25,336 projects

MOBI-Mobilisering

Næringsretta satsing ved Høgskolen i Ålesund

...lederskiktet innen industrien på Nord Vestlandet. Prosjektet står se ntralt i forhold til..."Distribuert produktutvikling": Prosjektet handler om hvordan en kan utføre produktutvikling i...bli gjennomført i et nært samarbeid med Centre of Expertice ved Ålesund kunnskapspark, Ulstein...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Møre og Romsdal

MOBI-Mobilisering

Samarbeid for læring og innovasjon i Finnmark

...mot bedrifter i ulike bransjer og utvikle andre nyskapingss timulerende tiltak i form av for...med å utvikle Alta-miljøet til et "Centre of Expertice"/Nasjonalt kompetansesenter innen...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Forskeropphold ved University of California Los Angeles (UCLA) for å tilrettelegge for samarbeid mellom UCLA og Universitet i Sørøst Norge.

...et forskningssamarbeid mellom University of California Los Angeles (UCLA) og USN. UCLA er...Kompetanseløft innen maskinlæring er derfor det andre hovedmålet for dette prosjektet. UCLA har...

Awarded: NOK 39,961

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nansensenteret: PES2020-rammebeviligning for 2018

...knowledge gaps in climate science, in support of the IPCC reports svært relevant....til H2020 utlysninger i H2020 i 2019 og andre H2020 (del)-finansierte utlysninger. Det...på prosjekter med norske og internasjonale offentlige og private brukere med interesse i...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Avslutningskonferanse ERANet-LAC CODE-prosjektet

...for prosjektet ERANet-LAC CODE (Care Of the Dying Evaluation): «Pårørendes vurdering av...fra Argentina, Brasil, Uruguay, Polen, Tyskland, Storbritannia og Norge. I prosjektet er det...CODE testet ut i hvert av de sju landene og deretter anvendt i en spørreundersøkelse...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Mer EU-finansiering til NIH

...satsningen å snu dette til at vi selv inviterer andre med. Planen for for 2019 er ikke ferdig, men...er den årlige konferansen European College of Sport Science (ECSC). For å styrke innsatsen...og levering - til den eventuelle forhandlingsfasen. NIH utviklet i 2018 en prosjektweb,...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Mer EU-finansiering til NKVTS

...(Vold og overgrep i nære relasjoner/Katastrofer, terror og stressmestring/Tvungen migrasjon...satsningen å snu dette til at vi selv inviterer andre med. NKVTS har styrket institusjonens...og levering - til den eventuelle forhandlingsfasen. Det er allerede gjennomført et...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Preventiv helse - bedre bruk av helsedata

...forbyggende tiltak som livsstilsendringer og behandlingstiltak. Hjerte-kar sykdom er nest...hjerte-kar hendelse får sekundærforebyggende behandling, men ofte er denne behandling ikke...risikokalkulatorer for primær – og sekundærprofylakse av hjerte - og karsykdommer. Formålet...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

EVITA-eVitenskap

Parallel Algorithms for Combinatorial Scientific Computing

...applications in scientific computing make use of a number of combinatorial methods. If these...on parallel computers. It is the intention of the ParComb project to ensure that this does...combinatorial algorithms for these types of problems. In particular we will be looking at...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Field validation of metal-induced co-selection for antibiotic resistance in bacterial communities from pristine environments

...will investigate metal-induced co-selection of antibiotic resistance in soils with no exposure...prisitine areas to avoid exposure to human use of antibiotics, but still exposed to...

Awarded: NOK 10,260

Project Period: 2013-2014

Location: Svalbard

BIONÆR-Bionæringsprogram

Immobilisering av spermier fra svin for utvikling av et nytt effektivt og konkurransedyktig seminkonsept i svinenæringen

... kommersielt i en rekke europeiske land. Teknologien gir forlenget levetid og kvalitet...av spermier, kommersielt i en rekke europeiske land. Kunstig sædoverføring benyttes som et...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Innlandet

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Norconserv

...AS omfatter skolering av forskerne og andre ansatte med tanke på kommersialisering av...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det 29. norske forskermøte for økonomer 2007 på Universitet i Tromsø

...i starten av januar ved norske universiteter og andre forskningsinstitusjoner. Møtet samler...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

MSH: Realismens surrealisme, surrealismens realisme: Balzac og Breton

...Balzacs romaner og fortellinger fra Paris, og André Bretons viktigste Paris-romaner (Nadja, Les...

Awarded: NOK 1,659

Project Period: 2008-2009

Location: Vestland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

PES - prosjektetableringsstøtte

...fra bl.a EUs 7. rammeprogram i samarbeid med andre virksomheter eller fors kningsinstitusjoner....

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

2nd International Conference of the Reformation Research Consortium

...i Oslo 2012 er den andre i rekken, og informasjon fra arrangørene i...papers i et spesialisert forum. Samtidig forhandles ett eller to hovedtemaer i...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Rumensk grammatikk

...ortografi, formlære og syntaks. Det blir den andre rumenske grammatikken utgitt i Skandinavia,... Den vil bli brukt ved universiteter i Skandinavia og imøteses med stor interesse i... Boken vil også være nyttig for rumens ke innvandrere (skolebarn) i...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2012-2012

Location: Viken

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME Sustainable Transport

...i samarbeid med industri, universiteter og andre FoU-aktører til fristen 25. november 2015. ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd Nord-Gudbransdal

...overordnet formål å gi en beskrivelse og en handlingsplan for utbygging av bredbånd til alle...lite "attraktive" for de fleste bredbåndsleverandører i og med at investeringskost ikke alltid...intensjon vil det kunne ha overføringsverdi til andre deler av Norge med sp redt...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Ukjent Fylke

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Akershus HF

...og erfaring de har fra tilsvarende arbeid ved andre syke hus. Det legges opp til at Medinnova...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - Rogalandforskning

...Virksomheten vil bli samordnet med de andre aktørene i Forny-Rogaland via...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Rogaland

GRUNNFISK-Grunnbevilgning Fiskeri-institutter

Grunnbevilgning - SINTEF Fiskeri- og havbruk

...bioressurser og internasjonale bistandsprosjek ter. Gjennom en klargjort teknologisk...instituttet som komplementært i forhold til andre norske forskningsmiljøer på denne...

Awarded: NOK 28.0 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

GENTRIFICATION, DISPLACEMENT AND SEGREGATION

...

Awarded: NOK 33,000

Project Period: 2013-2014

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Real-time environmental monitoring and modelling of drilling discharges in sensitive areas.

...side (http://www.sintef.no/home/SINTEF-Materials-and-Chemistry/Projects1/2013/ELMO--Real-time-enviro...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

KULTUREN-Program for kulturforskning

Publisering fra prosjektet Tverrfaglighet, tillit og trivialisering?

...og kunnskapskulturer i forskning". Den andre boka har arbeidstittel "Faglighet og...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Studentenaustausch zwischen der WWU Münster und der UiO

...Möglichkeit gegeben ihren Schwerpunkt im Ausland weiterzustudieren und zusätzlich eine andere...

Awarded: NOK 45,500

Project Period: 2012-2012

Location: Ukjent Fylke

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Overført restbevilgning fra prosjekt 180133/S10 "Distribusjon og styring av personalisert, medierikt innhold i en utvidet hjemmesfære"

...tjenesteaksess. Den første skal omhandle samspill mellom brukerterminal og hjemmets...

Awarded: NOK 0.83 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Viken

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Information - Nordic journal of art and research

...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nanomaterials for enhanced properties and multifunctionality of polymer nanocomposites

...

Awarded: NOK 29,974

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: EERA Support

...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2017-2017

Location: Viken