24,285 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Effekter av geomagnetisk forstyrrelser på brønnbane posisjonering

...har sine begrensninger når det er snakk om avstand fra brønn lokasjon til referanse stasjon på...å styre borekrona. Målet er å kome med kompenserande tiltak gjennom definerte prosedyrar og...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Polybait kunstig agn linefiske

...uttrykk i fiskerinæringen. Sammen med Sintef, Nofima og industrielle partnere forsker Polybait AS...lukt og smak utvinnes fra lokale marine restråstoffer vil prosjektet bidra til i ivareta...Polaybait agn bidra til å opprettholde fiskebestander ved at en kan foreta målrettet selektivt...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Vitenshow og sosiale medier

...en betydelig turné over store deler av landet for å spre naturfagsglede og -entusiasme....og kan beskrives som en krysning mellom stand-up, trylleshow og rockekonsert, med realfaglig...del gjelder utviklingen av en applikasjon, ofte forkortet app, til iPhone, iPad, Android og...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av miljøvennlig og fremtidsrettet snøsmeltings- og renseanlegg som smelter snø ved hjelp av sjøvann.

...har lastebiler fraktet snø over lange avstander ut til deponier. Et alternativ har vært å...Det rensede smeltevannet blir så ført ut i Oslofjorden som rent vann. Myndighetene setter...ene metoden baserer seg på Ejektorer mens den andre baserer seg på en skrueløsning. I tillegg...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Next-generation low-cost ZigBee System-on-Chip

...styringsenheter får stadig nye anvendelser. Standardisering er ofte en forutsetning for massiv...ZigBee og i tillegg styrer de fleste andre fun ksjoner til enheten. Innen styring og...tilby lengre rekkevidde ved bruk av lavere radiofrekvens enn i dag. Den nye smalbånds...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 7: Norsk deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform 2014

...bygge konsortier mot Horizon2020 utlysninge r. Andre aktiviteter: * Nettverksbygging * Drift av...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Digitale løsninger for oppfølging av pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten

...og hjemmetjenesten samtidig som de får behandling av fastlege, fysioterapeut og sykehus....i kommunehelsetjenesten og også muliggjøre samhandling med helseaktører for bedre oppfølging av...arbeid rundt pasientsikkerhet og støtte for samhandling knyttet til dette. Gjennom forprosjektet...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestfold og Telemark

FINANSMARK-Finansmarkedet

Oslo Macro Conference

...og de som styrer debatten i norsk offentlighet. Konferansen vil hvert år ha to...forskere og norske økonomer utenfor akademia. Andre del vil være en standard akademisk...og de som styrer debatten i norsk offentlighet. Konferansen vil hvert år ha to...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Revolusjonerende mengdetreningssko som balanserer foten optimalt gjennom steget

...av10 og 8 av 10 av kundene får bedret helsetilstand ved bruk av GaitLine´s gå-sko. GaitLine har...også i den biomekaniske kjeden gjennom knær, hofte og rygg. Samtidig er den korte levetiden på...kompetanse på materialteknologi fra norsk offshore for å utvikle et nytt sålemateriale....

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Slag2value - Resirkulering av slagg til nye produkt

...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Effekt av fri gass i vannkraftanlegg

...har konkludert i en doktoravhandling. Hovedresultatene inkluderer en forståelse...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

A novel adjuvant combatting Carbapenem resistance in Gram-negative bacteria.

...mot helse i dag. The Infectious Disease Society of America (IDSA) utpekte allerede i 2011...et tett samarbeid mellom forskergruppen til Professor Pål Rongved, UiO, Farmasøytisk Institutt...ut fem adjuvanter som potensielle kliniske kandidater. Midlene i Forny prosjektet skal...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: Eye drops for Hereditary Corneal Vascularization treatment

...slik at den kan benyttes til lokal behandling (øyedråper). Vi har funnet forandringer...av PDGFRB sees også ved ulike krefttilstander. Genforandringene fører til at PDGFRB er...Vi har vist at et medikament brukt i kreftbehandling kan redusere en slik aktivering av PDGFRB....

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ProdTek Ultralyd - Produksjonsteknologi for ultralydprober

...komponenter, limprosesser, overflatebehandling og kalibreringer. Produktene er i direkte...

Awarded: NOK 89,440

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Innebygget arkivering - utvikling av løsninger for arkiv i offentlig virksomhet med betydelig gevinstpotensiale

...systemer med tanke på å leve opp til Noark standarden, og offentlige virksomheter bestiller...løsninger som allerede finnes på markedet. Leverandørene får derved lang levetid på sine...journalføring er i dag en betydelig tidstyv i offentlig sektor og det brukes uforholdsmessig mye...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo