25,331 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2017

...et delmål om å være med i EU-søknader hvor vår andel beløper seg til 39 MNOK i 2017 (og hhv...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: EERA JP Smart Grids: ledelse av sub-program "Flexible Transmission Network"

...om pågående arbeid EERA JP Smart Grids (Andrei Morch) De ovennevnte aktivitetene vil også...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: EERA Support

...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool WPC Wireless Power and Communication

...

Awarded: NOK 79,749

Project Period: 2017-2017

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Active flow control system for improving hydraulic turbine performances at off-design operation

...Prosjektet prøver også å inkludere innspill fra andre aktører som har erfaring, innsikt og...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Hyper Hydrogen Stakeholder Seminar

...med base i EU-administrasjonen og andre organisasjoner (“NGOs”) i denne sfæren. I...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Smartbydugnaden Tema i år er Fra ord til handling. Koble - Dele - Nå Samhandling mellom FoU, næringsliv, kommune, stat og samfunnsliv.

...er andre året vi arrangerer denne type konferanse for...-Nettverket. Våre arrangementer setter samhandling i fokus og vi har et to dagers program der...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2018

...et delmål om å være med i EU-søknader hvor vår andel beløper seg til 42 MNOK i 2018 (og 45MNOK i...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Autronica Fire and Security AS

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Infomøte i Brussel ang siste utlysningene i H2020 "Smart, green and integratde transport"

...i H2020 den 7. oktober 2019 Fiskerstrand verft er et lite verft i Sula i Møre og...er midt i målgruppen for MG 3-7 2020. Fiskerstrand Verft har også fått oppdraget med å bygge...

Awarded: NOK 31,017

Project Period: 2019-2020

Location: Møre og Romsdal

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool FourC AS

...måle, evaluere og dokumentere hvordan randomiseringsalgoritmene for MAC-adresser på nyere...utsending av wifi-pakker; f.eks. hvor ofte de sendes og hvordan/hvor ofte MAC-adresser...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Effekt av lagringstid på prøvekvalitet på finkornede jordprøver

...av begrenset kapasitet på laboratoriene er det ofte slik at finkornede sensitive leireprøver...sensitive leirprøver. Disse leirene er ofte inhomogene, noe som gjør problemet enda mer...Når en jordprøve testes, blir lagringseffekter ofte undervurdert eller ignorert. I tillegg finnes...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

Proof-of-concept: dSTORM - the first entry-level super-resolution nanoscopy solution

...chip for å holde og belyse prøven, og et standard optisk mikroskop til å fange bildene. Slike...Våre fotoniske chips kan tilpasses bruk i standard optiske mikroskoper og dermed brukes til å...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av lavkarbonsement som gir forbedret bestandighet i betongkonstruksjoner

...en forhøyet sementmengde for å tilfredstille Standardens krav til bestandighet. Den økte...i betong. For å oppnå dette må bestandighet (holdbarhet) av betong med...konkurransedyktig for bruk i bygningsbetong. Andre hovedmål er å videreutvikle grunnlaget for...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Plastinnovasjonskatalysator

...og plastkompositter er viktige bestanddeler i framtidige produkt for å redusere vekt,...av bioplaster (plaster laget av fornybare råstoffer, bionedbrytbare plaster, bioforsterkede...produktspekter, hvor plastindustrien i Innlandet har en mulighet til å bygge en sterk og...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: Deltagelse ETP Smartgrids

...nasjonale teknologiplattformer i europeiske land som driver med testing/demonstrasjons...nasjonale teknologiplattformer i europeiske land som driver med...og det står for "European technology and innovation plattform (ETIP) -- "smart networks...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Forsprang 2018

...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Moderne bekjempelse av salmonella (inntekt 193994)

...norsk fôrindustri. Norsk fôrindustri både på landdyr- og på fiskesiden, store deler av...har overflatetype og moderne metoder for behandling av overflater for bekjempelse av...oppdaget at bakteriene kan ko mmunisere med hverandre ved hjelp av signalstoffer. Dette gjør at de...

Awarded: NOK 15.5 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

iWood - intelligent wood processing

...teknologi for samproduksjon av bulky hydrofobe trefibre og hemicellulosesukker, hvor... miljøvennlige trefiber isolasjonsprodukter, og andre nisjeprodukter hvor bulk og fiberstivhet er...åpne for produksjon i Norge rettet mot det Skandinaviske isolasjonsmarkedet. Prosjektpartnere i...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Identifisering og karakterisering av bakterielle sykdommer hos rensefisk (berggylt og rognkjeks) til bruk i biologisk kontroll av lakselus

...for å danne grunnlag for utvelgelse av kandidater for inklusjon i fre mtidige vaksiner...også holde øynene åpne i forhold til om evt. andre bakterier av potensiell betydning skulle...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Melk og melkebaserte ingredienser fra fraksjonering av melk, dokumentasjon av helseeffekter og bruk i nye innovative konsepter

...nye muligheter for bedre utnytting av melkeråstoffet.For å kunne "skreddersy" produkter tilpasset...ulike målgruppers behov. 2. Gjennomføre en randomisert kontrollert koststudie med...i bruk for å fraksjonere melkeråstoffet og hente ut fraksjoner som inneholder...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Forbedring i effektivitet i tolags solcelle

...på silisium, hadde man ikke propagerende plandefekter. De resterende defektene er det mulig å...prøver. NTNU Nanolab benyttes som utstyrsleverandør til silisium preparering, prosessering av...for Elektronikk og Telekommunikasjon NTNU og andre internasjonale laboratorier. Valget av...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Investigating a New Generation of Oncolytic Peptides as Cancer Immunotherapeutic Agents for Deep-Seated Tumors

...Målet er å skape en eller flere lead candidates på bakgrunn av et preklinisk og klinisk...mot leverkreft, noe som innebærer at de er i stand til å redusere tumorstørrelsen og indusere...må molekylene ha en toksikologisk sikkerhetsprofil som gjør at man kan ta molekylene videre til...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Omstilling til ny og verdiskapende produksjonsteknologi for helsenæringen.

...i styret de siste to årene fokusert mot andre markeder som blant annet medisinskteknisk...målsetningen er at K Lerøy skal bli en god leverandør av finmekaniske komponenter til...sikte på å styrke vår stilling som underleverandør av finmekaniske produkter til...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: Norske deltagelse i Energy Materials Industrials Research Initiative - EMIRI 2017

... EMERIT (Energy Materials for Europe - Research and Industry innovating Together), som bidrar med...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mustad Digital Autolining

...turnover for kunder, og styrke miljøprofilen til produktet og kundenes operasjoner. ...noe som vil ytterligere bedre flåtens miljøprofil. Den tekniske løsningen for drivlinjen med...for prediktivt vedlikehold av motorer og andre komponenter. MA estimerer om prosjektet...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Innlandet

PROFORSK-Skole og samfunn

Forskerbloggen Sesong 2

...som tidligere er finansiert via PROFORSK og har visning i det populærvitenskapelige...er at man kombinerer barnas egne opptak med profesjonelle TV-opptak, for å søke en ekstra nærhet...Film for visning i NRK Newton. Serien omhandler fire 14-åringer som har sin egen...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Utvikling av gode læringsmiljøer, elevers motivasjon og læring gjennom estetiske tilnærminger til inkludering

...læring som en del av undervisningen, så blir ofte slik forskning marginalisert og faller «under...utvikler seg i form av å sette seg i andres sted og til perspektivtaking. Spesielt...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

«Overgang mot nullutslipp - en ny type renseenhet for metanutslipp fra magerbrennende gassmotorer»

...fra gassmotorer. Det er gjennomført flere “proof of concept” tester med lovende resultater. I...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Lokale prosjektmidler 2018 og 2019

...FFI, NILU, NGI, Veterinærinstituttet, Norsar, Nofima, OsloMet, USN, Justervesenet og Høyskolen i...Vi har et utstrakt samarbeid med andre TTO'er og FoU aktører på prosjektbasis. ...Innovasjonsprosessen er bygget på: - Standardiserte prosesser og rammeverk som bidrar til...

Awarded: NOK 39.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken