for optimalt læringsutbytte for elever fra familier med migrantbakgrunn og kort botid i Norge?

...prosjektet ønsker jeg å forske på hvordan <strong>skole</strong>n kan legge til rette for optimalt...botid i Norge. Dette er en elevgruppe i norsk <strong>skole</strong> det er forsket relativt lite på. Tidligere...kan by på utfordringer i forhold til videre <strong>skole</strong>gang. Denne elevgruppen er ekstra utsatt fordi...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

ADAPTVURDER - Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

...av slitasje og blir gjenstand for feil bruk i <strong>skole</strong>n. Prøvene gir informasjon om de tyve prosent...80% av elevene. Manglene fører til at <strong>skole</strong>n har behov for verktøy som gir både et...og derved grunnlag for tidlig innsats i <strong>skole</strong>n og bidrar til at skoleeier kan sette i verk...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Internasjonal konferanse: Oslo Forum: Green Economy for better Urban Sustainability

...mellom selvstendige forskningsinstitutter (<strong>CICERO</strong>, met.no, NIBR, NILU, NINA, TØI) og...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

KINA-Kina-programmet

Reisestøtte: Utdanning for bærekraftig utvikling i Kina og Norge

...Elin Sæther (Institutt for lærerutdanning og <strong>skole</strong>forskning, Universitetet i Oslo) Marielle...norsk kontekst har UBU styrket sin posisjon i <strong>skole</strong>n, og dermed også i lærerutdanningen, gjennom...politiske, økonomiske og kulturelle konteksten <strong>skole</strong>systemet og høyere utdanning er en del av....

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til Lødingen Vestbygd Fase 2

...i Vågehamn · WLAN forbindelse mellom Vågehamn <strong>skole</strong> og Lødingen skole . Det primære stamnettet...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Nordland - Nordlánnda

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Climate change adaptation in Norway, sweden and Finland - do research, policy and practice meet?

...Department of Economics and Management; <strong>CICERO</strong> and Linköping University, the Centre for...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Climate change adaptation in Norway, sweden and Finland - do research, policy and practice meet?

...Department of Economics and Management; <strong>CICERO</strong> and Linköping University, the Centre for...

Awarded: NOK 93,695

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Resilient energy systems

...modelling and behavior research from NMBU, <strong>CICERO</strong> and IFE, supported by leading international...og adferdsforskning fra NMBU, <strong>CICERO</strong> og IFE, støttet av internasjonal ledende...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Footprint and Impacts of Renewable Energy: Pressure on Lands Under Growth

...three research institutions (NINA, NTNU, and <strong>CICERO</strong>), five NGO environmental groups, and a...samarbeid prosjekt (KSP) mellom NINA, NTNU og <strong>CICERO</strong>, fem miljøgrupper, og NVE med...

Awarded: NOK 25.4 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hvordan planlegge dybdelæring? Dette forskningsprosjektet skal utvikle og teste ut en modell som støtter implementeringen av Fagfornyelsen.

...av reformene at det tar lang tid før <strong>skole</strong>eier, skoleledere og lærere endrer praksis...Det lokale handlingsrommet står sterkt i norsk <strong>skole</strong>, og det kan virke som om balansen mellom...lett å se på ansiktsuttrykkene til lærere og <strong>skole</strong>ledere at de strukturelle elementene innebærer...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestfold og Telemark

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Digital teknologi og livsmestring i fremtidens skole (DigiLiv)

...<strong>Skole</strong>n befinner seg i en brytningstid. I en verden...å løse utfordringer både lokalt og globalt. <strong>Skole</strong>n må (ut)danne elever som er i stand til å...Digital teknologi og livsmestring i fremtidens <strong>skole</strong> (DigiLiv) vil utvikle tverrfaglige...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barndom - i går, i dag, i morgen

...som en livsfase knyttet til utdanning og <strong>skole</strong>, lek og barnekultur, mens arbeid knyttes til...rundt temaer relatert til familie, barnehage, <strong>skole</strong>, arbeid, helse og rettigheter. Disse temaene...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Samarbeid om dyreassisterte aktiviteter i en Inn på tunet-kontekst, for utsatt ungdom

...som står i fare for å droppe ut av videre <strong>skole</strong>gang, ved hjelp av dyreassisterte aktiviteter...med de ansatte på gården og oppdragsgivere i <strong>skole</strong>/barneverntjenes te, Nav ea.(avhengig av...i Vest-Agder, fra en eller flere videregående <strong>skole</strong>r, fra Nav-fylke V est-Agder, og med...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Agder

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Utbygging av bredbånd infrastruktur for grunnskoler i Indre Namdal

...planlagte utbyggingen omfatter 16 grunn<strong>skole</strong>r med 1227 elever i Grong, Høylandet, Snåsa,...en høy andel fremmedspråklige, samt samisk <strong>skole</strong> og –kulturinstitusjoner. Med regionens...for kommersiell bredbåndsbygging. Tilbudet til <strong>skole</strong>ne og distriktet er derfor ISDN og øvrige...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftstøtte, Prismet

...og formidling av religionsrelaterte temaer i <strong>skole</strong>, barnehage, trossamfunn og hjem. Prismet har...

Awarded: NOK 51,000

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Utbygging av bredbåndsnett i Tinn kommune

...Vi har prioretert området fra Haukaas - Luraas <strong>skole</strong> og opp til Smårioe i Tessungdalen som første ...at det er fastboende, pendlere, primærnæring, <strong>skole</strong> og annen næringsvirksomhet i dette området....

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Livsmestring på ungdomstrinnet. En sammenligning av utdanning og kompetanse fra ulike perspektiv.

...praksis. Studien vil foregå ved fire ungdoms<strong>skole</strong>r i to fylker, der 1-3 klasser deltar ved hver...klassene og deres lærere fra 8. til 10. trinn <strong>skole</strong>året 2021–22 og 2023–24. Dette gjør det mulig...og komparative studier på tvers av <strong>skole</strong>r og over tid. Et slikt forskningsdesign vil...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Simulatorbasert spill og konkurranse for bruk i forbindelse med rekrutteringsaktiviteter innen fysikk og matematikk.

...og konkurranse for å motivere ungdom i ungdoms<strong>skole</strong>n og videregående skole til utdanning og...lærin gsressurser både ved ungdoms<strong>skole</strong> og videregående skole, og til å vekke...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage